Werksessie 2 Eigentijds ontwerpen

Werksessie 2: Eigentijds ontwerpen
1 / 46
next
Slide 1: Slide
VakdidactiekHoger onderwijs

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 240 min

Items in this lesson

Werksessie 2: Eigentijds ontwerpen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Inhoud van de werksessies
Werksessie 1a: Actief ontwerpen
 • bestaansrecht van het vak
 • de ideale vakleraar
 • leerplannen
 • handboeken of eigen werkdocumenten?

Werksessie 2: Eigentijds ontwerpen
 • digitalisering en onderwijs
 • krachtige leeromgeving
 • kennisclips

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Werksessie 3: Authentieke leeromgevingen ontwerpen
 • taalontwikkelend lesgeven
 • 21ste eeuwse vaardigheden
 • een jaarplan

Werksessie 4: Gedifferentieerd inclusief ontwerpen
 • evaluatie
 • differentatie
 • feedback
 • remediëring

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Inhoud van deze sessie
Deel 1: Digitalisering en onderwijs (15 min.)
Deel 2: Krachtige leeromgevingen (45 min.)
TAAK 1: lesvoorbereiding didactisch model
 • voorbereiding (45 min.)
 • peer feedback (15 min.)
TAAK 2: blended learning
 • voorbereiding (30 min.)
 • peer feedback (15 min.)
Deel 3: Kennisclips (15 min.)
Deel 4: Evaluatie van deze sessie (10 min.)

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Hoe voel jij je vandaag?
Antwoord met een foto/afbeelding/...

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

1 Digitalisering en onderwijs

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Is ons onderwijs klaar voor de 21ste eeuw?
Ja
Nee

Slide 9 - Poll

This item has no instructions

Wat denk je dat er dient te veranderen?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Over 20 jaar zal 47% van de huidige jobs geautomatiseerd en bijgevolg verdwenen zijn. Deze revolutie tegenhouden is onmogelijk, aldus Joseph Kessels, dus zit er voor de overheid maar een ding op: het onderwijs hieraan aanpassen.


Moet Vlaanderen volgen? Joseph Kessels schreef een essay over de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen.
 “Leraren zullen als mentor en begeleider een belangrijke rol blijven spelen, maar de leraar voor de klas zal verdwijnen.”

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wordt de leerkracht overbodig?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

2 Krachtige leeromgevingen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Wat verstaan we onder een krachtige leeromgeving?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions


Met een krachtige leeromgeving bedoelen we een leeromgeving die
 • participatie,
 • betekenisgericht leren,
 • zelfsturing
mogelijk maken.
Een dergelijke leeromgeving draagt bij tot de kwaliteitsverbetering van het onderwijsaanbod en tot de verhoging van het leerrendement bij alle leerlingen.


Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

De componenten die bij krachtige leeromgeving staan opgesomd vormen de speelbal voor jou als leerkracht.
Hierin kan je variëren, zelf keuzes maken en experimenteren.
Je mag echter niet vergeten dat deze speelbal slechts kan rollen binnen de drie pijlers doelstellingen, evaluatie en beginsituatie.
Het zijn deze pijlers die gaan bepalen welke opties er zijn en welke keuzes je uiteindelijk maakt op vlak van leerinhouden, werkvormen, groeperingswijzen, media en opvoedingsrelatie.

3 klassituaties
 • Situatie 1: lesgeven on campus ZONDER digitale tools
 • Situatie 2: lesgeven on campus MET digitale tools
 • Situatie 3: lesgeven online (synchroon/asynchroon) 

Slide 20 - Slide

Het didactisch model is toepasbaar op deze drie situaties.
Lesvoorbereiding volgens het didactisch model
1. Leerplandoelen
2. Beginsituatie

3. Lesdoelstellingen
 • Gelinkt aan leerplandoelen?
 • Geformuleerd volgens SMART-principe?
 • Bloom

4. Opbouw les
 • ABC model
 • Didactische principes?
 • Logische opbouw van de les
 • Betekenisvolle insteek, actualiteit, interactiviteit met alle leerlingen
 • Duidelijke instructies 
 • T-pack modelSlide 21 - Slide

