les 2 palliatieve zorg geschiedenis en taken

les 2 PZ
Stukje geschiedenis
Verpleegkundige taken
Symptomen in de palliatieve fase
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

les 2 PZ
Stukje geschiedenis
Verpleegkundige taken
Symptomen in de palliatieve fase

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Geschiedenis 1/2
Cicely Saunders 
1967
St. Christophers Hospice

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Geschiedenis 2/2
  • plek voor mensen die niet thuis konden sterven
  • adequate behandeling voor pijn en andere symptomen
  • aandacht voor niet lichamelijke problemen
  • professionele benadering 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg 
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. 

Slide 4 - Slide

Vragen aan de klas aan welke ziektebeelden ze nog meer denken???
Palliatieve zorg 
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. 

Slide 5 - Slide

Vragen aan de klas aan welke ziektebeelden ze nog meer denken???

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Doel palliatieve zorg 
Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, 
door te voorkomen en verlichten van lijden. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Je hebt oog voor: 
Autonomie
Toegang tot informatie
Keuzemogelijkheden

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat kunnen verpleegkundige taken bij palliatieve zorg zijn?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Verpleegkundige aspecten 
  • Signalerende taken 
  • Uitvoerende taken 
  • Coördinerende taken 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg begint als het moment van sterven dichterbij komt?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Palliatieve zorg heeft ook betrekking op de naasten van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Kwaliteit van leven is ook afhankelijk van de normen en waarden van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Palliatieve zorg is gericht op het vergroten of behouden van de autonomie van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Als verpleegkundige in de terminale zorg hoor je op de hoogte te zijn van gewoontes rond sterven in de meest voorkomende religies
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Met terminale zorgvragers moet je zo min mogelijk praten over pijn
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Welke meest voorkomende symptomen zijn er bij patiënten met kanker in de palliatieve fase

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions