§1.5 - Voedselkringloop

Programma
 • Welkom
 • Herhaling/vragen

 • §1.5 - Voedselkringloop
 • Uitleg
 • Opdracht/werkvorm
 • Klassikale afsluiting
 • Aan de slag/huiswerk
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Programma
 • Welkom
 • Herhaling/vragen

 • §1.5 - Voedselkringloop
 • Uitleg
 • Opdracht/werkvorm
 • Klassikale afsluiting
 • Aan de slag/huiswerk

Slide 1 - Slide

Een schimmelcel lijkt op een plantencel. Welk celonderdeel heeft een schimmelcel NIET?
A
Celwand
B
Celmembraan
C
Bladgroenkorrel
D
Vacuole

Slide 2 - Quiz

Welk van de volgende celonderdelen zit niet in een bacterie?
A
Celwand
B
Celkern
C
Celmembraan
D
Cytoplasma

Slide 3 - Quiz

Welke 6 manieren van conserveren worden gebruikt om groei van bacteriën en schimmels op voedsel tegen te gaan?

Slide 4 - Open question

1.5 - Voedselkringloop

Slide 5 - Slide

De rijken hebben elkaar nodig voor voedsel. Planten maken dit zelf met fotosynthese. Hoe gaat de fotosynthese?

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Video

Fotosynthese

Slide 8 - Slide

De fotosynthese
       zonlicht
Water + koolstofdioxide ------------> glucose + zuurstof

Slide 9 - Slide

Glucose
Omgezet in voedingsstoffen --> Eiwitten, zetmeel, vetten

Hiervoor zijn mineralen nodig. Die komen in de bodem dankzij bacteriën en schimmels.

Slide 10 - Slide

Fotosynthese kan plaatsvinden in...
A
Planten
B
Dieren
C
Bacteriën
D
Schimmels

Slide 11 - Quiz

Bij fotosynthese ontstaat er ....
A
koolstofdioxide
B
verbranding
C
zuurstof
D
water

Slide 12 - Quiz

Glucose kan worden omgezet in drie stoffen. Welke?

Slide 13 - Open question

Welke cel heeft bladgroenkorrels?
A
Plantaardige cel
B
Dierlijke cel
C
Plantaardige en dierlijke cellen
D
Schimmelcel

Slide 14 - Quiz

Voedselkringloop
Producenten maken voedsel (planten)
Consumenten eten planten of andere consumenten
Afvaleters eten dode producenten en consumenten
Reducenten maken van afvalresten mineralen

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Mineralen
Producenten
Reducenten
Afvaleters
Consumenten

Slide 17 - Drag question

Welke groep organismen staan altijd aan het begin van een voedselketen? Leg uit

Slide 18 - Open question

Welke groep organismen staan aan het eind van de voedselketen? Leg uit

Slide 19 - Open question

Reducenten maken mineralen. Waar zijn deze voor nodig?
A
Producenten
B
Reducenten
C
Consumenten

Slide 20 - Quiz

Madeliefjes zijn ...
A
Producenten
B
Reducenten
C
Consumenten

Slide 21 - Quiz

Een wasbeer is een ...
A
Producent
B
Reducent
C
Consument

Slide 22 - Quiz

E. coli is een bacterie. Dit is een ...
A
Producent
B
Reducent
C
Consument

Slide 23 - Quiz

Welke factor is 's nachts meestal de beperkende factor voor de fotosynthese?
A
water
B
zuurstof
C
koolstof
D
licht

Slide 24 - Quiz

Wie kunnen eigen voedsel maken?
A
consumenten
B
producenten
C
reducenten

Slide 25 - Quiz

Welke 2 rijken zijn reducenten?

Slide 26 - Open question

Aan de slag met je weektaak
§1.4 en §1.5 zijn volgende les gemaakt en nagekeken!


Slide 27 - Slide