criminaliteit hst 1 en 2

deze week 
 1. bespreken hoofdstuk 1 en 2
 2. maatschappelijke analyse oefenen
1 / 31
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

deze week 
 1. bespreken hoofdstuk 1 en 2
 2. maatschappelijke analyse oefenen

Slide 1 - Slide

Criminaliteit

Slide 2 - Slide

 deze les
Metropolus video 10 min
bespreken hfst 1 en 2  30 min 

Slide 3 - Slide

Definitie 'crimineel gedrag'Gedrag dat door de wetgever strafbaar is gesteld.

Slide 4 - Slide

ongeschreven regel


regels voor goed gedrag die nergens op papier staan.

Fatsoensregels
geschreven regel


regels die in reglementen of wetten staan.

(gedragsregels op school of voetbalclub)
rechtsregels in wetten

Slide 5 - Slide

strafbaar feit (delict)
Wanneer je een wet overtreed pleeg je een strafbaar feit.

Slide 6 - Slide

Moord is...
timer
0:15
A
Een overtreding
B
Een misdrijf
C
Geen strafbaar feit
D
Veelvoorkomende criminaliteit

Slide 7 - Quiz

Zwart rijden in de bus of trein
A
Strafbaar feit
B
Misdrijf
C
Misdaad

Slide 8 - Quiz

rechtsregels zijn nodig?
Orde in de maatschappij

Slide 9 - Slide

wetboek van strafrechtwegenverkeerswet

opiumwet

wet op de economische delicten
hierin staan de meeste strafbare feiten als:
mishandeling, moord, verkrachting, inbraak
doorrijden na ongeluk, zonder helm rijden, joyriding
wet over drugs

witte boorden 

Slide 10 - Slide

crimineel gedrag is plaatsgebonden
tijdsgebonden (abortus)

Slide 11 - Slide

wat is het verschil tussen waarden en normen

Slide 12 - Open question

Overtredingen en misdrijven

 • Overtredingen
bijv. door rood licht (= meestal minder erg)

 • Misdrijven
bijv. vernielingen, diefstal enz. (= ernstig strafbare feiten)

Slide 13 - Slide

Misdrijven


 • Je gaat naar de gevangenis (en dus niet in hechtenis)

 • Straffen langer dan één jaar

 • Misdrijf blijft lang geregistreerd (20 jaar)

 • Ook poging en medeplichtigheid is strafbaar

Slide 14 - Slide

Vormen van criminaliteit
Zware criminaliteit:
moord, inbraak, gewapende overvallen, verkoop harddrugs

Georganiseerde criminaliteit:
mensensmokkel, drugshandel

Veelvoorkomende criminaliteit:
vandalisme, vernielingen, diefstal, zakkenroller, graffiti

Slide 15 - Slide

Zware criminaliteit:
Inbraak
Moord
Verkrachting
Roofovervallen
hoe veilig is nederland

Slide 16 - Slide

Veelvoorkomende criminaliteit
Winkeldiefstal
Vernielingen
Vandalisme

Slide 17 - Slide

vragen 12 en 13 maken

Slide 18 - Slide

12
plaats gebonden
wetgeving in belgie is anders dan in Nederland

b wat in pakistan tot de doodstraf leid is in Nederland niet eens strafbaar.

Slide 19 - Slide

13
1. Georganiseerde misdaad valt onder zware criminaliteit. waar
2. Daders van zware criminaliteit zijn makkelijk op te sporen. niet waar omdat: zware criminelen goed zijn geïnformeerd over opsporings¬methoden van de politie en over de modernste apparatuur beschikken.
3. Onder veelvoorkomende criminaliteit vallen alleen overtredingen. niet waar omdat: fietsendiefstal, graffiti en winkeldiefstal bijvoorbeeld geen overtredingen zijn, maar wél vallen onder veelvoorkomende criminaliteit.
4. Vooral jongeren tussen 12 en 15 jaar plegen veelvoorkomende criminaliteit. niet waar omdat: vooral jongeren tussen 16 en 23 jaar veelvoor¬komende criminaliteit plegen.
 5. Een inbraak is een voorbeeld van veelvoorkomende criminaliteit. niet waar omdat: veelvoorkomende criminaliteit betreft minder ernstige delicten als zakkenrollerij, voetbalvandalisme, fietsendiefstal, vernielingen, enzovoort. Inbraak is een ernstiger delict en valt daarom onder zware criminaliteit.
6. In een Huis van Bewaring zit je alleen een hechtenis uit. waar (En verdachten in voorarrest wachten in het Huis van Bewaring hun proces af.)

Slide 20 - Slide

criminaliteit een maatschappelijk probleem?
veel burgers hebben er last van?

verschillende meningen?

massamedia?

politiek moet het oplossen?

Slide 21 - Slide

Gevolgen
Materieel                                                              Immaterieel
Kun je niet oplossen met geld. Bijvoorbeeld als je erg bang bent geworden na een inbraak. Ook normvervaging: regels steeds minder belangrijk vinden.
Deze kun je berekenen in geld. Kosten van het raam, je alarm, loon van politie

Slide 22 - Slide

immateriele gevolgen van crimi
 • angst en onveiligheid
 • tast je rechtsgevoel aan.( morele verontwaardiging) buurman zijn auto
 • normvervaging ( regels moeten nageleeft worden)
 • vertrouwen in de rechtstaat bedreigt. gevolg kan zijn eigen richting...

Slide 23 - Slide

Is het weg gooien van een blikje redbull strafbaar feit?

Slide 24 - Slide

Normvervaging

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Meten van criminaliteit
Politiestatistieken
Slachtofferonderzoek
Daderonderzoek
De politie registreert alle misdrijven die door burgers zijn aangegeven of door de politie zijn ontdekt.
- niet alles wordt aangegeven
- selectieve opsporing
Slachtoffers wordt gevraagd of ze ooit slachtoffer zijn geweest van een misdrijf
In zo'n enquete wordt gevraagd of mensen iets strafbaars hebben gedaan (anoniem).

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

Oorzaken van criminaliteit
Spanning en avontuur
Veel jongeren overtreden de wet omdat ze op zoek zijn naar spanning
Slechte opvoeding
Criminelen hebben thuis vaak problemen. Ze krijgen soms het verkeerde voorbeeld
Weinig controle
Lage pakkans: de gelegenheid maakt de dief
Alcohol en drugsgebruik
Van alcohol kun je aggressief worden. Dit zorgt voor vechtpartijen
Normvervaging
Sommige mensen vinden het normaal om te hard te rijden of mensen online te bedreigen. Gedragsregels worden steeds meer overtreden
Groepsgedrag
Niemand wil in een vriendengroep 'het watje' zijn. Het is moeilijk om niet mee te doen. Dit heet groepsdruk

Slide 29 - Slide

0

Slide 30 - Video

Slide 31 - Video