Thema 6 BS 1-1 Organismen en hun omgeving 2V

Thema 6 Ecologie en duurzaamheid
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Thema 6 Ecologie en duurzaamheid

Slide 1 - Slide

BS 1 Organismen en hun omgeving - deel 1

Slide 2 - Slide

Doel BS 1
* Je kunt de invloeden op organismen opdelen in biotische en abiotische factoren
* Je kunt de niveaus van ecologie beschrijven
* Je kunt in een ecosysteem een voedselketen beschrijven

Slide 3 - Slide

Begrippen BS 1
milieu
ecologie
biotische factoren
abiotische factoren
niveaus
individu
populatie
levensgemeenschapbiotoop
ecosysteem
biosfeer
bioom
voedselketen
schakel
voedselweb/ voedselnet

Slide 4 - Slide

Ecologie
Het gebied binnen de Biologie dat de relaties tussen organismen onderling en hun omgeving (milieu) onderzoekt.


                       Milieu                                            Organisme

Slide 5 - Slide

Invloed milieu op organisme
Biotische factoren: invloed afkomstig uit de levende natuur
Abiotische factoren: invloed afkomstig uit de levenloze natuur

Slide 6 - Slide

Ecologie
Je kunt binnen de ecologie kijken naar verschillende biologische niveaus:
Individu 
Populatie 
Levensgemeenschap
Ecosysteem
Biosfeer

Slide 7 - Slide

Ecologie
Individu: één organisme

Invloed van 1 organisme op het milieu of van het milieu op 1 organisme


Slide 8 - Slide

Ecologie
Populatie:
groep organismen van één soort.

Invloed van milieu op populatie of van populatie op milieu.


Slide 9 - Slide

Ecologie
Levensgemeenschap:
Alle populaties van verschillende soorten in één gebied

Biotoop: alle abiotische factoren in een gebied bij elkaar.
Slide 10 - Slide

Ecologie
Ecosysteem:
De levensgemeenschap en de biotoop in één gebied samen.

Slide 11 - Slide

Ecologie
Biosfeer:
Alle ecosystemen samen.

Bioom: grote gebieden met hetzelfde kenmerkende klimaat (bijvoorbeeld toendra/ regenwoud)

Slide 12 - Slide

Onderzoek naar de invloed van de temperatuur op de konijnen op Vlieland
A
Individu
B
Populatie
C
Ecosysteem
D
Levensgemeenschap

Slide 13 - Quiz

Onderzoek naar de invloed een virus op een konijn
A
Individu
B
Populatie
C
Ecosysteem
D
Levensgemeenschap

Slide 14 - Quiz

Onderzoek naar de invloed van schimmels in de grond op de bomen in een bos
A
Individu
B
Populatie
C
Ecosysteem
D
Levensgemeenschap

Slide 15 - Quiz

Voedselketen wad
De organismen op het wad vormen een voedselketen:
Algen -> krill -> haring -> kabeljauw -> zeehond.

Elke soort vormt een schakel.

Slide 16 - Slide

Voedselketen wad
Elke voedselketen begint met een plantensoort (of alg).

Slide 17 - Slide

Voedselweb
Binnen een ecosysteem is er nooit maar 1 voedselketen, alle voedselketens samen vormen een voedselweb/ voedseknet)

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Maak een voedselweb bij de video over de eikenprocessierups.

Slide 20 - Open question

Doel BS 1
* Je kunt de invloeden op organismen opdelen in biotische en abiotische factoren
* Je kunt de niveaus van ecologie beschrijven
* Je kunt in een ecosysteem een voedselketen beschrijven

Slide 21 - Slide

Begrippen BS 1
milieu
ecologie
biotische factoren
abiotische factoren
niveaus
individu
populatie
levensgemeenschapbiotoop
ecosysteem
biosfeer
bioom
voedselketen
schakel
voedselweb/ voedselnet

Slide 22 - Slide

Huiswerk
Opdracht 1,2,3,6,7 van BS 1

Slide 23 - Slide