Les 2 OP8 GHZ

Les 2 OP8 GHZ
Seksualiteit
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Les 2 OP8 GHZ
Seksualiteit

Slide 1 - Slide

Inhoud deze les
 • Doelen
 • Planning
 • Stellingen
 • Omgaan met seksualiteit
 • Kinderwens en ouderschap
 • Evaluatie
 • Next week

Slide 2 - Slide

Doelen
Eind deze les;
 • Is de planning en deadlines helder.
 • Heeft kennis over omgaan met seksualiteit binnen de GHZ.
 • Heb jij kennis over kinderwens en ouderschap.
 • Weet jij waar je informatie kan vinden om een voorlichtingsfolder te maken.

Slide 3 - Slide

Planning
VZVZ2A3

Slide 4 - Slide

Planning
VZVP2A4

Slide 5 - Slide

Mensen met een VB hebben ook seksuele gevoelens.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 6 - Quiz

Mensen met een VB mogen geen seksuele handelingen uitvoeren.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 7 - Quiz

Vrouwen met een VB moeten antconceptie gebruiken.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 8 - Quiz

Mensen met een VB kunnen ook een seksuele relatie aan.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 9 - Quiz

Mensen met een VB hoeven geen seksuele voorlichting, want dit begrijpen ze toch niet.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 10 - Quiz

Mensen met een VB kunnen er niets aan doens als ze seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 11 - Quiz

Mensen met een VB hebben een grote kans op seksueel misbruik.
timer
0:20
A
Eens
B
Oneens

Slide 12 - Quiz

Omgaan met seksualiteit
Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben het recht om op het gebied van seksualiteit eigen keuzes te maken. Seksualiteit en hoe ermee omgaan is een groeiproces en mensen met een beperking ervaren vaak verschillende problemen op het gebied van seksualiteit. Experimenteren en leren door ervaring is dus belangrijk.

Praten over seks
Er is nog veel handelingsverlegenheid bij de (professionele) omgeving om met mensen met een verstandelijke beperking over seks te praten. Cliënten missen vaak positieve seksuele ervaringen, krijgen te maken met misbruik of vinden relaties moeilijk. Vaak wordt seksualiteit pas besproken na zo'n negatieve ervaring. Het is belangrijk om dit voor te zijn.
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/eigen-regie/seksualiteit

Slide 13 - Slide

Omgaan met seksualiteit
Seksualiteit speelt in ieder leven een rol. Voor mensen met een verstandelijke beperking kan dit iets moeilijker zijn.
Mensen met een verstandelijke beperking ervaren verschillende problemen op het gebied van seksualiteit. Zij missen bijvoorbeeld vaak positieve seksuele ervaringen, krijgen te maken met misbruik of vinden relaties moeilijk.

Voor zorgprofessionals en ouders is vaak niet meteen duidelijk welke programma’s of materialen er zijn. Of wat de kwaliteit van deze programma’s en materialen is. Daarom is deze wegwijzer gemaakt als hulp.
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Seksuele%20weerbaarheid/wegwijzer-omgaan-met-seksualiteit-schaafsma-vws.pdf

Slide 14 - Slide

Kinderwens en ouderschap
Mensen met een verstandelijke
beperking leven midden in de 
samenleving. Ze willen zelf kunnen
beslissen over wonen, werken, 
vrije tijd, vriendschappen en relaties. Een kinderwens en ouderschap kunnen daarbij horen.

Slide 15 - Slide

Kinderwens en ouderschap
In Nederland botsen twee kernwaarden met elkaar. We vinden in Nederland dat iedereen vrij is om zijn eigen leven in te richten en het recht heeft om daarbij zelf keuzes te maken. Maar we vinden ook dat alle kinderen recht hebben op een goede opvoeding, een prettige omgeving en een onbezorgde jeugd. Ouders hebben de plicht om hun kinderen goed op te voeden.

Stap 11:
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouders-met-beperking/moeder-verstandelijke-beperking-helena

Slide 16 - Slide

Is de planning en deadline helder?

Slide 17 - Open question

Heb jij kennis over omgaan met seksualiteit in de GHZ?

Slide 18 - Open question

Kinderwens
en
ouderschap

Slide 19 - Mind map

Informatie vinden?

Slide 20 - Mind map

Vraaa
Vragen???

Slide 21 - Slide

Next week

Slide 22 - Slide