Les 1 Rechten & klachten

Welkom
Rechten & klachten
20 weken
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Rechten en klachtenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Welkom
Rechten & klachten
20 weken

Slide 1 - Slide

Spelregels 
Spelregels komende 20 weken

Slide 2 - Slide

En nu jij...
In 30 seconden.....

Slide 3 - Slide

Routeplan les 1

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Rechten &
klachten
Wat weet je al

Slide 6 - Mind map

Doel van de les
 1. Je kent de begrippen publieksrechts en privaatrecht
 2. Je weet wat roerende en onroerende zaken zijn
 3. Je weet wat er de komende twee periodes van je verwacht wordt en wat je dient op te leveren voor je studiepunten en het examen.

Slide 7 - Slide

Opdracht
 • Maak tweetallen 
 • (n3 / n4 bij elkaar)
 • Nr 1 leest het protocol (opdrachten) 
 • Nr 2 de reader t/m blz 8
 • Arceer moeilijke woorden
 • Maak hier  1 verhaal van
 • Een aantal duo's presenteert

timer
10:00

Slide 8 - Slide

De onderzoeksopdracht
Voorbereiden van de opdracht = Plan van aanpak
1. Kennismaken met het bedrijf
2. Algemene voorwaarden
3. Koopovereenkomsten
4. Klachtenprocedures
Presentatie

Slide 9 - Slide

Studiepunten & examens
PvA op tijd = 1 punt
Toets = 1,5 punt
Inleveren onderzoeksopdracht
(examendeel 1)
Presenteren en / of toets
(examendeel 2) 1,5 punt
1x pitchen = 2x pitchen
pitch onvoldoende = presentatie 
30 min

Slide 10 - Slide

Roerende zaken
Privaat / burgerlijk recht
Onroerende zaken
Publiekrecht

Slide 11 - Drag question

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

En nu zelf aan de slag met je PvA

Slide 15 - Slide

Onderdelen PvA
 1. Titelpagina
 2. Inhoudsopgave
 3. Aanleiding
 4. Situatieschets
 5. Aanpak
 6. Bronvermelding

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Doel van de les
 1. Je kent de begrippen publieksrechts en privaatrecht
 2. Je weet wat roerende en onroerende zaken zijn
 3. Je weet wat er de komende twee periodes van je verwacht wordt en wat je dient op te leveren voor je studiepunten en het examen.

Slide 18 - Slide