Comparisons

Comparisons
1 / 20
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Comparisons

Slide 1 - Slide

Comparisons 
In het Nederlands noemen we ze trappen van vergelijkingen.
Gebruik: Om mensen of dingen te beschrijven
Je vergelijkt ze met elkaar. 
Comparative: Vergrotende trap
  Superlative: Overtreffende trap. 
C
B
A
Box A is small.
Box B is smaller than box A.
Box C is the smallest of all.

Slide 2 - Slide

Comparisons 
Woorden van 1 lettergreep:
- Vergrotende trap: -er
- Overtreffende trap: -est
old
older
the oldest

Slide 3 - Slide

Comparisons 
Woorden van 3 lettergrepen of meer:
- Vergrotende trap: more 
- Overtreffende trap: most
expensive
more expensive
the most expensive

Slide 4 - Slide

Uitzonderingen 

Slide 5 - Slide

Wanneer het woord eindigt op:
-e? → alleen -r of -st
 close-closer-closest

korte klinker? → verdubbelt medeklinker
 big-bigger-biggest

medeklinker + -y? → -ier of -iest
 dry-drier-driest

Slide 6 - Slide

Onregelmatige vormen 
good-better-best

bad - worse - worst 

much/many - more - most 

Slide 7 - Slide

Quiz
Vul alleen het woord/ de woorden in die op de lijntjes moeten komen te staan. Let op de woorden 'the' of 'than' die je een hint geven of het een vergrotende of overtreffende trap moet worden. 

Slide 8 - Slide

My house is ... (big) than yours.

Slide 9 - Open question

This is the ... (interesting) book I have ever read.

Slide 10 - Open question

Who is the ... (rich) woman on earth?

Slide 11 - Open question

This is ... exercise on the worksheet.
A
the difficultest
B
the most difficult
C
the most difficultest
D
the more difficulter

Slide 12 - Quiz

He is ... teacher in the country.
A
the goodest
B
gooder than
C
the best
D
better than

Slide 13 - Quiz

Oh no, this is my ... nightmare!
A
badder
B
baddest
C
worse
D
worst

Slide 14 - Quiz

My cousin is ... his classmates.
A
the most intelligent
B
the most intelligentest
C
more intelligent than
D
more intelligenter than

Slide 15 - Quiz

Here is Emily. She's six years old. Her brother is nine, so he is ... .
A
old
B
older
C
olden
D
oldest

Slide 16 - Quiz

This magazine is cheap, but that
one is ... .
A
cheaper
B
cheaping
C
cheap
D
cheapest

Slide 17 - Quiz

Comparisons 
Woorden van 2 lettergrepen wel op -le, -er-, -ow, -y:
- Vergrotende trap: -er 
- Overtreffende trap: -est
easy
easier
the easiest

Slide 18 - Slide

Comparisons 
Woorden van 2 lettergrepen niet op -le, -er-, -ow, -y:
- Vergrotende trap: more 
- Overtreffende trap: most
famous
more famous
the most famous

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide