Geloof en Wetenschap: Een balans vinden

Geloof en Wetenschap: Een balans vinden
1 / 13
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Geloof en Wetenschap: Een balans vinden

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoel
Aan het einde van de les kun je de relatie tussen geloof en wetenschap begrijpen en een discussie voeren over twijfels en vertrouwen in het geloof.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over de relatie tussen geloof en wetenschap?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is geloof?
Geloof is een persoonlijke overtuiging in iets hogers zonder harde bewijzen.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat is wetenschap?
Wetenschap is een systematische methode om kennis te vergaren door middel van observatie, experimenten en logica.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Tegenovergestelde of complementair?
Zijn geloof en wetenschap tegenovergesteld of kunnen ze elkaar aanvullen?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Twijfels in het geloof
Iedereen kan twijfels hebben over zijn of haar geloof. Het is normaal om vragen te hebben.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Vertrouwen in het geloof
Vertrouwen in het geloof kan komen door persoonlijke ervaringen, gemeenschap en spirituele groei.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Het belang van respect
Het is belangrijk om respect te hebben voor verschillende overtuigingen en elkaars standpunten te begrijpen.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Reflectie en discussie
Reflecteer op wat je hebt geleerd en deel je gedachten over de relatie tussen geloof en wetenschap.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.