Tekst 29 t/m regel 7

Tekst 29: De dood van Lucretia
1 / 28
next
Slide 1: Slide
LatijnMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Tekst 29: De dood van Lucretia

Slide 1 - Slide

Nadat Lucretia een bode heeft gezonden komen haar man, haar vader en hun goede vriend Lucius Junius Brutus naar haar toe. De mannen treffen Lucretia diepbedroefd aan in haar slaapkamer.
Voorafgaand aan tekst 29

Slide 2 - Drag question

Op dit schilderij zie je de afloop van het verhaal. Bekijk de afbeelding goed.

Slide 3 - Slide

Hoe zal het verhaal aflopen, denk je?

Slide 4 - Open question

Regel 1
Lucretia, ut eos vidit, lacrimare coepit et viro dixit:
lacrimo, are             huilen
coepi                         pf   ik begon

Slide 5 - Slide

'Viro (dixit)'. Viro is afkomstig van vir, viri (man). In welke naamval staat 'viro'?
A
Genitivus
B
Dativus
C
Accusativus
D
Ablativus

Slide 6 - Quiz

Vertaal regel 1: Lucretia, ut eos vidit, lacrimare coepit et viro dixit:

Slide 7 - Open question

Regel 2
'Vestigia viri alieni, Collatine, in lecto tuo sunt.
vestigium                   spoor
alienus                         vreemd, andermans

Slide 8 - Slide

'Viri alieni'. In welke naamval staat 'viri alieni'?
A
Genitivus
B
Dativus
C
Accusativus
D
Ablativus

Slide 9 - Quiz

Vertaal regel 2: 'Vestigia viri alieni, Collatine, in lecto tuo sunt.

Slide 10 - Open question

Regel 3
Sextus Tarquinius est, qui me priore nocte violavit.
est                         het is
priore                    vorige
violare                   schenden, verkrachten

Slide 11 - Slide

'Priore'. Met welk woord congrueert 'priore'?

Slide 12 - Open question

Vertaal regel 3: Sextus Tarquinius est, qui me priore nocte violavit.

Slide 13 - Open question

Regel 4
Iste autem corpus meum modo violavit, animus meus insons est.
autem                    echter
animus                  geest
insons                    onschuldig

Slide 14 - Slide

'Corpus meum'. Wat is de juiste benoeming in deze zin?
A
Mannelijk enkelvoud nominativus
B
Onzijdig enkelvoud nominativus
C
Mannelijk enkelvoud accusativus
D
Onzijdig enkelvoud accusativus

Slide 15 - Quiz

Vertaal regel 4: Iste autem corpus meum modo violavit, animus meus insons est.

Slide 16 - Open question

Regel 5
Omnis culpa mihi abest, sed tamen diutius vivere nolo.
omnis                elke
abesse               afwezig zijn
diutius               langer
tamen               toch

Slide 17 - Slide

Wat is de vertaling van 'nolo'?

Slide 18 - Open question

Wat is de juiste vertaling van 'mihi'?
A
Aan mij
B
Aan jou
C
Van mij
D
Van jou

Slide 19 - Quiz

Wat is een mooie nederlandse vertaling voor 'mihi abest', 'aan mij is afwezig'?

Slide 20 - Open question

Vertaal regel 5: Omnis culpa mihi abest, sed tamen diutius vivere nolo.'

Slide 21 - Open question

Regel 6-7
Territi omnes affirmaverunt eam non peccavisse, sed animum Lucretiae mutare non potuerunt.
Territi                 Vertaal: hevig geschrokken
Affirmare          met klem beweren, verzekeren
Peccare             verkeerd handelen, zondigen
Muto, are           veranderen

Slide 22 - Slide

'Affirmaverunt' komt van 'affirmare'. Wat is de stam en wat is de uitgang?
A
Affirmaver-unt
B
Affirmaveru-nt
C
Affirma-verunt
D
Affirmav-erunt

Slide 23 - Quiz

'Affirmaverunt' bestaat uit 'affirmav-' (perfectumstam) en '-erunt' (uitgang). Wat is de juiste vertaling?
A
Ik heb met klem beweerd
B
Hij heeft met klem beweerd
C
Wij hebben met klem beweerd
D
Zij hebben met klem beweerd

Slide 24 - Quiz

'Potuerunt' komt van 'posse'. Wat is de stam en wat is de uitgang?
A
Pot-uerunt
B
Potu-erunt
C
Potuer-unt
D
Potueru-nt

Slide 25 - Quiz

'Potuerunt' bestaat uit 'potu-' (perfectumstam) en '-erunt' (uitgang). Wat is de juiste vertaling?
A
Ik heb gekund
B
Hij heeft gekund
C
Wij hebben gekund
D
Zij hebben gekund

Slide 26 - Quiz

'Non potuerunt'. Wat konden de mannen rondom Lucretia niet? Verwoord in je eigen woorden op basis van je kennis van de afloop.

Slide 27 - Open question

Vertaal regel 6/7: Territi omnes affirmaverunt eam non peccavisse, sed animum Lucretiae mutare non potuerunt.

Slide 28 - Open question