Jeelo steen 436 Kringloop van stoffen

Planten en dieren
1 / 19
next
Slide 1: Mind map
BiologieBasisschoolGroep 7,8

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Planten en dieren

Slide 1 - Mind map

Voedselketen 
De volgorde waarin dieren en planten gegeten worden. 

Dit begint altijd met een plant. Een plant kan zijn eigen voedsel maken en dieren niet. 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wat is een voedselketen?
A
Laat precies zien welke dieren er worden opgegeten in de natuur.
B
De volgorde waarin dieren en planten gegeten worden.
C
De volgorde waarin dieren gegeten worden.
D
Laat precies zien welke planten er worden opgegeten.

Slide 4 - Quiz

Waarom begint de voedselketen altijd met een plant?
A
Een plant wordt altijd door één dier gegeten
B
De voedselketen begint niet met een plant.
C
Een plant kan zijn eigen voedsel maken.

Slide 5 - Quiz

Bodemdieren
Bodemdieren zijn kleine dieren die op de grond leven. Voorbeelden zijn kevers, regenwormen, (naakt)slakken, pissebedden etc. 
Maar er leeft nog meer op de grond....

Slide 6 - Slide

Dieren die planten eten, heten planteneters.
Dieren die andere dieren eten, heten vleeseters.
Dieren die alles eten, heten alleseters

Slide 7 - Slide

Schimmels
Net als bodemdieren ruimen schimmels ook de resten van planten en dieren op. Daar leven schimmels van. Schimmels leven ook boven de grond. Een paddenstoel is een voorbeeld van een schimmel. 

Slide 8 - Slide

Wat is een bodemdier?
A
Een dier die op de bodem leeft en resten opeet.
B
Een dier die op de grond leeft, maar niks bijzonders doet.
C
Een dier die op de grond leeft.
D
Een dier die op de grond leeft, maar die opgegeten wordt.

Slide 9 - Quiz

Wat is een alleseter
A
Een dier dat alleen planten eet
B
Een dier dat planten en vlees eet
C
Een dier dat alleen vlees eet
D
Alle drie de antwoorden zijn juist

Slide 10 - Quiz

Wat is een schimmel in de natuur?
A
Als iets niet meer goed is krijg je een schimmel.
B
Als er resten van dieren liggen komt schimmel.
C
Schimmels ruimen de resten van dieren en planten op.
D
Als resten van planten liggen komt er schimmel.

Slide 11 - Quiz

Verstoren van de kringloop
De kringloop van stoffen kan op verschillende manieren verstoord worden:
- door aantasting van het leefgebied. 
- door vervuiling van het milieu
- door uitputting van de bodem

Slide 12 - Slide

Wat gebeurt er bij een verstoring?
Bij aantasting, vervuiling en uitputting, gaan planten en dieren dood. 
Daardoor is er steeds minder zuurstof en voedsel.
Het wordt zo steeds moeilijker om te overleven. 

Slide 13 - Slide

Noem een voorbeeld van een verstoring van de kringloop

Slide 14 - Open question

Kringloop van voedsel 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Wat heb je deze les geleerd?

Slide 17 - Open question

Opdracht in tweetallen. 
Ieder keten  op een apart blaadje:  
1. Je eigen voedselketen maken. Bedenk zelf een plant waarmee je begint en je eindigt met een vleeseter. Maak er ook een duidelijke tekening bij. 
2. Maak je eigen kringloop van voedsel. Bedenkt bij elk bolletje een naam van een schimmel, plant of dier. Maak hier ook een tekening van. 
Per tweetal mag je 1 laptop gebruiken. 
Klaar? lever het in bij de juf. 

Slide 18 - Slide

voedselketen
kringloop van voedsel

Slide 19 - Slide