Motiverende gesprekstechniek

Motiverende gespreksvoering
1 / 21
next
Slide 1: Slide
MentorlesHBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Motiverende gespreksvoering

Slide 1 - Slide

Inhoud van de les

Filmpje
Doel van motiverende gespreksvoering
Definitie
Theorie rondom de fases
4 principes
To do or not to do
Quiz
Opdracht

Slide 2 - Slide

Motiverende gespreksvoering

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Naar aanleiding van het filmpje:
Wat is het doel van motiverende gesprekstechniek?
A
Motiveren
B
Gedragsverandering
C
Informatie
D
Ontwikkeling

Slide 5 - Quiz

Motiverende gespreksvoering
Er is motivatie nodig voor een verandering van houding, gedrag en werkwijze. Om dat te bereiken kan motiverende gespreksvoering een effectieve gesprekstechniek zijn. 
Het blijkt namelijk dat motivatie wel degelijk te beïnvloeden is. 

Hoe werkt motiverende gespreksvoering? 
Motiverende gespreksvoering erkent dat iedereen met ambivalentie te maken heeft: 
het spreekwoordelijke engeltje op de ene schouder en het duiveltje op de andere. 
Door je communicatiestijl aan te passen en op een coöperatieve manier met je gesprekspartner aan de slag te gaan, kun je wonderen verrichten.

Slide 6 - Slide

Sleep de fases naar de juiste betekenis
Engareren (een relatie opbouwen)
Focussen
Ontlokken
Plannen
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Slide 7 - Drag question

Fase 1: engageren
Fase 1 betreft de mate waarin iemand zich een comfortabele en actieve deelnemer in het gesprek voelt. Engageren is het proces van het vestigen van een helpende relatie die zich kenmerkt door wederzijds vertrouwen en respect. 

Valkuilen; 
- Assessment;
- Deskundigheid;
- Voortijdig focussen;
- Etiketteren;
- Schuldvraag.  

Bevorderende factoren
1. Wensen of doelen: wat hoopte je toen je erheen ging? Waar ben je naar op zoek?
2. Belang: hoe belangrijks is het waar je naar op zoek bent, welke prioriteit heeft het?

Slide 8 - Slide

Fase 2: focussen
Focussen is een doorgaand proces van richting zoeken en behouden. Het proces van focussen bij MGV gaat om het vinden van die richting en daarbinnen meer specifieke en haalbare doelen

Doelen:
Agenda bespreken en begrijpen

Drie focusbronnen
1 de patiënt (mensen komen zelf en hebben hulpvraag)
2 de setting (bijv gedwongen opname)
3 de expertise van de hulpverlener (wanneer de hulpverlener in verloop van gesprek een ander soort verander idee krijgt)

Bij focussen kun je zowel sturen, volgen en gidsen waarbij de laatste vorm de meest effectieve is. Soms is een koers duidelijk en soms moet je samen een focus kiezen. Met name als er complexe problematiek speelt.

Slide 9 - Slide

Fase 3: ontlokken

Ontlokken is gericht op verandertaal en motivatie

Doelen:
- toestemming vragen
- exploreren wat de patiënt al weet
- navragen wat hij nog wil weten
 
Ambivalentie conflicten:
1 toenaderen/ toenaderen 
2. Ontwijken/ ontwijken 
3. Toenaderen/ ontwijken 
4. Dubbel toenaderen/ ontwijken 

Verandertaal en behoudtaal

Slide 10 - Slide

Fase 4: plannen
Fase 4 bestaat uit drie scenario’s : 
1. Het veranderplan is al duidelijk, 
2. route kiezen uit verschillende opties;
3. de weg naar het doel is nog niet duidelijk zichtbaar.

Slide 11 - Slide

Verandering komt niet tot stand door op iemand anders of op een ander moment te wachten. Het wachten is op onszelf. Wij zijn de verandering die we nastreven. 
(Barack, z.d.)

Slide 12 - Slide

Gesprekstechnieken: 4 principes


1. Wees empathisch: het gaat om daadwerkelijk inleven in de cliënt en niet doen alsof. 
2. Ontwikkelen van discrepantie: richt je op het verschil (vanuit het perspectief van de cliënt) tussen het huidige en toekomstige gedrag. ‘Hoe ben of doe ik nu en hoe wil ik doen of zijn?’
3. Meeveren met weerstand: vermijd discussie of argumentatie. Veer mee met de weerstand en zie dit als een kans.
4. Ondersteunen van eigen effectiviteit: het gaat er hierbij om dat je het geloof in eigen kunnen ondersteunt en versterkt. Eigen effectiviteit is een directe voorspeller van gedragsverandering.

Slide 13 - Slide

To do or not to do
Do
Don't
De ander overtuigen
Gesloten vragen
Oordelen
Confronteren
Open vragen
Samen onderzoeken
Samenvatten
Bevestigen & erkennen
Je visie opleggen
Empathie tonen
Dwingen
Strijd
Samenwerking

Slide 14 - Drag question

Uit hoeveel fases bestaat motiverende gesprekstechniek?
A
3
B
4
C
5
D
6

Slide 15 - Quiz

Wat is er nodig om verandering teweeg te brengen?
A
Motivatie
B
Gedragsverandering
C
Informatie
D
Ontwikkeling

Slide 16 - Quiz

Wat moet je juist niet doen bij motiverende gesprekstechniek? (meerdere antwoorden mogelijk)
A
Discussie aangaan
B
Empathie tonen
C
Meeveren met weerstand
D
Argumenten aanvoeren

Slide 17 - Quiz

Wat is de juiste volgorde van motiverende gesprekstechniek?
A
Focussen-engageren-plannen-ontlokken
B
Ontlokken- focussen- engageren- plannen
C
Engageren- focussen- ontlokken- plannen
D
Engageren- ontlokken- focussen- plannen

Slide 18 - Quiz

Wat neem je mee naar de praktijk?

Slide 19 - Mind map

Welke tips hebben jullie naar aanleiding van onze les?

Slide 20 - Open question

Welke tops hebben jullie naar aanleiding van onze les?

Slide 21 - Open question