De Russische Revolutie en het communisme Mavo

De Russische Revolutie
.......en het communisme.
1 / 35
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

De Russische Revolutie
.......en het communisme.

Slide 1 - Slide

Startopdacht

Opdracht 1

Lees de tekst "Nederland" op 
blz 33 van je informatieboek

Beantwoord de volgende vraag op een kladblaadje:
 Noem 2 gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Nederland. 
Opdracht 2

Lees de tekst "communisten aan de macht" op blz 34 van je informatieboek. 

Maak opdracht 3 op blz 46 van je werkboek. 

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen wat het communisme is. 

Je weet weet hoe de Sovjet-Unie communistisch is geworden. 

Slide 3 - Slide

Waar denk je aan bij communisme?

Slide 4 - Open question

Waar denk je aan bij de Russische Revolutie

Slide 5 - Open question

De Nederlandse regering beslist dat niemand meer eigen bezit mag hebben.
De regering verzamelt al het geld en alle bezittingen en verdeeld dat eerlijk over alle burgers. Zou je dat willen?
Ja
Nee

Slide 6 - Poll

Het Russische Keizerrijk. 

Slide 7 - Slide

Het Russische Keizerrijk

Tot 1917 is Rusland een keizerrijk onder Tsaar Nicolaas II

 • Landbouw
 • Russisch Orthodoxe Kerk
 • Veel armoede
 • Weinig vrijheid
 • Lijdt grote verliezen tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Slide 8 - Slide

Russische Revolutie 1917
Het volk komt in opstand. 
Tsaar wordt afgezet (en later vermoord)
Vier jaar lang is er een burgeroorlog. 
In 1921 grijpen de communisten onder leiding van Lenin  de macht
 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Wat is het communisme nu precies? 
Communisten gaan uit van de ideeën van Karl Marx. 
Een Duitse Filosoof uit de 19e eeuw. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Welkom bij geschiedenis
Op tafel:
Pen
Lijntjesblaadje
Informatieboek blz 35
Werkboek blz 46-47

Slide 14 - Slide

Leerdoel

 1. Je weet wat het communisme is. 
 2. Je weet hoe de Sovjet-Unie communistisch is geworden. 
 3. Je weet wie Marx, Lenin en Stalin zijn. 
 4. Je weet hoe het leven er in de communistische Sovjet-Unie er uit zag terwijl Stalin aan de macht was. 

Slide 15 - Slide

Startopdracht:
Opdracht 1
- Lees: "communisten aan de macht" op blz 34-35   IB
- Maak opdracht 3 op blz 46   WB

Opdracht 2 
 Beantwoord de volgende vragen op een lijntjesblaadje
1. Wat gebeurde er tijdens de Russische revolutie?  
2. Waar denk jij aan bij communisme? 
3. Wie heeft het communisme bedacht? 
4. Wie maakte Rusland communistisch? 

Slide 16 - Slide

Het communisme van Karl Marx:

 • Arme arbeiders worden uitgebuit door rijke fabriekseigenaren.
 • De arbeiders zullen in opstand komen. 
 • Dan zal al het bezit eerlijk verdeeld worden over iedereen. 
 • Geen verschil meer tussen arm en rijk. 
 • Een klasseloze samenleving.
 • Religie onderdrukt het volk, dus is slecht. Slide 17 - Slide

1922 De Sovjet-Unie ontstaat.
 • Lenin gelooft ook in gelijkheid, maar is van mening dat er eerst veel geweld nodig is om dit voor elkaar te krijgen. 

 • Als de communisten onder leiding van Lenin de burgeroorlog winnen vormen ze de Sovjet-Unie (Rusland+Oekraïne+nog veel meer landen)

 • De Sovjet-Unie is een dictatuur. De communistische partij heeft alle macht. .\  

Slide 18 - Slide

Communisme in de praktijk


 • Alle bezit, bedrijven, gebouwen, voorzieningen zijn van de staat.
 •  Niet iedereen krijgt evenveel....maar iedereen krijgt even weinig. 
 • De staat zorgt voor onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur. 
 • De staat controleert alle organisaties en media (censuur).
 • Geheime politie controleert het volk. 
 • Tegenstanders worden opgesloten in concentratiekampen.
 • Geen ruimte voor religie. 


Slide 19 - Slide

Communisme onder Stalin 
Als Lenin komt te overlijden neemt Stalin de macht over. 

 • De Sovjet-Unie wordt een totalitaire staat: waarin de overheid het hele leven van de mensen bepaald. 
 • Sovjet-Unie moet een sterke industriestaat worden. 
 • Vijfjarenplannen waar precies in vastligt wat en hoeveel fabrieken en boerderijen mogen produceren (planeconomie).
 • Nog meer terreur en censuur en propaganda. 

Slide 20 - Slide

Welke Tsaar wat tot 1917 aan de macht in Rusland?
A
Lenin
B
Marx
C
Stalin
D
Nicolaas II

Slide 21 - Quiz

Wie bedacht het communisme?
A
Lenin
B
Marx
C
Stalin
D
Nicolaas II

Slide 22 - Quiz

Wie bedacht het communisme?
A
Lenin
B
Marx
C
Stalin
D
Nicolaas II

Slide 23 - Quiz

Wie is dit?
A
Trotski
B
Lenin
C
Stalin
D
Marx

Slide 24 - Quiz


A
Stalin
B
Lenin
C
Dugin
D
Marx

Slide 25 - Quiz

Wie is dit?
A
Tsaar Nicolas II
B
Vladimir Lenin
C
Karl Marx
D
Josef Stalin

Slide 26 - Quiz


Kies de juiste tijdsvolgorde:

A
Lenin, Stalin, Nicolaas II
B
Nicolaas II, Lenin, Stalin
C
Stalin, Lenin, Nicolaas II
D
Nicolaas II, Stalin, Lenin

Slide 27 - Quiz

Aan welke kleur herken je communistische vlaggen, afbeeldingen etc.

Slide 28 - Open question

Wat hoort er bij communisme?
A
Grote verschillen tussen arm en rijk
B
Iedereen is gelijk

Slide 29 - Quiz

Wat hoort er bij communisme?
A
Opkomen voor de rijke
B
Opkomen voor de armen

Slide 30 - Quiz

Wat hoort er bij communisme?
A
Opkomen voor de rijke
B
Opkomen voor de armen

Slide 31 - Quiz

Wat hoort er bij communisme?
A
De staat (overheid) bepaalt wie een bedrijf mag starten
B
Iedereen mag zijn eigen bedrijf starten.

Slide 32 - Quiz

Wat hoort er bij communisme?
A
Boeren moeten gedwongen samenwerken in een landbouwbedrijf van de staat.
B
Boeren mogen een eigen boerenbedrijf hebben

Slide 33 - Quiz

Wat hoort er bij communisme?
A
planeconomie
B
vrije markteconomie

Slide 34 - Quiz

Wat hoort bij communisme
(in de sovjet-unie)
A
democratie en vrijheid van meningsuiting
B
dictatuur en terreur.

Slide 35 - Quiz