ICT middag

1 / 37
next
Slide 1: Slide
StudievaardighedenMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-4

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

ICT MIDDAG
SOCIALE MEDIA:
ALLES WAT JE ALTIJD AL HEBT WILLEN WETEN...

Slide 2 - Slide

Doel
  • Vergroten kennis over sociale media
  • vergroten bewustwording in het gebruik van sociale media (door leerlingen)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

timer
1:00
Noem 3 voorbeelden
van social media

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Slide

Aantal gebruikers van sociale media per.....?
1200 miljoen
2000 miljoen
1500 miljoen
328 miljoen
700 miljoen

Slide 7 - Drag question

Slide 8 - Slide

                    GEBRUIKERS
                   PER MAAND

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

‘Hoe vaak haal jij je telefoon tevoorschijn, omdat je denkt dat er iets is binnengekomen, terwijl dat helemaal niet zo is?’
A
Nooit
B
Te vaak
C
Soms
D
Ik ben gewoon populair

Slide 14 - Quiz


‘Hoe vaak stuur jij een SMS, omdat je niet wilt bellen?’

A
Nooit
B
Te vaak
C
Soms
D
SMS? Ik app altijd...

Slide 15 - Quiz

Zoek op...
Wat is de definitie van sociale media?

Slide 16 - Open question

Sociale media is een 
verzamelbegrip 
voor online platformen waar de gebruikers, 
zonder of met minimale tussenkomst 
van een professionele redactie, 
de inhoud verzorgen. 
Hoofdkenmerken zijn 
interactie en dialoog 
tussen de gebruikers. 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Waarvoor wordt
sociale media
gebruikt?

Slide 19 - Mind map

Ik heb een digitale voetafdruk...
A
Ja
B
Nee
C
Zeg ik niet
D
Een wat?

Slide 20 - Quiz

Slide 21 - Video

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link

Slide 24 - Video

Slide 25 - Slide

Het is je eigen persoonlijke, unieke online wereld van informatie waarin je leeft. Wat er zich hierbinnen afspeelt hangt af van wie je bent en wat je doet. 

Het probleem is, jij beslist niet wat er binnen komt, en je ziet niet wat wordt buitengehouden”

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Link

Slide 28 - Slide

Denken, delen, uitwisselen
1. denk na over de volgende drie vragen,
noteer jouw antwoord...
2. deel jouw antwoord met je buurmens, 
kom samen tot één antwoord...
3. wissel jullie antwoord uit met de groep 

Slide 29 - Slide

Kwestie 
Een leerling heeft al een tijdje ruzie met een van zijn leraren, vanwege een voorval in de les: weggestuurd uit de les, een laag cijfer op een toets, "en nu je mond houden" - aanleidingen genoeg. Op Instagram post de leerling een cartoon, beklaagt zich over een leraar, noemt hem "fake" en "dom", en blijft dat herhalen, in vele toonaarden. Vrienden vallen hem bij, de post wordt gedeeld. 

Slide 30 - Slide

Kwestie 1

1. denk na over de volgende drie vragen, noteer jouw antwoord...
2. deel jouw antwoord met je buurmens, kom samen tot één antwoord...
3. wissel jullie antwoord uit met de groep 
1. In hoeverre mag een leerling zich op een sociaal medium als Instagram of Facebook beklagen over een leraar? 
2.  Maakt het uit of de post openbaar is, of dat alleen vrienden zijn post kunnen lezen?
3. Wat zou jij doen als jij deze docent zou zijn? Negeren? Actie ondernemen? En welke actie dan?

Slide 31 - Slide

Noteer hieronder jullie gezamenlijke antwoord op de drie vragen...

Slide 32 - Open question

Slide 33 - Slide

Kwestie 
Het lijkt een onschuldig grapje: een FaceBook account van ene 'Brave Hendrik', die op een bepaalde school zou lesgeven.  Maar niemand kent deze Hendrik, dus wat moet je ermee? De meeste leraren en leerlingen halen hun schouders op  over dit rare FaceBook personage, maar al snel blijkt deze Hendrik helemaal niet zo braaf te zijn: hij kraakt 'collegaleraren' af, beledigt ze, en slaat af en toe racistische taal uit. 

Slide 34 - Slide

Kwestie 2

1. denk na over de volgende drie vragen, noteer jouw antwoord...
2. deel jouw antwoord met je buurmens, kom samen tot één antwoord...

1. Wat moet je doen op zo'n moment, als school, als op de korrel genomen leraar, als directie? De boel de boel laten, doodzwijgen of actief ingrijpen? 
2.   En hoe zou dat dan moeten, actief ingrijpen? Wie is daarvoor verantwoordelijk?
3. Wat zijn je rechten, in zo'n geval?

Slide 35 - Slide

3. wissel jullie antwoord uit met de groep

Slide 36 - Open question

Doel
  • Vergroten kennis over sociale media
  • vergroten bewustwording in het gebruik van sociale media (door leerlingen)

Slide 37 - Slide