14.1 je invloed op aarde

Wat gaan we doen?
Herhaling intro lessonup + uitleg 14.1 Je invloed op aarde
 • Duurzaamheid 
 • Gebruik aarde + Ecologische voetafdruk + jullie resultaten
 • Kringlopen + duurzame kringloop

Huiswerk: lessonup opdrachten 14.1
1 / 16
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1,2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Wat gaan we doen?
Herhaling intro lessonup + uitleg 14.1 Je invloed op aarde
 • Duurzaamheid 
 • Gebruik aarde + Ecologische voetafdruk + jullie resultaten
 • Kringlopen + duurzame kringloop

Huiswerk: lessonup opdrachten 14.1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Je invloed op aarde
(14.1)


 Leerdoelen
 • Je weet wat levensbehoeften zijn en kunt voorbeelden geven van primaire en secundaire levensbehoeften
 • Je kunt uitleggen op welke manieren mensen de aarde gebruiken
 • Je weet wat een gesloten kringloop is en kunt uitleggen op welke manier die uitputting van de aarde voorkomt. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Duurzaamheid
Zo met aarde omgaan dat deze voor iedereen 
in de toekomst op dezelfde manier bruikbaar is
(3 P's in balans)Slide 3 - Slide

manieren om zuinig met de aarde om te gaan
genoeg voedsel, drinkwater, energiebronnen en grondstoffen voor iedereen in de toekomst
Primaire levensbehoeften
nodig om in leven te blijven
Secundaire levensbehoeften
om je leven prettiger te maken

Slide 4 - Slide

Je gebruikt de aarde om in je levensbehoeften te kunnen voorzien
primaire levensbehoeften
secundaire levensbehoeften
tv
water
zuurstof
woning
voedsel
mobiel
auto
voetbal

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Mensen gebruiken de aarde op 4 manieren. 

Energie, voedsel, water en grondstoffen komen van ergens op aarde. 
Afval ontstaat en moet ergens op aarde naar toe.

Slide 6 - Slide

komt van bodem, planten, dieren: uitputting bronnen
afval geeft vervuiling
daarmee wordt de aarde belast
om belasting te beperken duurzamer leven
Ecologische voetafdruk
Manier om uit te rekenen en vergelijken hoeveel van de aarde iedereen gebruikt. 

Grootte van je eco-footprint hangt af van leefgewoonten
Dus ook verschillen tussen landen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Welk land heeft de grootste ecologische voetafdruk?
A
rijk, dunbevolkt
B
rijk, dichtbevolkt
C
arm, dunbevolkt
D
arm, dichtbevolkt

Slide 8 - Quiz

milieu wordt meer belast dan vroeger door toenemend aantal mensen en veranderende levensstijl
Ecologische voetafdruk

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Ecologische
voetafdruk

De getallen veranderen een beetje
per plaatje en per jaar

Grote lijn: we putten de aarde uit!

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Jullie eco-afdruk?
Opvallende resultaten van jullie klas. 

Tips?

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Uitputting aarde
Uitputting: Als we meer van de aarde gebruiken dan de aarde kan geven/aanvullen.

Als alles wat gebruikt wordt, weer wordt aangevuld --> 
is er een gesloten kringloop
Een gesloten kringloop kan blijven doorgaan, zonder uitputting. 


Slide 12 - Slide

This item has no instructions

voedselkringloop
koolstofkringloop

Slide 13 - Slide

in de natuur wordt alleen gebruikt wat beschikbaar is
alles wat geproduceerd wordt, wordt weer gebruikt, geen afval
gesloten kringloop kan oneindig doorgaan
er gaan geen stoffen verloren en er hoeven geen nieuwe stoffen aan toegevoegd te worden
verbruikte stoffen worden weer aangevuld
kringloop is een voorbeeld van een duurzame oplossing
als wij ook alleen gebruiken wat beschikbaar is, en alles wat we produceren bruikbaar is, dus geen afval, is dat duurzaam
Wanneer is er geen gesloten kringloop?
A
In een natuurlijk oerwoud
B
Als je je eigen compost maakt voor je tuin
C
Als je gezond eet en beweegt
D
Bij een mestoverschot

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Duurzame opdrachten
Deze periode ga je elke week een opdracht doen die een steentje bijdraagt aan het behoud van de aarde. 

1e opdracht : ecologische voetafdruk 
Informatie over volgende opdrachten volgt snel!

Daarnaast lessonup hw opdrachten (ipv werkboek)

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Volgende les zelfwerkzaamheid.

 • Maken lessonup "14.1 Opdrachten"
 • Duurzame opdracht 

Samen soms meer dan 45 min!

Slide 16 - Slide

This item has no instructions