PDG signaleringsplan

Signaleringsplan

MINI-LES

PDG
2021
1 / 14
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Signaleringsplan

MINI-LES

PDG
2021

Slide 1 - Slide

Doel
 • Deelnemers weten wat een signaleringsplan is.
 • Deelnemers weten het doel van een signaleringsplan.
 • Deelnemers kunnen een begin maken met het opstellen van een signaleringsplan.

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen?
 • Wat weten jullie al van het onderwerp?
 • Waar is het voor?
 • Voor wie?
 • Crisisontwikkeling + voorbeelden 
 • Hoe in te zetten?
 • Opdracht: Eigen plan invullen

Slide 3 - Slide

signaleringsplan

Slide 4 - Mind map

Waar is het voor?
 • Signaleren: het constateren van bepaald gedrag


 • Signaleringsplan: een hulpmiddel. Om dreigende terugval te voorkomen. Een crisissituatie te herkennen en voorkomen.

  Het bevat een beschrijving van vroege voortekenen. 
  Dit zijn concrete 'waarschuwingssignalen'.

Slide 5 - Slide

Voor wie?
 • cliënt, systeem, hulpverlener.
 • De cliënt: hulp vragen voordat hij/zij uit balans raakt
 • Een dreigende escalatie zien aankomen. Bewustwording.
 • Een crisis voorkomen of zo goed mogelijk oplossen.

 • Samen met de cliënt maken. Zo wordt inzichtelijk op welk moment een bepaalde emotie (bijvoorbeeld angst) kan toenemen en escaleren (Bolt, 2015).

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Hoe een signaleringsplan eruit ziet is voor elke cliënt hetzelfde.
A
Juist. Zo is de opbouw voor iedereen duidelijk.
B
Onjuist. Het plan moet bij de cliënt passen.

Slide 10 - Quiz

Vul je eigen plan in
 • Maak 2 tallen. Gebruik het stencil. 
 • Uitgangspunt: jezelf als (beginnend) docent

 • Probeer 3 verschillende fases te beschrijven in je spanning.
    Hoe zit je erbij? In fase groen / oranje / rood? 

 • Wat heb je per fase nodig van jezelf? En van een ander?

Slide 11 - Slide

Terugkoppeling
 • Hoe was het om te bespreken?
 • Overeenkomsten? Verschillen?
 • Hoe was het om in te vullen?
 • Andere reacties? 

Slide 12 - Slide

Ik heb een duidelijk idee gekregen over het 'wat & waarom' over een signaleringsplan
😒🙁😐🙂😃

Slide 13 - Poll

Ik heb een duidelijk idee gekregen 'hoe' ik een signaleringsplan in kan vullen.
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll