VWO4 Thema 6 Mens en milieu B1 De relatie mens en milieu

Thema 6 Mens en Milieu
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 6 Mens en Milieu

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Basisstof 1
De relatie mens en milieu

Slide 3 - Slide

Leerdoelen en begrippen B1
  • Je kunt uitleggen hoe het bestaan van de mens afhankelijk is van biodiversiteit
  • Je kunt de voornaamste oorzaken en gevolgen van milieuproblemen noemen

Begrippen:
ecosysteemdiensten, duurzame ontwikkeling, kringloopeconomie (circulaire economie), lineaire economie, bevolkingsdruk, industrialisatie, ruilverkaveling

Slide 4 - Slide

Biodiversiteit
Soortenrijkdom binnen een ecosysteem

Dankzij biodiversiteit hebben we:
- Voedsel
- Medicijnen
- Kleding
- Brandstof
- Vruchtbare grond

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Waar verwacht je meer biodiversiteit?
A
Pioniersecosysteem
B
Climaxecosysteem

Slide 7 - Quiz

Hoe kun je biodiversiteit vergroten?
A
overal een climax ecosysteem laten ontstaan
B
variatie in het landschap aanbrengen
C
het land versnipperen
D
veel kleine natuurgebieden maken

Slide 8 - Quiz

Ecosysteemdiensten
Diensten en producten die ecosytemen aan mensen leveren

Drie categorieen:
- Productdiensten (drinkwater/voedsel)
- Culturele diensten (recreatie)
- Regulerende diensten (dienst die de andere diensten ondersteunt, kringloop van nutrienten in een ecosysteem)

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Drinkwater is een voorbeeld van een.......
A
Culturele dienst
B
Regulerende dienst
C
Productiedienst

Slide 11 - Quiz

Groene recreatie is een voorbeeld van een .............
A
Culturele dienst
B
Regulerende dienst
C
Productiedienst

Slide 12 - Quiz

Bestuiving is een voorbeeld van een ...............
A
Culturele dienst
B
Regulerende dienst
C
Productiedienst

Slide 13 - Quiz

Mensen beinvloeden het milieu

Slide 14 - Slide

Duurzame ontwikkeling
Kansen voor toekomstige generaties en natuur

- Kringloopeconomie (circulaire economie): economisch en industrieel systeem waarin de grondstofvoorraden niet worden uitgeput en waarin reststoffen opnieuw worden ingezet in het proces (cradle-to-cradle)
- Lineaire economie: economisch systeem waarbij grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval in het milieu terechtkomen

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Oorzaken van milieuproblemen
  • Bevolkingdruk

  • Industrialisering

  • Ruilverkaveling

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Veranderingen in landbouw en landschap
Bevolkingstoename, veranderende levenswijze en opkomst grootschalige en niet-grondgebonden landbouw hebben invloed gehad op de hoeveelheid natuurlijk terrein en bos en de daar levende planten en dieren...

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Maak opdracht 3 t/m 7
Klaar?
Maak alvast een begin met basisstof 2 'kringlopen'.

Slide 24 - Slide

Check je leerdoelen!

  • Oefen de begrippen met de Flitskaarten

  • Controleer je leerdoelen met Test Jezelf

Slide 25 - Slide