wetenschappelijk onderzoek opzetten (herhaling van 4V)

Onderzoek doen 


  • herhaling opzet wetenschappelijk onderzoek
  • voorbereiden practicum enzymen
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Onderzoek doen 


  • herhaling opzet wetenschappelijk onderzoek
  • voorbereiden practicum enzymen

Slide 1 - Slide

Wetenschappelijk onderzoek
In de biologie is onderzoek bijna altijd experimenteel 

En bij zo'n experiment hoort een wetenschappelijk verslag

Slide 2 - Slide

Onderzoeksvraag
Een goed onderzoek begint met een onderzoeksvraag
  • Open vraag
  • Te beantwoorden met het onderzoek dat je uitvoert

Slide 3 - Slide

Een onderzoeksvraag


Wat is het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele in bepaalde tijd of situatie?

Slide 4 - Slide

Variabelen
Onafhankelijke variabele
De oorzaak, deze variabele kun je veranderen

Afhankelijke variabele 
Het gevolg, verandert door de invloed van de onafhankelijke variabele

Slide 5 - Slide

Wetenschappelijk onderzoek
Hypothese

Vb:
Bacterie deelt sneller bij kamertemperatuur dan bij koelkasttemperatuur.

Slide 6 - Slide

Hypothese
Een mogelijke verklaring voor de gevonden resultaten, die je helpt bepalen hoe je het onderzoek moet uitvoeren

  1. Gebaseerd op kennis uit eerder literatuuronderzoek (bacteriedeling)
  2. Noem zowel de onafhankelijke als de afhankelijke variabele (onafhankelijk: temperatuur; afhankelijk: deling bacterie)
  3. De hypothese is altijd toetsbaar, anders kun je niet achterhalen of het juist of onjuist is!


Slide 7 - Slide

Onderzoeksopzet
Hoe zet je een valide onderzoek op?

Slide 8 - Slide

Slechts één factor varieert
De regel bij experimenteel onderzoek is dat er steeds maar één factor/variabele mag verschillen.

Waarom?

Slide 9 - Slide

Controle experiment
Is een experiment om mee aan te tonen dat er geen andere factoren zijn die invloed hebben op de resultaten van het experiment. 
Slide 10 - Slide

Experiment

Groeien planten sneller met muziek? 
Slide 11 - Slide

Welke groep planten is het controle experiment?
A
De planten met muziek
B
De planten zonder muziek

Slide 12 - Quiz

groeisnelheid

muziek

onafhankelijke variabele
afhankelijke variabele

Slide 13 - Drag question

Grote groepen of duplo's
Voor de betrouwbaarheid moet je onderzoeksgroep voldoende groot zijn.
Bij sk-experimenten (dus ook enzymproeven) voer je vaak een proef twee keer hetzelfde uit=duplo

Slide 14 - Slide

Wat zet je op de X-as als je de gegevens zou uitzetten in een grafiek?
A
De groeisnelheid
B
Wel/geen muziek
C
De tijd
D
Maakt niet uit

Slide 15 - Quiz

Onthoud:Wat je weet: x-as
Wat je meet: y-as

Wat je weet = onafhankelijke variabele

Wat je meet = afhankelijke variabele

Slide 16 - Slide

Voorbereiden practicum enzymen
Lees het practicum enzymen (op Classroom) 
Maak daarna met je groepje van 3-4 de globale opzet van de werkwijze met een eigen variabele

Spreek met de TOA een datum en tijd voor uitvoering in een swt uur af.
Je hebt vanaf nu 3 weken de tijd voor de uitvoering en verslag schrijven.

Verslag per tweetal! inleveren: 16 febr
Slide 17 - Slide

Voorbereiding
Noteer op toetsblaadje eerst zelf:
-vraagstelling
-theorie op grond van Nectar (kort, mag je later uitbreiden)
-hypothese

Lever dit onderdeel in bij je docent.

Slide 18 - Slide

Voorbereiding practicum
vraagstelling t/m lege waarnemingstabel inleveren uiterlijk di-avond 

TOA kijkt werkwijze en lege tabel na.
Docent de rest.

Slide 19 - Slide