Thema 6 BS 1-1 Organismen en hun omgeving 2V

Thema 6 Ecologie en duurzaamheid
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Thema 6 Ecologie en duurzaamheid

Slide 1 - Slide

BS 1 Organismen en hun omgeving - deel 1

Slide 2 - Slide

Ecologie
Het gebied binnen de Biologie dat de relaties tussen organismen onderling en hun omgeving (milieu) onderzoekt.


                       Milieu                                            Organisme

Slide 3 - Slide

Invloed milieu op organisme
Biotische factoren: 
invloed afkomstig uit de 
levende natuur
Abiotische factoren: 
invloed afkomstig uit de 
levenloze natuur

Slide 4 - Slide

Ecologie
Je kunt binnen de ecologie kijken naar verschillende biologische niveaus:
  • Individu
  • Populatie
  • Levensgemeenschap/ biotoop
  • Ecosysteem
  • Biosfeer

Slide 5 - Slide

Ecologie
Individu: één organisme


Slide 6 - Slide

Ecologie
Populatie:
groep organismen van één soort.


Slide 7 - Slide

Ecologie
Levensgemeenschap:
Alle populaties van verschillende soorten in één gebied


Slide 8 - Slide

Ecologie
Biotoop: alle abiotische factoren in een gebied bij elkaar.

Slide 9 - Slide

Ecologie
Ecosysteem:
De levensgemeenschap en de biotoop in één gebied samen.

Slide 10 - Slide

Ecologie
Bioom: grote gebieden met hetzelfde kenmerkende klimaat (bijvoorbeeld toendra/ regenwoud)

Slide 11 - Slide

Ecologie op de noordpool
Schrijf de niveaus van ecologie onder elkaar en pas het toe op ijsberen op de noordpool.

(individu, populatie, levensgemeenschap, biotoop, ecosysteem, bioom)

Slide 12 - Slide

Voedselketen 
In ecosystemen heb je voedselketens, een ketting van organisme die elkaar eten.

Een voedselketen begint altijd bij een plant/ alg (waarom?), dan een planteneter, dan een of meer vleeseters.

Slide 13 - Slide

Ecologie
Biosfeer:
Alle ecosystemen samen.


Slide 14 - Slide

Voedselketen wad
Pijlen in een voedselketen gaan 
altijd met de energie mee:
Van voedsel naar eter.

Slide 15 - Slide

Voedselweb
Binnen een 
ecosysteem is er 
nooit maar 1 
voedselketen, 
alle voedselketens 
samen vormen een 
voedselweb/ voedselnet

Slide 16 - Slide

Doel BS 1
  • Je kunt de invloeden op organismen opdelen in biotische en abiotische factoren
  • Je kunt de niveaus van ecologie beschrijven
  • Je kunt in een ecosysteem een voedselketen beschrijven

Slide 17 - Slide