wet- en regelgeving zorg

Wetten die van toepassing zijn bij het uitvoeren van een verpleegtechnische handeling
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1,3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Wetten die van toepassing zijn bij het uitvoeren van een verpleegtechnische handeling

Slide 1 - Slide

De wetten
- De Wet Big
- De WGBO
- De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
- De Wet zorg en dwang

Slide 2 - Slide

Wat staat er in de wet BIG?

Slide 3 - Mind map

De wet BIG:
- De kwaliteit van de beroepsuitoefening bevorderen en  bewaken en de patiënt beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.​


- De wet bewaakt de opleidingseisen van opleidingen voor beroepen in de gezondheidszorg.​ 
- De wet regelt tuchtrecht voor verpleegkundigen en fysiotherapeuten​Slide 4 - Slide

Wat is het verschil tussen
bekwaam en bevoegd zijn?

Slide 5 - Mind map

Als je bekwaam bent, ben je ook bevoegd
A
waar
B
niet waar

Slide 6 - Quiz

Als je bevoegd bent, ben je ook bekwaam
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quiz

Verschil bekwaam en bevoegd
Stelling: het op peil houden van bekwaamheid is een verantwoordelijkheid van de professional zelf en van de organisatie.

Stelling: je bent bekwaam als je de juiste kennis, vaardigheden en professionele houding hebt. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

WGBO
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Slide 10 - Slide

Doel WGBO
- In deze wet staan de rechten en de plichten van cliënten die zorg krijgen.

- Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft; hij moet goed geïnformeerd zijn.

- Geldt voor: medische onderzoeken en behandelingen, verpleging, verzorging en nazorg.

Slide 11 - Slide

Vervolg

Volgens de WGBO heeft de verzorgende een aantal plichten:


- informatieplicht
- het bieden van adequate (juiste) zorg
- het samenstellen van een dossier

Slide 12 - Slide

Wet zorg en dwang

Slide 13 - Slide

Splitsing van de Wet BOPZ vanaf 2020:


- De wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg voor Psychiatrische patiënten.

- De wet Zorg en Dwang voor mensen met een verstandelijke handicap of dementie.

Slide 14 - Slide

Wet zorg en dwang
- Verplichte zorg mogelijk maken als het gedrag van een cliënt leidt tot een ernstig nadeel voor zichzelf of anderen.
- Duidelijke behandelrichtlijnen voor mensen die thuis beperkende maatregelen opgelegd krijgen.
.
Als onvrijwillige zorg echt nodig is, is verantwoord toezicht verplicht.
Nee, tenzij........... --> Alleen vrijwillige zorg, Tenzij het niet anders kan

Een cliënt valt onder deze wet, álleen met verklaring van een arts.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

In welke situatie is
volgens jou onvrijwillige zorg
noodzakelijk?

Slide 17 - Mind map

Wvggz:
- De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening.​

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Aan de slag
Week 1:
- De voorbereiding, verdieping en checking van 'Wetgeving bij verpleegtechnische handelingen'.
- Voorbereiding EHBO 
Slide 20 - Slide