Sociaal netwerk - Samenvattende les

Vak: Sociaal netwerk (Naastbetrokkenen)
Semester: 3
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with text slides.

Items in this lesson

Vak: Sociaal netwerk (Naastbetrokkenen)
Semester: 3

Slide 1 - Slide


Licentie check

Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

Programma
 • Doel van de les

 • Samenvattende les

 • Leerstof voor de toets 

Slide 4 - Slide

Doel
Aan het einde van de les is kan je uitleggen wat je moet leren voor de toets.

Aan het einde van de les kan je verder voorbereid aan de slag voor de toets.

Slide 5 - Slide

Leerstof voor de toets 
 • ThiemeMeulenhof
 • Lesson-Up lessen
 • Oefentoets 

Slide 6 - Slide

Leerstof voor de toets (2)
 • Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Thema: 2.6 Werken in een netwerk
Bestudeer: Alle onderdelen thema ‘Werken in een netwerk’
 • Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

  Thema: 2.5 Begeleidingstechnieken

  Bestudeer: Begeleidingsmethodiek Systematisch werken 
 • Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
  Thema: 9.25 Begeleidingstechnieken Coördinatie, kwaliteitszorg, voorlichting
  Bestudeer: Samenwerking met de cliënt en zijn naasten

Slide 7 - Slide

Leerstof voor de toets (3)
 • Boek: Persoonlijk begeleider gehandicapten zorg 
Thema: 2.8 Samenwerken met en begeleiden van ouders en mantelzorgers

 • Boek: Communicatie
Thema: 5.11 De aspecten van de beroepshouding
Bestudeer: Alle onderdelen

 • Boek: Persoonlijk begeleider
  specifieke doelgroepen 
Thema: 4.13 Cliënten met dementie
Bestudeer: Alle onderdelenSlide 8 - Slide

Leerstof voor de toets (4)
 • Boek: Persoonlijk begeleider
  specifieke doelgroepen 
Thema: 6 Werken in een netwerk + 2 Deskundige ondersteuning en begeleiding bieden
Bestudeer: Alle onderdelen

 • Boek: Persoonlijk begeleider
  specifieke doelgroepen 
Thema: 8.5.1 Vermaatschappelijking
Bestudeer: Alle onderdelen

 • Boek: Persoonlijk begeleider
  specifieke doelgroepen 
Thema: 11 Cliënten met een verslaving
Bestudeer: Alle onderdelen

Slide 9 - Slide

Samenvatting
 • Lesweek 2: Doel, planning en lesplanner: Introductie: https://LessonUp.app/invite/h/pgxmBtt8ZXPFbpZne
 • Lesweek 4
  - theorie : https://LessonUp.app/invite/h/GeM2rJ5t9h5huhxrs
  - opdrachten : https://LessonUp.app/invite/h/tokNkoLQc6xnzn9pf
 • Lesweek 5:
  - Theorie:
  https://LessonUp.app/invite/h/TpGRtHL4F4wR2ueAH
  - Opdrachten:  https://LessonUp.app/invite/h/iku8Mf9YeNNnjB9jt
 • Lesweek 6:
  - Theorie en opdrachten
  : https://LessonUp.app/invite/h/ohmoXJq2iwiPC46gb
 • Lesweek 7:
  -Theorie en opdrachten:
    https://LessonUp.app/invite/h/pKwq9aq6wyqzmkP6G
 • Lesweek 8:
  - Theorie en opdrachten: https://LessonUp.app/invite/h/fDm9u3mmcMMwmRDzE
 • Lesweek 9:
  - Theorie en opdrachten:
  https://LessonUp.app/invite/h/HLfsqbz796NrHhuot


Slide 10 - Slide

Planning na de kerstvakantie
Week 4 januari 2021: Toets Sociaal netwerk en Participatie

Week 11 januari 2021: Eventueel herkansing en het vak evalueren

Week 18 januari 2021: Voorbereiding BPV oefenopdracht

Week 25 januari 2021: Voorbereiding BPV oefenopdracht 

Slide 11 - Slide

Gekoppeld aan examen

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide