Onderzoekje 1

Eigen onderzoekjes
Onderzoek naar je eigen zintuigen
1 / 13
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Eigen onderzoekjes
Onderzoek naar je eigen zintuigen

Slide 1 - Slide

Maar eerst
Stukje herhaling 

Slide 2 - Slide

Welke zintuigen ken je nog?

Slide 3 - Open question

Zintuigen
Tot nu toe behandeld:
Gezichtszintuig
Gehoorzintuig
Smaakzintuig
Reukzintuig
Evenwichtszintuig
In de huid:
Warmtezintuig
Koudezintuig
Pijnpunten
Tastzintuig
Drukzintuig

Slide 4 - Slide

Welke smaken kan je met je tong onderscheiden?

Slide 5 - Open question

Het onderzoek doen
Je hoeft het onderzoek doen en de onderzoekstapjes niet te leren voor de toets over dit hoofdstuk!

Slide 6 - Slide

Onderzoek doen
Bestaat uit dezelfde stapjes steeds:
  • Onderzoeksvraag
  • Hypothese (verwachting)
  • Materiaal en methode
  • Resultaten
  • Conclusie

Slide 7 - Slide

Voorbeeld
Onderzoeksvraag:
Wie is er langer in de klas, jongens of meisjes?

Hypothese (verwachting):
  • Jongens zijn langer dan meisjes
  • Meisjes zijn langer dan jongens

Slide 8 - Slide

Het experiment
Wat heb je nodig om tot het antwoord van de onderzoeksvraag te komen?
  • Opmeten hoe lang alle jongens en meisjes zijn
  • Resultaten noteren
  • Conclusie trekken

Slide 9 - Slide

Resultaat
Wat is de conclusie?

Slide 10 - Slide

Wat is je hypothese?
Geven waarnemingen van de warmte- en koudezintuigen in de huid een betrouwbare aanwijzing voor de temperatuur?

Slide 11 - Open question

Stap 2:
Stap 1:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:

Hypothese

Conclusie

Materiaal en methode

Onderzoeksvraag

Resultaten

Slide 12 - Drag question

Opdracht
Je gaat naar de elo in magister. (niet magister.me)
Bij opdrachten staat BIO experimenten deel 1
Je moet voor de volgende les als huiswerk het documentje ingevuld weer inleveren.

Slide 13 - Slide