Chapitre 5 - semaine 24 - cours 1 + 2

La dernier / dernière semaine de cours!
A
dernier
B
dernière
1 / 27
next
Slide 1: Quiz
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

La dernier / dernière semaine de cours!
A
dernier
B
dernière

Slide 1 - Quiz

Le programme
  • Répéter grammaire H
  • Interrogation: voca E+F et grammaire H 

Slide 2 - Slide

Qui a vu Youtubeles 2 sur ma chaîne Youtube?
Moi!
Pas moi...

Slide 3 - Poll

Je (aller) à Paris
A
vas
B
va
C
fais
D
vais

Slide 4 - Quiz

Nous (aller) nager dans la mer.
A
allons
B
allez
C
allont
D
allent

Slide 5 - Quiz

Les garçons (aller) faire leurs devoirs.
A
font
B
vont
C
allent
D
allons

Slide 6 - Quiz

Grammaire H
Het werkwoord 'gaan' ( = aller ) + de toekomende tijd

Ik ga winkelen
Wij gaan zwemmen
Jullie gaan pizza eten

Zinsconstructie: onderwerp + vervoegde vorm van ALLER  + heel werkwoord (en eventueel meer info)

Slide 7 - Slide

Ik ga
Je vais
Zju vè
Jij gaat
Tu vas
Tu va
Hij/zij/men gaat
Il/elle/on va
Iel / el / on va
Wij gaan
Nous allons
Noezalõ
Jullie gaan / u gaat
Vous allez
Voezalee
Zij gaan
Ils / elles vont
Iel / el võ

Slide 8 - Slide

Futur proche
Wat valt op?

Ik ga in Parijs winkelen = je vais faire du shopping à Paris
Wij gaan pizza eten = nous allons manger du pizza
Jullie gaan een film kijken = vous aller regarder un film
Ik ga met mijn zusje spelen = je vais jouer avec ma soeur

Slide 9 - Slide

Futur proche
Franse woordvolgorde is anders dan de Nederlandse!
Onderwerp + aller + werkwoord + rest

Ik ga in Parijs winkelen = je vais faire du shopping à Paris
Wij gaan pizza eten = nous allons manger du pizza
Jullie gaan een film kijken = vous aller regarder un film
Ik ga met mijn zusje spelen = je vais jouer avec ma soeur

Slide 10 - Slide

Hoe zat het ook al weer met de ontkenning?

Slide 11 - Slide

Maak deze zin ontkennend:
Je suis à l'école.

Slide 12 - Open question

De ontkenning
Ne VOOR de persoonsvorm
PAS achter de persoonsvorm

Je suis à l'école --> Je NE suis PAS à l'école
Nous allons jouer un jeux vidéo --> Nous N'allons PAS jouer un jeux vidéo

Slide 13 - Slide

Vous allez faire l'interrogation!
Joinmyquiz.com

Slide 14 - Slide

Les devoirs
●Leer vocabulaire EF
●Leer grammatica H
●Maak opgave 19, 20, 25, 27, 28, 31, 32.

Slide 15 - Slide

Semaine 24 - cours 2
Le dernier cours de français!
Of was het ''le dernière cours''?

Slide 16 - Slide

Le programme
- Répéter grammaire H
- Pratiquer grammaire H

Slide 17 - Slide

Nous (aller) danser.
A
allez
B
allons
C
allent
D
allonz

Slide 18 - Quiz

Mes parents (aller) en vacances en France.
A
font
B
vont
C
allont
D
allent

Slide 19 - Quiz

Grammaire H
Het werkwoord 'gaan' ( = aller ) + de toekomende tijd

Ik ga winkelen
Wij gaan zwemmen
Jullie gaan pizza eten

Constructie: onderwerp + vervoegde vorm van ALLER  + heel werkwoord (en eventueel meer info)

Slide 20 - Slide

Ik ga
Je vais
Zju vè
Jij gaat
Tu vas
Tu va
Hij/zij/men gaat
Il/elle/on va
Iel / el / on va
Wij gaan
Nous allons
Noezalõ
Jullie gaan / u gaat
Vous allez
Voezalee
Zij gaan
Ils / elles vont
Iel / el võ

Slide 21 - Slide

Futur proche
Wat valt op?

Ik ga in Parijs winkelen = je vais faire du shopping à Paris
Wij gaan pizza eten = nous allons manger du pizza
Jullie gaan een film kijken = vous aller regarder un film
Ik ga met mijn zusje spelen = je vais jouer avec ma soeur

Slide 22 - Slide

Futur proche
Franse woordvolgorde is anders dan de Nederlandse!
Onderwerp + aller + werkwoord + rest

Ik ga in Parijs winkelen = je vais faire du shopping à Paris
Wij gaan pizza eten = nous allons manger du pizza
Jullie gaan een film kijken = vous aller regarder un film
Ik ga met mijn zusje spelen = je vais jouer avec ma soeur

Slide 23 - Slide

Hoe zat het ook al weer met de ontkenning?

Slide 24 - Slide

De ontkenning
Ne VOOR de persoonsvorm
PAS achter de persoonsvorm

Je suis à l'école --> Je NE suis PAS à l'école
Nous allons jouer un jeux vidéo --> Nous N'allons PAS jouer un jeux vidéo

Slide 25 - Slide

Les nombres
1- 20
20 - 60
60 - 100
100 - 2000

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide