6.1 Over zeeën en oceanen

6.1 Over zeeën en oceanen
1 / 35
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

6.1 Over zeeën en oceanen

Slide 1 - Slide

Lesvolgorde
 6.1 Moedernegotie en stapelmarkt t/m Handelscompagnieën lezen.
 • Moeilijke woorden
 • Examenvraag
 • Opdrachten

Slide 2 - Slide

Lezen blz. 106 en 107
Moedernegotie en stapelmarkt
Handelscompagnieën

Moeilijke woorden/begrippen?

Slide 3 - Mind map

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen dat de graanhandel het begin vormde van een uitgebreid handelssysteem met een stapelmarkt voor een steeds groter handelsnetwerk.
 • Je kunt uitleggen hoe de handelscompagnieën ontstonden.
 • Je kunt uitleggen waarom de vele handelscompagnieën zorgden voor een toename van concurrentie en een daling van de winst.

Slide 4 - Slide

Moedernegotie
 • Holland en Zeeland dalende bodem, drassige grond.
 • Ongeschikt om er graan te verbouwen (verrot in de grond).
 • Wel geschikt voor veeteelt.
 • Boeren veel rundvee.
 • Producten voor de handel (stad): boer, kaas, rundvlees

Slide 5 - Slide

Toename graanproductie uit Noord-Duitsland en de Baltische landen

Slide 6 - Slide

Moedernegotie
 • Nederlandse graanhandelaren kochten graan uit Oostzeegebied.
 • Werd verkocht in kustgebieden Nederland,

Slide 7 - Slide

Zuivelproducten (aangevuld met zoute vis) uit Nederland werden verkocht naar het buitenland.
Winstgevende business. 

Slide 8 - Slide

Moedernegotie
De winstgevende handel met het Oostzeegebied wordt moedernegotie genoemd.

Slide 9 - Slide

Amsterdam stapelmarkt
Inkoop Dantzig
Zomer
Opslag in Amsterdamse pakhuizen
Verkoop graan Winter
1000 kg graan
30 gulden
Grote hoeveelheden
1000 kg graan
90 gulden

Slide 10 - Slide

Amsterdam
 • Groot gedeelte van moedernegotie verliep via Amsterdam.
 • Stad werd centrum handelskapitalisme

Slide 11 - Slide

Welk begrip past bij graan opslaan om het in tijd van honger weer te verkopen.
Handelskapitalisme of stapelmarkt?
Leg je antwoord uit!

Slide 12 - Open question

Amsterdam centrum van de handel
 • Spanjaarden veroverden Antwerpen
 • Opstandige gewesten sluiten de Schelde (toegangspoort tot Antwerpen) af.
Gevolg: Antwerpse handelaren en bankiers vestigden zich in Amsterdam , die  profiteerde daarvan.

Slide 13 - Slide

Handelaren brachten goederen uit heel Europa.

Amsterdam belangrijkste stapelmarkt van Europa

Slide 14 - Slide

Lees het begrip handelscompagnieën blz. 118
Noem twee redenen waarom handelaren zich verenigden in compagnieën.

Slide 15 - Open question

Handelscompagnieën
 • Winsten moedernegotie voor handel Middellandse Zeegebied.
 • Portugal specerijenhandel in handen (megawinsten).
 • Amsterdamse kooplieden stichten handelscompagnie voor de Oost-Azië
 • 'Eerste schipvaart' De Houtman. 

Slide 16 - Slide

De Houtman Bantam

Slide 17 - Slide

Eerste reis Cornelis de Houtman
 • Vier schepen, één schip vergaan
 • 2/3 van de bemanningen omgekomen
 • Weinig specerijen, reis verliesgevend.
 • MAAR de route was gevonden
 • Meer reizen naar Azië.
 • Republiek hoofdrol in handel Aziatische producten

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Lees Handelscompagnieën blz. 107
Leg uit dat de handelscompagnieën elkaar bijna kapot concurreerden.
Gebruik in je antwoord 'vraag en aanbod'.

Slide 20 - Open question

Noem de belangrijkste oorzaak waarom de VOC werd opgericht. Verwerk het begrip concurrentie en handelsmonopolie in je antwoord

Slide 21 - Open question

Huiswerk
Hoofdstuk 6 opdracht 2 van oriëntatie bladzijde 108

Vaardigheid: oorzaken en gevolgen
Verder blz. 120 Examentraining vraag 2 (kijk ook naar de tip)

Slide 22 - Slide

6.1 Les 2
Lesvolgorde
 • Herhaling/huiswerk opdracht 2 Oriëntatie
 • VOC en WIC
 • Opkomst en ondergang VOC
 • Huiswerk

Slide 23 - Slide

Wat hoort bij moedernegotie
A
Handel Middellandse Zee
B
Handel Oostzeegebied
C
Handel VOC en WIC

Slide 24 - Quiz

De landbouwgrond in het westen van Nederland zorgde ervoor dat de visserij en de handel werden bevorderd. Leg dat uit (gebruik de tekst moedernegotie en bron 5 en 6)

Slide 25 - Open question

VOC
 • VOC handelsmonopolie (in de Republiek)
 • Naamloze vennootschap (aandelen)
 • Bedrijf met bijzondere voorrechten (verdragen sluiten, oorlog voeren, forten bouwen, soldaten en bestuursambtenaren in dienst nemen).

Slide 26 - Slide

Scheepswerf VOC Amsterdam

Slide 27 - Slide

Factorij

Slide 28 - Slide

VOC
 • Felle concurrentie van buitenlandse compagnieën in Azië
 • East India Compagnie (Engeland) en Franse compagnie 

Slide 29 - Slide

WIC
 • Handel in West-Afrika en Amerika (Brazilië, Suriname).
 • Bouwden forten en handelsnederzettingen.
 • Namen gedeelte slavenhandel over van de Spanjaarden
 • Kaapvaart
 • Zilvervloot (Piet Hein) flinke buit

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Wereldeconomie
Doordat er producten uit Azië en Amerika verhandeld werden begint een wereldeconomie te ontstaan.
VOC: specerijen, zijde, katoen en porselein.
Ook handel in Azië zelf (voorbeeld: opium uit India werd in China gebruikt)
WIC kocht slaven met VOC producten.
Tabak en suiker van Amerika naar Europa

Slide 32 - Slide

Filmpje kijken (volgende dia)
Beantwoord de hoofdvraag:
Hoe werd Nederland van een moerassig land tot een belangrijk handelsland  in de wereld van vandaag?

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Hoe werd Nederland van een moerassig land tot een belangrijk handelsland in de wereld van vandaag? Werk in tweetallen.

Slide 35 - Open question