Par. 2.4 Hoeveel rechten hebben verdachten en gevangenen

De rechtspraak onafhankelijk?

§2.4
1 / 22
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De rechtspraak onafhankelijk?

§2.4

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

leerdoelen

     1. Je kunt uitleggen dat de rechterlijke macht de bevoegdheid heeft om te berechten, hoe zij dit doet en welke wettelijke procedures de rechtspraak en het OM volgen.

    2. Je kunt beargumenteren hoe de scheiding van de machten bijdraagt aan onafhankelijke rechtspraak en dat openbare rechtspraak van belang is in een rechtsstaat.

    3. Je kunt beargumenteren welk effect media kunnen hebben op het verloop van een strafzaak.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Straffen in Nederland zijn veel te laag
A
eens
B
oneens

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Iemand met levenslang zit:
A
max. 30 jaar
B
kan eerder vrijgelaten worden wegens goedgedrag
C
levenslang
D
max. 25 jaar

Slide 4 - Quiz

In Nederland zit iemand ook echt levenslang. Maar in 2017 is deze wet aangepast onder druk van het Europees Hof voor de rechten van de mens. Deze oordeelde de wet inhumaan want er was geen perspectief op vrijlating.
Nu na 27 jaar een herbeoordeling.
Ik vind de doodstraf een goed idee
A
eens
B
oneens

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

In de VS is de doodstraf in sommige staten nog gebruikelijk. Er worden zo'n 10 tot 99 executies per jaar. In 31 staten is de doodstraf nog toegestaan. In Texas zijn de meeste executies geweest. In Californië zitten op dit moment de meeste mensen in de dodencel.

Iran heeft de doodstraf maar executeert voornamelijk drugscriminelen
wit rusland is het enige Europese land dat daadwerkelijk de doodstraf uitvoert
in Rusland mag de doodstraf nog wel uitgevoerd worden maar men doet het niet
In China worden waarschijnlijk de meeste doodstraffen uitgevoerd. Maar door het regime wordt hier geen openheid over gegeven.
In Saudi Arabië worden mensen vaak d.m.v. onthoofding ter dood gebracht

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

het wetboek van strafvordering
Om een eerlijke rechtsgang te waarborgen staan in Nederland alle regels omtrent opsporing, vervolging en berechting in het wetboek van strafvordering.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

strafrechtketen
In de strafrechtketen ontdek je de verschillende fases van het strafrecht. Zoals beschreven in de strafrechtketen. De politie doet de vervolging o.l.v. de officier van Justitie, De officier van Justitie beslist over vervolging en de rechter beslist of iemand schuldig is of niet en wat de straf zal zijn.

Slide 8 - Slide

Waar in de strafrechtketen zit deze taskforce van de politie?
Wat doen zij?
Raadkamer
De raadkamer van de rechtbank kan een bevel tot gevangenhouding van 90 dagen geven. Een raadkamer wordt gevormd door een drietal rechters.
Rechter-Commissaris
Toestemming voor maximaal 14 dagen
2: Officier van Justitie
De OvJ kan dit verlengen met maximaal 2 keer drie dagen
1: Politie
De politie kan een verdachte maximaal 15 uur vastzetten
Voorarrest
Het voorarrest kan maximaal 110 dagen en 15 uur duren

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

onschuldpresumptie
Met onschuldpresumptie bedoelen we dat iedereen geacht wordt onschuldig te zijn totdat iemand is veroordeeld door een rechter. In de media mag tot die tijd alleen gesproken worden van verdachte of vermoedelijke dader
De overheid moet zich houden aan vastgestelde regels en principes. Ieder mens heeft recht op een eerlijk proces.
Alle regels rond opsporing, vervolging en berechting over hoe het proces moet verlopen staan in het wetboek van strafvordering. Klik hier maar eens.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

waar spreekt men recht?
Ga naar de volgende
Hoge Raad
Nog steeds niet eens? Dan rest alleen nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De rechter kijkt hier alleen of de lagere rechters de rechtsregels goed hebben toegepast en of de motivatie van het vonnis voldoende is geweest
Gerechtshof
Als een van de twee partijen het niet eens is met het vonnis van de rechter kan er in hoger beroep gegaan worden bij 1 van de 4 gerechtshoven
Rechtbank
In eerste aanleg komt de zaak bij 1 van de 11 rechtbanken in Nederland

