H6.7 (N)iets voor jou?

H6.7 (N)iets voor jou?
pak blz. 70 en 71 in je boek erbij ...
1 / 14
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

H6.7 (N)iets voor jou?
pak blz. 70 en 71 in je boek erbij ...

Slide 1 - Slide

Wat moet ik kennen en kunnen?
 • 5 verschillende vormen van ontwikkelingshulp kunnen benoemen en voorbeelden kunnen noemen (herhaling vorige les) 
 • Weten wat een microkrediet is en hoe dit werkt.
 • Weten wat NL doet aan ontwikkelingshulp.

Slide 2 - Slide

Soorten ontwikkelingshulp
Noodhulp = hulp die gericht is op het verlenen van basisbehoeften 
 • Vaak n.a.v. oorlogen, natuurrampen.
 • Voorbeeld: Eten, drinken, medicijnen, tenten en kleding

Structurele hulp = hulp om de oorzaken van armoede te bestrijden.
 • Voorbeeld: Scholing, gezondheidszorg, infrastructuur, werk


Slide 3 - Slide

Soorten ontwikkelingshulp
Bilaterale hulp = Hulp die rechtstreeks tussen twee landen gaat 
 • Bijvoorbeeld Nederland geeft geld aan Ghana om het onderwijs te verbeteren.
Gebonden hulp = Hulp waaraan voorwaarden zijn verbonden
 • Bijvoorbeeld dat het in Nederland moet worden aangeschaft bij een bedrijf.
Ongebonden hulp = Is hulp zonder voorwaarden
 • Nederland geeft een miljoen aan de VN tegen armoede. Slide 4 - Slide

Wat doet NL aan ontwikkelingshulp?
 • De Nederlandse overheid stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking.
 • Daarnaast wordt er jaarlijks geld gereserveerd voor noodhulp aan slachtoffers van oorlogsgeweld en natuurrampen.Slide 5 - Slide

Wat doet NL aan ontwikkelingshulp?
 • De doelstelling van de Verenigde Naties (VN) is dat landen ten minste 0,7% van hun nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking besteden.
 • De overheid geeft subsidies aan Nederlandse bedrijven die in ontwikkelingslanden investeren in fabrieken of andere bedrijven.Slide 6 - Slide

Wat is de belangrijkste taak van de Wereldhandelsorganisatie?
A
Handel stimuleren
B
Regels maken
C
Onderhandelen over invoerrechten
D
Klachten behandelen

Slide 7 - Quiz

Gunstige leningen
 • Arme landen hebben weinig geld om te investeren in onderwijs of infrastructuur.

 • Om investeringen mogelijk te maken kunnen zij bij speciale banken, zoals de wereldbank geld lenen tegen gunstige voorwaarden (lage rente of langere periode van terug betalen) ​

 • Ook worden leningen kwijtgescholden
Slide 8 - Slide

Microkrediet
Een microkrediet is een kleine lening die verstrekt wordt aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die niet kunnen lenen bij traditionele banken. ​

 • kunnen helpen om de economische ontwikkeling van die landen te verbeteren. ​
 • worden verstrekt door hulporganisaties. Maar ook de overheid en banken werken eraan mee. ​
Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Voorstanders van Microkrediet vinden het goed dat er rente betaald moet worden voor het microkrediet. Welk argument kan daarvoor gebruikt worden?
Door de rentebetaling krijg je minder verstrekkers van microkredieten
Door de rentebetaling leren de ontvangers economisch handelen.
Door de rentebetaling maken de ontvangers van microkredieten eerder winst.

Slide 11 - Drag question

WTO
De Wereld Handelsorganisatie WTO (= World Trade Organization) wil de vrijhandel in de wereld bevorderen.


Zonder protectiemaatregelen kunnen ontwikkelingslanden zonder belemmeringen exporteren. Hun exportinkomsten zullen toenemen, zodat hun welvaart kan stijgen.

Slide 12 - Slide

structurele
microkrediet
Ontwikkelingssamenwerking
nood
gunstige

Slide 13 - Drag question

H6.7 opdrachten
Maak de opdrachten 1 t/m 6 + 8 
Check of je alle rekentrainers gemaakt hebt van dit hoofdstuk, zo niet maak het in de les af. 

Slide 14 - Slide