De geschiedenis van België: het Belgisch koningshuis

De geschiedenis van België: het Belgisch koningshuis
1 / 34
next
Slide 1: Slide
BurgerschapSecundair onderwijs

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

De geschiedenis van België: het Belgisch koningshuis

Slide 1 - Slide

Hoe het begon...
- Na de nederlaag van Napoleon te Waterloo (vlakbij Brussel) wilden Engeland, Oostenrijk, Pruisen (Duitsland) en Rusland voorkomen dat ons landje terug bij Frankrijk gevoegd zou worden en daarom besloten ze onze streken terug te schenken aan ... Nederland (de noordelijke provinciën). 
- Willem I, koning der Nederlanden.
-  Godsdienstige breuk (protestant in het noorden en katholiek in het zuiden) en de verschillen in taal ( Nederlands in Vlaanderen en Nederland maar Frans in Wallonië ) vormden een te diepe kloof tussen beide landen.

Slide 2 - Slide

1. Leopold I
- 1830:  operavoorstelling te Brussel de aanleiding voor volksopstand. 
- Korte maar hevige strijd 
-   Leopold I, een Duitse prins die in Engeland leefde.
- Op 21 juli (onze nationale feestdag) 1831 ingehuldigd als eerste Belgische koning. 

Slide 3 - Slide

2. Leopold II
-zoon van Leopold I, volgde zijn vader op. 
- Congo werd  een kolonie van de koning: bloederig bewind
-Liet in Brussel, Antwerpen en Oostende heel wat paleizen, tuinen en mooie gebouwen oprichten ('bloedgeld' uit Congo)

Slide 4 - Slide

3. Albert I
- Leopold II had enkel dochters. Daarom werd hij opgevolgd door zijn neef Albert I.
-  Sombere tijd: spanningen die leiden tot de Eerste Wereldoorlog .
- België =neutraal,  Duitsers vallen ons land binnen:  leger trok zich o.l.v. koning Albert I terug achter de IJzer (IJzerfront).
- Albert I stierf in 1934 na een val bij het rotsklimmen in Namen.


Slide 5 - Slide

4. Leopold III
- eerste vrouw koningin Astrid verongelukt
- Duitsers vallen in 1940 ons land binnen . Leopold III d, geeft zich over aan de Duitsers. 
- Hertrouwt tijdens de oorlog zonder toestemming van de regering.
- Na de oorlog mocht de koning van een deel van de bevolking niet meer aan het hoofd van ons land staan. Na  'de koningskwestie' deed hij troonsafstand ten voordele van zijn jonge zoon Boudewijn.

Slide 6 - Slide

5. Boudewijn
- regeerde 43 jaar lang. 
 - geliefd.
- België=  een federale staat met gemeenschappen en gewesten waarbij de rol van de koning steeds kleiner werd. 
- geen kinderen

Slide 7 - Slide

6. Albert II
- Volgt zijn broer op in in 1993. 
-rol van de koning= vooral symbolisch: hij is de officiële vertegenwoordiger van België in binnen- en buitenland. Hij ondertekent ook alle wetten die het parlement gestemd heeft.  
- In 2013 troonsafstand voor koning  Filip.

Slide 8 - Slide

7. Filip I
-  gehuwd met koningin Mathilde.
-  4 kinderen: prinses Elisabeth( 2001), prins Gabriël (2003), prins Emmanuel (2005) en prinses Eléonore (2008). 
-  een symbolische functie.

