2.4 3G

1 / 17
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Hoe kan meer welvaart zorgen voor meer milieuschade?

Slide 2 - Open question

Milieuschade:
Milieuschade onstaat door:
  • vervuiling van lucht, water en bodem
  • het verbruik van energiebronnen
  • het verbruik van grondstoffen
  • afval

Slide 3 - Slide

Wat is een gevolg van milieuschade?

A
Leefgebieden van dieren verdwijnen
B
In de zomer mag je niet zwemmen in het zwembad
C
Mensen hebben geen geld meer om op vakantie te gaan
D
Er komen nieuwe dier- en plantensoorten bij

Slide 4 - Quiz

Broeikaseffect (door CO2)

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

1: Co2 is een natuurlijke stof en is niet slecht voor de aarde.
2: Het broeikaseffect gaat over de verkoeling van de aarde.
A
1 is juist, 2 is onjuist
B
2 is juist, 1 is onjuist
C
Beide antwoorden zijn fout
D
Beide antwoorden zijn goed

Slide 7 - Quiz

Milieukeurmerk
Geeft zekerheid dat het product beter is voor het milieu dan andere producten.

Slide 8 - Slide

Maatschappelijke kosten

Maatschappelijke kosten zijn de kosten van milieuvervuiling die door ons allemaal worden betaald.

Slide 9 - Slide

Maatschappelijke kosten

Maatschappelijke kosten= de kosten van milieuvervuiling worden betaald door de overheid en niet door de vervuiler.

Voorbeeld: Uitstoot van uitlaatgassen en zwerfafval.


Vervuiler= diegene die milieuvervuiling veroorzaakt.

Betaalt de vervuiler de milieukosten zelf dan heeft hij meer kosten en dan zullen er minder maatschappelijke kosten.


Slide 10 - Slide

In welk geval werkt de consument NIET mee aan een beter milieu?
A
Spullen te koop aanbieden op Marktplaats.
B
Hout kopen met het FSC-keurmerk.
C
Met de trein reizen.
D
De verwarming hoog zetten en de ramen openen.

Slide 11 - Quiz

De overheid wil meer toe naar het principe
'de vervuiler betaalt'. Als dit lukt, wat gebeurt er dan met de maatschappelijke kosten?
A
Maatschappelijke kosten blijven gelijk.
B
Maatschappelijke kosten stijgen.
C
Maatschappelijke kosten dalen.

Slide 12 - Quiz

Waarom zijn maatschappelijke kosten vervelend voor de burgers?
A
Omdat de burgers moeten meebetalen aan het oplossen van de vervuiling van een ander.
B
Omdat burgers hierdoor minder geld verdienen.
C
Omdat bedrijven hierdoor meer winst maken.
D
Omdat burger hierdoor niet in een schoon land kunnen leven.

Slide 13 - Quiz

Als, door milieu-onvriendelijk produceren, luchtvervuiling ontstaat, is sprake van
A
subsidie
B
maatschappelijke kosten

Slide 14 - Quiz

IN DE LES MAKEN 
VRAAG 36 TOT/MET 46

Slide 15 - Slide

ALS AFLSUITER
EEN LEUK FILMPJE!

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video