This item has no instructions

Zijn alle onderdelen van dit sjabloon duidelijk?
ja
nee

Slide 22 - Poll

This item has no instructions

SMART-principe

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

De taxonomie van Bloom is een van de meest gebruikte manieren om verschillende kennisniveaus in te delen. De onderwijspsycholoog Benjamin Bloom bedacht deze taxonomie als algemeen model voor de doelstellingen van het leerproces. De taxonomie van Bloom onderscheidt zes niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:
Onthouden
Begrijpen
Toepassen
Analyseren
Evalueren
Creëren

Slide 25 - Video

This item has no instructions

ABC-model
A = attention (motivator)
B = body (kern)
C = check (evaluatie)

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Didactische principes
 1. Motivatieprincipe
 2. Zelfstandig activiteitsprincipe
 3. Aanschouwelijkheidsprincipe
 4. Integratieprincipe
 5. Herhalingsprincipe
 6. Geleidelijkheidsprincipe
 7. Beperkingsprincipe
 8. Individualisatieprincipe

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Lesvoorbereiding - didactisch model
 • Ontwerp een lesvoorbereiding volgens het didactisch model
 • Het sjabloon vindt je op smartschool
 • Hou rekening met:
 1. leerplandoelen
 2. beginsituatie
 3. lesdoelstellingen
 4. opbouw les
timer
30:00

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Feedback

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Blended learning

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Blended learning is een doordachte mix van face-to-face en digitaal onderwijs. Daarbij krijgen leerlingen een stukje in handen wanneer, waar en aan welk tempo ze de online leerstof verwerken.
Blended learning is meer dan alleen maar technologie toevoegen. Het verandert ook hoe je contactmomenten en je rol van leraar invult. Zo word je meer een coach van het leerproces van je leerlingen.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Digitale tools?

Slide 35 - Slide

Essentieel is dat je start met het doel (leerplandoel, lesdoel) en dan op zoek gaat naar de methode (leeractiviteit, onderwijsactiviteit) en van daaruit het medium zoeken.

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Lesvoorbereiding - blended learning
 • Vorm lesvoorbereiding om naar blended learning context
 • Het sjabloon vind je op smartschool.
 •  Hou rekening met:
 1. leerplandoelen
 2. beginsituatie
 3. lesdoelstellingen
 4. opbouw les
timer
30:00

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Feedback

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

3 Kennisclips
Een kennisclip is een korte video (5 à 10 minuten) waarin je bondig, één specifiek onderwerp, een bepaald begrip of basisprincipe uitlegt.


 

Slide 39 - Slide

Efficiëntie: gebruiken om veel voorkomende fouten te beantwoorden zodat er ruimte vrijkomt voor andere zaken.
Andere invulling: je kan zo bij contactmomenten meer de nadruk leggen op interactiviteit en dieper verwerken van de inhoud
Doelgroep: eigen tempo kennisclips bekijken

Opdracht volgende sessie
 • Maak een kennisclip over een bepaald begrip, onderwerp, ...
 • Bepaal doelpubliek en beginsituatie.
 • Bepaal leerdoel en beheersingsniveau (Bloom).
 • Wanneer en hoe zou je deze kennisclip inzetten?

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

4 Evaluatie

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Wat vond je waardevol?

Slide 42 - Open question

This item has no instructions

Wat vond je overbodig?

Slide 43 - Open question

This item has no instructions

Waarover wil je nog meer uitleg?

Slide 44 - Open question

This item has no instructions

Belangrijk
 • Coaching aanvragen!!
 • 11-uur inzetbaar
 • Lesvoorbereidingen
 • Stage
 • Lesmateriaal
 • Evaluatie

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

Bedankt!!

Slide 46 - Slide

This item has no instructions