Slide 9 - Slide

Elisabeth
- kroonprinses van België
- zal allereerste koningin worden

Slide 10 - Slide

Wie is de huidige koning van België?
A
Albert
B
Filip
C
Philippe
D
Leopold

Slide 11 - Quiz

Wat is de naam van de koningin van België?
A
Claire
B
Paola
C
Mathilde
D
Elisabeth

Slide 12 - Quiz

Hoeveel kinderen heeft koning Filip?
A
5
B
3
C
4
D
2

Slide 13 - Quiz

Welke stad is de hoofdstad van België?
A
Leuven
B
Brussel
C
Antwerpen
D
Gent

Slide 14 - Quiz

Wat is de naam van de residentie van de Belgische koning?
A
Koninklijk Paleis
B
Vorstelijk Hof
C
Hertogelijke Residentie
D
Kasteel van Laken

Slide 15 - Quiz

Wie was de eerste koning van België?
A
Leopold I
B
Albert I
C
Leopold II
D
Willem I

Slide 16 - Quiz

Wanneer legde Leopold zijn eed af als eerste koning van België?
A
21 juli 1930
B
21 juli 1931
C
21 juli 1830
D
21 juli 1831

Slide 17 - Quiz

Welke koning wordt geassocieerd met de kolonisatie van Congo?
A
Boudewijn
B
Leopold II
C
Filip
D
Leopold I

Slide 18 - Quiz

Welke nationaliteit had de eerste koning van België?
A
Nederlander
B
Belg
C
Duitser
D
Spanjaard

Slide 19 - Quiz

Welke koning regeerde tijdens de Eerste Wereldoorlog?
A
Filip
B
Albert I
C
Leopold I
D
Leopold II

Slide 20 - Quiz

Welke koning wordt ook wel 'Koning-Soldaat' genoemd?
A
Albert I
B
Leopold I
C
Filip
D
Leopold II

Slide 21 - Quiz

Welke Leopold was de langst regerende koning van België?
A
Leopold IV
B
Leopold I
C
Leopold II
D
Leopold III

Slide 22 - Quiz

Wie was de koning van België vóór Filip?
A
Boudewijn
B
Elisabeth
C
Leopold III
D
Albert II

Slide 23 - Quiz

Wat heeft koning Leopold II met zijn "bloedgeld" uit Congo gedaan? Hij liet gebouwen bouwen in...
A
Oostende
B
Oostende en Antwerpen
C
Oostende, Antwerpen en Brussel
D
Oostende, Gent en Brussel

Slide 24 - Quiz

Had koning Leopold II nog levende zonen toen hij stierf?
A
ja
B
nee

Slide 25 - Quiz

Welke taal sprak koning Leopold I niet?
A
Duits
B
Nederlands
C
Frans
D
Engels

Slide 26 - Quiz

Koning Albert I stierf
A
bij het rotsklimmen.
B
door ziekte.
C
door ouderdom.
D
tijdens de oorlog.

Slide 27 - Quiz

Leopold III was getrouwd met Astrid. Zij stierf
A
bij rotsklimmen.
B
een verkeersongeval.
C
bij de geboorte van haar laatste kind.
D
door ziekte.

Slide 28 - Quiz

Leopold III maakte zich niet populair bij de Belgen. Duid aan wat niet past.
A
Tijdens de oorlog heeft hij gesprekken gevoerd met de Duisters.
B
Hij werd gevangengenomen door de Duitsers.
C
Tijdens de oorlog is hij opnieuw getrouwd.
D
Hij kwam in opstand tegen de Duisters.

Slide 29 - Quiz

Wie zie je hier?
A
Leopold II
B
Albert II
C
Albert I
D
Leopold III

Slide 30 - Quiz

Wat klopt niet? Koning Albert II
A
is vrijwillig afgetreden (abdicatie).
B
was de langst regerende koning van België.
C
heeft 1 buitenechtelijk kind.
D
is de oudste koning die België al gehad heeft bij het aantreden als koning.

Slide 31 - Quiz

Wat maakt de toekomstige troonopvolger van België speciaal?
A
Het wordt de 8ste koning.
B
Er zal geen koning(in) meer zijn, maar een president.
C
Koning Filip zal zichzelf opvolgen als koning.
D
Het wordt de eerste koningin van België.

Slide 32 - Quiz

Wat is de officiële titel van het Belgische volkslied?
A
Vlaamse Leeuw
B
De Brabançonne
C
Het Wilhelmus
D
Marche Royale

Slide 33 - Quiz

Slide 34 - Slide