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

casus avondklok:
Beschrijf hoe de volgende onderdelen terug te vinden zijn in deze casus:
1. onafhankelijke rechters
2. De Rechtbank
3. hoger beroep

gebruik de linkjes van de volgende dia.

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

casus avondklok:
https://nos.nl/artikel/2368915-rechter-zet-per-direct-streep-door-avondklok-geen-sprake-van-acute-noodsituatie.html

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/02/viruswaarheid-wraakt-rechter/

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5215617/hoger-beroep-vonnis-rechter-avondklok-viruswaarheid-zaak-verbod


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Link

reactie viruswaarheid: einde rechtsorde

Slide 15 - Link

spong bij jinek vanaf 1.15 bijzondere uitspraak rechter
Viruswaarheid: Uitspraak hoger beroep is einde rechtsorde!
In hoeverre ben jij het hier mee eens?
😒🙁😐🙂😃

Slide 16 - Poll

This item has no instructions

7 stappen in een rechtszaak
1:  Opening                                                  5: Pleidooi
2: Tenlastelegging                                  6: Repliek en dupliek
3: Verdachte ondervragen                  7:  Laatste woord verdachte
4: Requisitoir                                             8: Vonnis                      

De rechter opent de zaak. Controleert de persoonsgegevens van de verdachte en wijst hem op zijn rechten
Een opsomming van het delict, tijd, plaats, wettelijke voorschrift, omstandigheden
De rechter mag vragen stellen aan de verdachte. Daarna mag ook de OvJ vragen stellen aan de verdachte.
Hierin somt de OvJ alle relevante bewezen feiten op en wordt afgesloten met een strafeis. Dit is het verzoek aan de rechter om de verdachte een bepaalde straf te geven.
De advocaat komt op voor de belangen van de verdachte. Hij probeert in het pleidooi de rechter te overtuigen van de onschuld van de verdachte
De verdachte heeft het laatste woord. Hier mag hij gebruik van maken om bijvoorbeeld excuses te maken of zijn onschuld nogmaals duidelijk te maken
De uitspraak van de rechter noemen we het vonnis. Dit kan bijvoorbeeld zijn 8 jaar tijdelijke vrijheidsstraf waarvan 5 jaar onvoorwaardelijk.
Er zijn twee soorten strafrechters. Voor de lichtere delicten is er de politierechter. Voor de zwaardere delicten de meervoudige kamer
De OvJ mag reageren op het pleidooi van de advocaat (repliek). Daarna mag de advocaat hier weer op reageren (dupliek). 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

VrijheidsstrafTijdelijk                                                                Levenslang

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Het dilemma van gevangenschap
Verlofregeling
Vervroegde vrijlating: 2/3 van de straf uitzitten

Dilemma: individuele belang vs algemene belang

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Artikel met inhoud voor gevorderden

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Je weet nu

  • Wat verstaan we onder onschuldpresumptie en waarom is dat van belang?
  • Hoe verloopt een rechtszaak?
  • Welke straffen kunnen worden opgelegd?
  • Welke rechten heeft een verdachte?
  • Welke rechten heeft een gevangene?
  • Kun je bronnen over criminaliteit interpreteren?

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Opdracht bronnen gedetineerden
Kijk op deze site van het cbs en beantwoord de volgende vragen:

Welke leeftijdsgroep doet het met name goed?
Geef een verklaring voor de daling van het gedetineerden in Nederlandse gevangenissen
Kunnen we aan de hand van deze cijfers iets zeggen over de mate van criminaliteit in Nederland?


Slide 22 - Slide

This item has no instructions