Week 3 en 4 - Module A (ACDE en R'daal)

1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesopzet les 3 en 4
Welkom, aanwezigheid
Stage
Lesdoelen
Methodisch werken aan oefenopdrachten
Oefenopdrachten V3, O1 en O2 van B1-K1-W1 bespreken
Zelfstandig werken aan oefenopdrachten

Slide 2 - Slide

Docent: je hebt 2 lessen de tijd voor deze lessonup!


Waar wil je je deze week of volgende week op stage op richten? 
Vertel eens:

Slide 3 - Slide

bijv. in gesprek met stagebegeleider over  oefenopdrachten
Bespreken uitwerking oefenopdracht?
Of de afdeling, de mensen nog beter leren kennen?
Een handeling zelfstandig uitvoeren?
Etc.
Lesdoelen les 3 en 4
Aan het einde van les 4:
 • Zijn de oefenopdrachten V3, O1 en O2 van B1-K1-W1 voor de student duidelijk
 • Heeft de student de feedbackpunten per oefenopdracht van B1-K1-W1 gelezen en begrepen
 • Inleverdata oefenopdrachten B1-K1-W1 zijn bekend

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Tweede inlevermoment oefenopdrachten
B1-K1-W3
 • Opdrachten besproken met stagebegeleider?
 • Feedbackformulier online laten invullen door  stagebegeleider
 • Hierna feedbackformulier downloaden, als pdf opslaan en  inleveren op its learning uiterlijk....

Zijn er nog vragen?
  

21 mei om 23.59 uur!!!

Slide 5 - Slide

Zijn er nog vragen over B1-K1-W3?
Werk jij methodisch aan je oefenopdrachten? 
Ken je de stappen nog?
(Zie digibib onder oo: werken aan oefenopdrachten)
 • oriënteren
 • planning
 • uitvoeren
 • controleren
 • reflecteren

Slide 6 - Slide

laat studenten eens benoemen welke stappen hieronder vallen.
Tekst wordt ingevlogen...

Stappen zijn te lezen in Digibib:
00-werken aan oefenopdrachten
Oefenopdrachten B1-K1-W1: Onderkent bestaande of dreigende gezondheidsproblemen
Deze les en de volgende les, gaan we extra aandacht besteden aan de oefenopdrachten V3 en O1 en O2 Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Opdracht V3 van B1-K1-W1
Voor deze opdracht heb je je op stage verdiept in het (elektronisch) systeem er op de afdeling wordt gebruikt (huiswerk). 

Ga in groepjes van 4 aan de volgende opdrachten werken.
Slide 8 - Slide

De studenten die er mee bezig zijn of er al mee klaar zijn worden verdeeld over de verschillende groepjes om de vragen op de volgende slides samen met de andere studenten uit het groepje te beantwoorden.

Evt. een student laten vertellen hoe hij/zij deze opdracht heeft aangepakt


Opdracht V3 van B1-K1-W1
 • Welk (elektronisch) systeem en rapportagesysteem wordt er bij jou op stage gebruikt?
 • Benoem de stappen van het verpleegkundig proces. Zie je deze stappen terug in het systeem van de BPV?
 • Hoe ziet een zorgdossier er uit? Welke formulieren kun je erin vinden? Wie hebben er toegang tot het dossier?
 • Een onderdeel van het zorgdossier is het verpleegplan. Hoe worden verzamelde gegevens geordend bij jullie? Wie doet dat?


timer
25:00

Slide 9 - Slide

In groepjes.
Studenten die de opdracht snappen verdelen over de verschillende groepjes.

Het verpleegkundig proces is uitgebreid behandeld bij verpleegkunde in periode 3
De stappen zijn:
Diagnostische fase:
gegevens verzamelen,
verpleegkundige diagnose stellen
Planningsfase:
verpleegdoelen formuleren verpleegkundige interventies kiezen
Uitvoeringsfase:
uitvoeren van verpleegkundige zorg, monitoren
Evaluatiefase
evalueren van de verpleegkundige zorg
Vervolg opdracht V3

 • Hoe komt de vkp diagnose tot stand? Worden er doelen gesteld? Hoe kun je zien of dit korte of lange termijn doelen zijn?
 • Worden er interventies beschreven?  Worden er naast betrokkenen de zorgvrager zelf of zijn naasten bij het zorgplan betrokken?
 • Hoe wordt het zorgdossier up to date gehouden? Wie zijn erbij betrokken?
 • Hoe wordt er gerapporteerd in het systeem van de BPV?


Na 25 min. klassikale terugkoppeling. Onduidelijkheden worden besproken

Slide 10 - Slide

Het verpleegkundig proces is  behandeld bij verpleegkunde in periode 3

Evt, na deze opdracht zelfstandig werken.
In les 4 verder met O1 en O2 opdracht.
Opdracht O1: Observeren
Lees ter voorbereiding op deze opdracht de informatie op:
Zorg voor beter (open deze link)

Bespreek in je groepje de volgende vragen. 
 • Bij welke zorgvrager ga je de gezondheidstoestand observeren?
 • Waarom deze zorgvrager? 
 • Welke meetinstrumenten heb je hierbij nodig?
 • Wat ga je doen met de verkregen observaties?
 • Hoe rapporteer je de observaties?Slide 11 - Slide

Laat studenten aantekeningen maken, tips noteren van medestudenten
Opdracht O2: Gesprek voeren
Ga met je groepje in gesprek. 
 • Hoe bereid je je voor op deze opdracht?
 • Wat (en wie) heb je hiervoor nodig?
 • Wat wil je leren? Schrijf leerpunten op

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Feedbackpunten B1-K1-W1

Zoek het feedbackformulier op in Digibib.
Lees het eens door. Zijn er vragen over dit formulier?


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Inlevermomenten B1-K1-W1
1e inlevermoment: 4 juni 2021
2e inlevermoment: 2 juli 2021

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Onbegeleide les
Zo nodig maak je de oefenopdrachten van B1-K1-W3 af.

Verwerk de aantekeningen van wat besproken is tijdens de les over de oefenopdrachten V3, O1 en O2

Vragen? Je docent is beschikbaar

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen bereikt na les 4?
En...
 • Zijn de oefenopdrachten V3, O1 en O2 van B1-K1-W1 duidelijk voor je?
 • Heb je de feedbackpunten per oefenopdracht van B1-K1-W1 gelezen en begrijp je ze?
 • Weet je de inleverdata van de oefenopdrachten B1-K1-W1 ?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions