TENER-NÚMEROS

1 / 17
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Aan het einde van deze les kan je:
  • een aantal vormen van TENER herkennen
  • een aantal vormen van TENER gebruiken 
  • de nummers tot en met 100 herkennen 

Deze informatie staat op pagina 28 en 29 van je TB

Slide 2 - Slide

¡Los números hasta 100!

Slide 3 - Slide

De getallen vanaf 20 en 30
21: veintiuno
22:veintidós

31: treinta y uno
44: cuarenta y cuatro

Slide 4 - Slide

Hoe oud ben je? ¿Cuántos años tienes? 
Yo tengo doce años. 
Mi padre tiene treinta y siete años.
Mi abuela tiene sesenta y dos años.

Slide 5 - Slide

¿Cuántos años tienen tus padres?

Mi madre tiene treinta y ocho años. 
Mi padre tiene cuarenta años.

Slide 6 - Slide

¿Cuántos años tienen tus abuelos?

Mi abuela tiene sesenta y tres años. 
Mi abuelo tiene sesenta y cinco años.

Slide 7 - Slide

Welk getal komt hieruit?
sesenta y cinco + diez=?
Schrijf je antwoord uit.

Slide 8 - Open question

Welk getal staat hier?
Ochenta y nueve
Schrijf het getal op.

Slide 9 - Open question

werkwoord: TENER
TENGO
IK HEB
TIENES
JIJ HEBT
TIENE
HIJ/ZIJ/U HEEFT
TENEMOS
WIJ HEBBEN
TENÉIS
JULLIE HEBBEN
TIENEN
ZIJ HEBBEN
TENER = HEBBEN

Slide 10 - Slide

¿Cuántos años (tener) tú?
A
tengo
B
tenéis
C
tienes
D
tiene

Slide 11 - Quiz

Mi padre (tener) cuarenta y dos años.
A
tengo
B
tienes
C
tiene
D
tienen

Slide 12 - Quiz

Vul;de juiste vorm van het werkwoord TENER in.
Yo (tener) trece años.
A
tengo
B
tienes
C
tiene
D
tenemos

Slide 13 - Quiz

Carlos y yo (tener) muchos amigos en el colegio (school).
A
tienes
B
tenemos
C
tenéis
D
tienen

Slide 14 - Quiz

Carmen y tú (tener) muchos deberes.
A
tenéis
B
tiene
C
tengo
D
tienen

Slide 15 - Quiz

Mis abuelos (tener) una casa grande.
A
tengo
B
tiene
C
tienen
D
tenemos

Slide 16 - Quiz

Vertaal deze zin:
Zij hebben 2 broers.

Slide 17 - Open question