De gemeenteraadsverkiezingen

Vragenrondje
Wanneer word jij weleens om jouw stem of mening gevraagd?
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WereldoriëntatieTaal+3BasisschoolGroep 5,6

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

Ame (12) laat in een filmpje zien hoe zij aandacht vraag voor veiligere fietspaden in haar buurt. Bij wie moet je eigenlijk zijn als je iets veranderd wilt hebben? En op welke manier kun jij je stem laten horen? Ook als je nog niet direct mag stemmen tijdens de verkiezingen?

Items in this lesson

Vragenrondje
Wanneer word jij weleens om jouw stem of mening gevraagd?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Op 16 maart mag er gestemd worden!
Gemeenteraadsverkiezingen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Woordweb
Wat weet jij al over de gemeenteraads-verkiezingen?
gemeenteraadsverkiezingen

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Vragenmuur
Wat zou jij willen weten over 
de gemeenteraadsverkiezingen? Schrijf jouw vragen op en plak ze op de vragenmuur!

Slide 4 - Slide

Eigen leervragen
De leerlingen formuleren eigen leervragen over het onderwerp. De vragen worden opgeschreven op een papiertje en op de vragenmuur geplakt. Zodra een vraag is beantwoord, wordt hij verplaatst naar de weetmuur.

Na deze les:

 • weet ik wat gemeenteraadsverkiezingen zijn.
 • weet ik waar een gemeenteraad over beslist.
 • kan ik uitleggen wat ik belangrijk vind voor mijn wijk en/of woonplaats.
Lesdoelen

Slide 5 - Slide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.
Wat moet je weten over de gemeenteraadsverkiezingen?
De gemeente bestaat uit een burgemeester, wethouders en een gemeenteraad.  
De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken: 
Het beleid* vaststellen van gemeente. 
Controleert het werk van de burgermeester en wethouders. 
Luistert naar wat de inwoners belangrijk vinden voor hun gemeente. (Dus ook naar jou!)
Stemmen doe je op een stembureau*.
Om de vier jaar mag iedere burger* vanaf 18 jaar stemmen wie in de gemeenteraad  mag.
* uitleg begrippen
Beleid: een soort plan waarin staat wat belangrijk is en wat er moet gebeuren om dat plan uit te voeren.

Burger: inwoner van een stad of gemeente.

Stembureau: een plek waar burgers mogen stemmen met een stemformulier of  een stemcomputer.

Binnen drie dagen mag je stemmen en op de verkiezingsdag worden alle stemmen geteld.
Het is  belangrijk dat je weet op wie je gaat stemmen en waarom. (Wat vind jij belangrijk?)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions Waar stem je voor bij de gemeenteraadsverkiezingen?
A
Wie burgemeester wordt.
B
Welke wethouders worden gekozen.
C
Wie in de gemeenteraad komt.
D
Welke gemeente de beste is.

Slide 7 - Quiz

This item has no instructionsWelke taak heeft de gemeenteraad NIET?
A
Het beleid van Nederland vast te stellen.
B
Het beleid van de gemeente vast te stellen.
C
Controleren of de burgemeester en wethouders hun werk goed doen.
D
Luisteren naar hun inwoners.

Slide 8 - Quiz

This item has no instructionsWat hoort NIET bij de gemeente?        
A
De burgemeester
B
De wethouders
C
De ministers
D
De gemeenteraad

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Heb jij de tekst goed begrepen? Test je
kennis!
WAAR of NIET WAAR?
Slepen maar!
 De gemeenteraads-verkiezingen zijn er elk jaar!
WAAR
NIET
WAAR

Slide 10 - Drag question

This item has no instructionsWaar of niet waar?
Stemmen kan alleen op een stembureau.        
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Heb jij de tekst goed begrepen? Test je
kennis!
WAAR of NIET WAAR?
Slepen maar!
Iedereen mag stemmen!
WAAR
NIET
WAAR

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Ame weet goed wat zij belangrijk vindt voor haar wijk.
Bekijk het filmpje op de volgende slide maar eens!
Bespreek het filmpje na a.d.h.v. onderstaande vragen:
 • Wat moest volgens Ame veranderen in haar wijk?
 • Waarom gaat zij naar de gemeenteraad met haar idee?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Wat vind jij belangrijk in jouw wijk? Wat zou jij graag veranderd willen hebben? Waarom moet dat anders? En hoe kan het veranderen?
Denk maar eens aan ...
recreatie
milieu
kunst & cultuur
veiligheid
denken-delen-uitwisselen
Denk eerst voor jezelf na over de vraag, bespreek je gedachten in je groepje en wissel vervolgens klassikaal jullie wensen uit!
Recreatie: spelen, wandelen, fietsen, sport etc.
Veiligheid: zoals in het verkeer en tijdens het spelen.
Milieu: denk bijvoorbeeld aan genoeg natuur, afval, hondenpoep.
Kunst en cultuur: Is er kunst? Is er bijvoorbeeld een bioscoop of theater?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Welk plan vind jij het best? Breng daar je stem op uit. Wie heeft de meeste stemmen gekregen?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

 Hoe kan je de gemeente of de regering laten weten wat jouw mening is?
Bekijk het filmpje op de volgende slide maar eens!

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

1
Stemmen
2
Zoek contact met een politicus
4
Word lid van een politieke partij of belangengroep
3
Zoek aandacht in de media
5
Demonstreren
7
Zet een burgerinitiatief op
8
Vertoon burgerlijke ongehoorzaamheid
Op welke manieren kan jij jouw mening laten weten?
Hoe kan iemand invloed uitoefenen op besluiten van de gemeente ?
6
Stap naar de rechter

Slide 19 - Slide

This item has no instructions


Laat jouw stem gelden en kies uit deze opdrachten!         

Het plan met jullie meeste stemmen doet mee!    
Zoek contact met een politicus: Schrijf bijvoorbeeld een brief, of stuur een mailtje.
Zoek aandacht in de media: Maak bijvoorbeeld een vlog.
Demonstreren: Maak bijvoorbeeld een spandoek.

Slide 20 - Slide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.
Vragenmuur & Weetmuur
 • Welke vragen zijn al beantwoord? Verplaats deze naar de weetmuur. 
 • Op welke vragen hoop je de volgende les antwoord te krijgen? 
 • Zijn er tijdens deze les nieuwe vragen in je opgekomen?

Slide 21 - Slide

Vragenmuur & weetmuur
Bekijk samen met de leerlingen de vragenmuur. Zijn er al vragen beantwoord? Verplaats die vragen naar de weetmuur. Zijn er tijdens deze les nieuwe vragen ontstaan?


 • Ik weet wat gemeenteraads-verkiezingen zijn.
 • Ik weet waar een gemeenteraad over beslist.
 • Ik kan uitleggen wat ik belangrijk vind voor mijn wijk en/of woonplaats.
Terugkoppeling lesdoelen
Wat heb jij deze les geleerd?

Slide 22 - Slide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.

Heb jij met je klas besloten om in actie te komen? Laat ons zien hoe jullie dit gaan doen of gedaan hebben en stuur je verhaal of foto’s naar redactie@kidsweek.nl of tag ons op social @kidsweeknl en misschien wordt jullie verhaal wel landelijk nieuws!

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions