Dementie

Dementie
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Dementie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Dementie

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoel
- Jij hebt kennis van verschillende vormen van dementie


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen?
Filmpje
Vraag
Filmpje
Jouw geheugen
Opdracht
Theorie en bespreken opdracht
Filmpje

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Dementie is de verzamelnaam voor meer dan 50 verschillende soorten. 

Welke vormen kennen jullie?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Leg de juiste kaartjes bij de verschillende vormen van dementie

maak gebruik van Learnbeat

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Alzheimer

- 60/70%
-Bekendst en meest voorkomend
- tussen 70 en 80 jaar

- Hersenziekte:
Hersencellen van de hersenschors werken steeds minder. 
- TAU-eiwitten: 
* Stabiliteit van hersencellen en verbindingen tussen cellen. 
* Worden niet goed afgebroken -> ophopingen in en tussen de cellen = Plaques

Hersencellen functioneren niet meer, krimpen en verdwijnen(1.22)- Geheugenstoornis: korte termijn

- Geleidelijk verdwijnen cognitieve functies:
Afasie; Agnosie; Apraxie; uitvoerende functies

- Diagnostiek en behandeling 
Groep 1 & A

Slide 10 - Slide

Afasie: steeds minder uitdrukken via taal; begrijpen van taal

- Agnosie: moeite met herkennen van voorwerpen en geluiden

- Apraxie: moeite met praktische handelingen; moeite met volgorde van deelhandelingen (eerst trui en dan hemd)

 - Uitvoerende functies: logisch nadenken; plannen en doelgericht handelen
Vasculaire dementie

- 15%

- Stoornissen in de doorbloeding van de hersenen, veroorzaakt door ziekten aan hart en bloedvaten.

- Geen goede doorbloeding van de hersencellen en te weinig zuurstof.

- Gevolg: verbindingen tussen de hersencellen raken beschadigd

(1.13)


Sprake van vasculaire dementie bij zorgvragers die chronische diabetes, hoge bloeddruk of een CVA hebben gehad. 

- Cognitieve stoornissen ontstaan eerder dan geheugenstoornissen.
- Bewust van geestelijke achteruitgang -> emotioneel en gedeprimeerd.
- Grillig verloop
- Geestelijke en lichamelijke achteruitgang ->
lopen, spreken, slikken, plassen.
- kans op nieuw CVA


- Diagnostiek en behandeling groep 2 & B

Slide 11 - Slide

Gestoorde doorbloeding van de hersenen.

Beschadiging van de witte stof.


Frontotemporale dementie (FTD)

- 10%

- Oorzaak = defect gen 

Hersenkwabben krimpen door 
het afsterven van de hersencellen.

- Gedragsstoornissen vallen het eerst op. Waarom ?

- Taalstoornissen door aantasting van de ... 

(1.29)                                              - Ontremd gedrag
                                              - Persoonlijkhe hygiene
                                              - Onrust
                                              - Persevereren.. 
                                              - Apathie 


- Moeite met het vinden van de juiste woorden
Het begrip van taal blijft wel aanwezig

- Diagnostiek en behandeling groep 3 & C

Slide 12 - Slide

- Persevereren: herhalen

- Hersencellen in frontaal en temporaalkwab gaan kapot. 
functies van deze hersengebieden gaan verloren. 

- Apathie is het gebrek aan emotie, motivatie of enthousiasme
Lewy body dementie
Lewy body is te herkennen aan schommelingen in geestelijke achteruitgang, vaak heeft iemand ook verschijnselen van Parkinson.
-symptomen: aandachtsstoornissen, visuele hallucinaties, gevoelig voor de bijwerkingen van de medicijnen  tegen hallucinaties.
-oorzaak: lewy bodies zijn speciale eiwitafzettingen in de zenuwcellen van de hersenen voornamelijk in de hersenschors. Voor een groot deel niet erfelijk.
-levensverwachting: gemiddeld 5 tot 12 jaar na de diagnose.
-plek in de hersenen: begint vaak in de hersenstam.

Slide 13 - Slide

visuele hallucinaties: dingen zien die er niet zijn.
syndroom van Korsakov
-oorzaak: ernstig gebrek aan vitamine B1. Komt in Nederland voor bij mensen die verslaafd zijn aan alcohol.
-verschijnselen: geheugenverlies, moeite met tijd en plaats, moeite om personen te herkennen.
-eerlijk liegen: Bij de geheugenproblemen vullen ze de gaten met fantasieverhalen. Ze zijn overtuigd dat de verhalen waar zijn.
mensen worden agressief of trekken zich terug, nemen geen initiatief meer.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Lesdoel
- Jij hebt kennis van verschillende vormen van dementie


Slide 16 - Slide

This item has no instructions