Financiering zorg en zorgprofielen

Financiering van zorg en zorgprofielen

1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Financiering van zorg en zorgprofielen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Inhoud
  • de wetten die de vergoeding van zorg regelen
  • wie besluit en hoe besloten wordt welke zorg een cliënt krijgt
  • wat zorgprofielen zijn

Slide 3 - Slide

Hoeveel denk jij dat de zorg in Nederland per jaar kost?

Slide 4 - Open question

In 2018 77,2 miljard
In 2019 80,9 miljard
In 2022 126,2 miljard
Is 10% van het bruto binnenlands product wat aan gezondheidszorg wordt uitgegeven.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Noem de 4 wetten die de financiering van zorg regelen

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Video

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Waarom is het goed om na te gaan of een cliënt een indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)?
A
omdat een client dan een behandeling of ondersteuning vergoed kan krijgen
B
omdat de client dan - als hij dat wil - kan kiezen voor een andere zorgverlener
C
omdat de client dan voorrang krijgt bij specifieke zorg
D
omdat de client dan recht heeft op al deze zaken

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Route
Zorg
Profielen

Slide 19 - Slide

Welke zorgprofielen kent de WLZ?

Slide 20 - Slide

Stelling 1: Bij een persoonsgebonden budget (pgb) wordt het geld betaald door de Sociale Verzekeringsbank.

Stelling 2: Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt verpleging en verzorging thuis betaald.
A
Alleen 1 is juist
B
Alleen 2 is juist
C
Beide zijn juist
D
Beide zijn onjuist

Slide 21 - Quiz

Vergelijking met vroeger
De zorgprofielen zijn, anders dan de zorgzwaartepakketten (zzp’s) onder de AWBZ, globaal omschreven en niet langer uitgedrukt in uren zorg per week. 

Concretisering van de benodigde zorg gebeurt in de zorgplanbespreking tussen verzekerde en zorgaanbieder.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Link

Wetten die de financiering van zorg regelen

Zvw - Zorgverzekeringswet
Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning
Wlz  - Wet langdurige zorg
Jeugdwet

Slide 25 - Slide