les 2

Lesdoel:
Lesdoelen par. 2 + 3 begrijpen
1. Planning doornemen
3. theorie par. 2 + 3
4. Vragen huiswerk + antwoorden classroom
5. zelfstandig werkentoets H1     30 sept
stopwatch
00:00
1 / 34
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Lesdoel:
Lesdoelen par. 2 + 3 begrijpen
1. Planning doornemen
3. theorie par. 2 + 3
4. Vragen huiswerk + antwoorden classroom
5. zelfstandig werkentoets H1     30 sept
stopwatch
00:00

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Par. 1.2 - lesdoelen
1. gevarenpictogrammen herkennen en uitleggen
2. Je kent de veiligheidsregels
3. je weet hoe de gasbrander werkt.
4. je kent de 3 verschillende vlammen
5.  je kent het verschil tussen handelingen / waarnemingen / conclusie

Slide 4 - Slide

Wanneer je de brander niet gebruikt om iets te verhitten staat deze op de
A
pauze vlam
B
kleurloze vlam
C
blauw ruisende vlam
D
veilige vlam

Slide 5 - Quiz

De 'kleurloze' vlam gebruik je om...
A
Iets sterk te verhitten
B
Iets rustig te verwarmen
C
Aan te geven dat de brander het doet
D
Te laten zien dat de brander aan staat

Slide 6 - Quiz

waar begin je mee voordat je de brander aansteekt?
A
Luchtring dicht, gasregelknop dicht
B
Luchtring dicht, gasregelknop open
C
Luchtring open, gasregelknop dicht
D
Luchtring open, gasregelknop open

Slide 7 - Quiz

De brander
Classroom:

iwiylld


Slide 8 - Slide

Zo zet je de brander aan
  1. jas aan, bril op, haar in staart, niet zitten.
  2. controleer of luchtregelschijf en gasregelknop dicht zijn
  3. draai de hoofdkraan open
  4. steek een lucifer aan en houd deze boven de schoorsteen
  5. draai de gasregelknop langzaam open
Je hebt nu een gele vlam. Zo laat je de brander staan als je hem even niet nodig hebt. Daarom heet dit de pauzevlam.
LEER

Slide 9 - Slide

zo zet je de brander uit
  1. doe de luchtring dicht (pauzevlam)
  2. draai de hoofdkraan dicht
  3. draai de gasregelknop dicht
LEER

Slide 10 - Slide

Vlammen
A. blauw ruisende vlam 

B. pauzevlam

Er is ook nog de kleurloze vlam

Slide 11 - Slide

Leer afbeelding 1.8 + veiligheidsregels (blz 15)

Slide 12 - Slide


Een gouden ketting heeft een massa van 0,035 kg. De dichtheid van goud is 19,3 g/cm3. Bereken het volume.
A
0,035 : 19,3 = 0,0018 cm3
B
35 : 19,3 = 1,81 cm3
C
0,035 : 19,3 = 0,0018 g
D
35 : 19,3 = 1,81 g/cm3

Slide 13 - Quiz

Hiernaast zien we het gevarensymbool van...
A
Giftig
B
Bijtend (corrosief)
C
Explosief
D
Licht ontvlambaar

Slide 14 - Quiz

ontvlambaar vs oxiderend?

Slide 15 - Slide

practicummateriaal
kroezentang
driepoot
gaasje
reageerbuisklem
spatel
reageerbuisborstel
spuitfles

Slide 16 - Slide

1  Erlenmeyer
2 Trechter
3 Bekerglas
4 Reageerbuis
5 (pasteur)Pipet
6 Maatcilinder

Slide 17 - Slide

Belangrijke begrip:
  • grenswaarde =  hoeveel mg van een stof in 1m3 aanwezig mag zijn.

Informatie over veiligheid in pictogrammen of op een chemiekaart

Slide 18 - Slide

Belangrijke opdrachten
Theorie: 13, 15b, 16, 18
rekenvraag: 21 (T2/I)


Slide 19 - Slide

Leerdoelen par. 3
1. Fasen en faseveranderingen benoemen
2. de temperatuur omrekenen van graden Celcius naar Kelvin en andersom.
3. Het verschil benoemen tussen een mengsel en een zuivere stof + dit tekenen in een grafiek.

Slide 20 - Slide

Fasen bij kamertemperatuur = stofeigenschap
Toestandsaanduiding
vast    (s)
vloeibaar (l)
gas   (g)
opgelost in water  (aq)

Slide 21 - Slide

Fasenovergang

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

De ijslaag die in een vriesvak van een koelkast ontstaat is een fase-overgang, namelijk
A
sublimeren
B
rijpen
C
stollen
D
condenseren

Slide 25 - Quiz

Celcius / Kelvin

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Zuivere stof

Bestaat uit 1 soort stof.

1 soort stofeigenschap.


Slide 28 - Slide

Zuivere stof of mengsel?
mengsel
zuivere stof
zuivere boslucht
zeewater
gedestilleerd water
coca-cola
zuurstof
kristalsuiker
gemalen koffie

Slide 29 - Drag question

Smelt- en kookpunt (zuivere stof)

Slide 30 - Slide

Smelt- en kooktraject (mengsel)

Slide 31 - Slide

Wat is de formule voor dichtheid?
Is dit een zuivere stof of een mengsel?
A
Mengsel
B
Zuivere stof

Slide 32 - Quiz

Huiswerk
Vragen over 6, 8, 9 en 13, 15b, 16 + 18?

Slide 33 - Slide

zelfstandig werken
maken 21, 32, 33, 35

22, 23, 24, 25 & 31
timer
15:00

Slide 34 - Slide