H2 Leerdoel 3 H2

Ik kan werken met verschillende diagrammen.
1 / 14
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Ik kan werken met verschillende diagrammen.

Slide 1 - Slide

Samenstelling van deze les
 • Uitleg leerdoel aan de hand van succescriteria
 • Voorkennis check
 • Slides met theorie, voorbeelden en filmpjes
 • Aan de slag
 • Check
 • Afsluiting


Slide 2 - Slide

Ik kan werken met verschillende diagrammen.
Succescriteria

Ik ken de begrippen: waarneming, frequentie, diagram, frequentietabel.
Ik kan een frequentietabel maken.
Ik weet wat een staafdiagram is en kan hiermee werken.
Ik weet wat een lijndiagram is en kan hiermee werken.Slide 3 - Slide

Slides met theorie, voorbeelden en filmpjes.

Slide 4 - Slide

Soorten diagrammen
Een diagram geeft een verband tussen gegevens overzichtelijk weer.

Verschillende diagrammen
 • Beelddiagram
 • Cirkeldiagram
 • Staafdiagram
 • Lijndiagram 
 • Steelbladdiagram

Slide 5 - Slide

Soorten diagrammen
Beelddiagram

Cirkeldiagram

Staafdiagram

Lijndiagram

Steelbladdiagram

Slide 6 - Drag question

Staafdiagram en lijndiagram 
Staafdiagram: een weergave van gegevens met behulp van staafjes. 
(zie linker diagram)

Lijndiagram: een diagram waarin met een lijn wordt aangegeven hoe de zaken verlopen. 
(zie rechter diagram)


Slide 7 - Slide

Werken met een frequentietabel
Waarneming: groepen/voorwerpen die je met elkaar wilt vergelijken.

Frequentie: het aantal keer dat een waarneming voorkomt. 


Voorbeeld:
Sandra haalde voor wiskunde de cijfers: 7, 5, 8, 6, 6, 7, 5, 7, 7 en 6.
Deze cijfers zet ze in een frequentietabel.
cijfer 
5
6
7
8
Frequentie
2
3
4
1
Bijv. er zijn 5 appels en 3 peren. Dan is de frequentie van de appels 5. 
Bijv. fruitsoorten, geloof, cijfers, diersoorten, etc.

Slide 8 - Slide

Aan de slag
Heb je aantekeningen genoteerd in je schrift?

Maak opgaven: 


Controleer je werk kritisch met behulp van de uitwerkingen via magister leermiddelen.
Snap je wat je fout gedaan hebt? Verbeter je fouten met een andere kleur. 
Wie kan je om hulp vragen als je het niet begrijpt?
Let ook op je notatie!

Lever in je nagekeken uitwerkingen van opgaven 15 en 17 via de volgende slides.
 15, 17, 18, 19


Slide 9 - Slide


Maak opgave 15
Upload een foto van je uitwerkingen hieronder. Let op je notatie!
Ik kan een frequentietabel maken. 

Slide 10 - Open question


Maak opgave 17
Upload een foto van je uitwerkingen hieronder. Let op je notatie!
Ik kan werken met een lijndiagram en staafdiagram.

Slide 11 - Open question


Leerdoel 3
Ik kan werken met verschillende diagrammen.
A
onvoldoende
B
voldoende
C
goed
D
uitmuntend

Slide 12 - Quiz


Schrift controle
Upload een foto van je uitwerkingen van de leerdoel 3
Maak een foto per blz. (indien mogelijk), met een maximum van 5 foto's.

Slide 13 - Open question

Fijn dat je de hele les hebt doorlopen!

Check
Aantekeningen voor jezelf gemaakt bij dit leerdoel?
Alle opgaven nagekeken?
Alle slides doorgelopen en foto's ingeleverd? 

Succes met het volgende leerdoel.

Slide 14 - Slide