Past simple

1 / 27
next
Slide 1: Video
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Je gebruikt de Past Simple als...
A
... je het ergens niet mee eens bent
B
... iets niet meer uit maakt
C
... iets het in het verleden is gebeurd
D
... je niet weet wanneer iets is gebeurd

Slide 2 - Quiz

Welke zin klopt en staat in de past simple?
A
We went shopping yesterday.
B
John didn't saw that movie last week.
C
I don't like drawing.
D
I read the paper an hour ago.

Slide 3 - Quiz

Als je een regelmatig werkwoord in de verleden tijd wilt zetten, plak je er -ed achter: walk-walked.
A
waar
B
niet waar

Slide 4 - Quiz

In een Past Simple-zin staat (bijna) altijd een tijdsbepaling
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quiz

Gebruik
Je gebruikt de Past Simple als er iets in het verleden is gebeurd. Het is nu afgelopen. 
Dit zie je aan tijdsbepalingen in de zin. Dit zijn woorden die je vertellen wanneer iets is gebeurd. 

Slide 6 - Slide

Tijdsbepalingen voor de Past Simple

Slide 7 - Mind map

regelmatige formule
(+) Onderwerp, ww+ed, plaatsbepaling, tijdsbepaling.
(-) Onderwerp, didn't, hele ww, plaatsbepaling, tijdsbepaling.
(?) Did, onderwerp, hele ww, plaatsbepaling, tijdsbepaling.

Slide 8 - Slide

Regelmatige ww

Slide 9 - Mind map

Welke zin klopt?
She walked in the garden last night.
Does she walked in the park last night?
She walked not in the park last night.

Slide 10 - Poll

voorbeeldzinnen
She walked the dog in the park last night
She didn't walk in the park last night.
Did she walk in the park last night?

Slide 11 - Slide

Welke werkwoorden zijn onregelmatig?
A
to read
B
to carry
C
to say
D
to laugh

Slide 12 - Quiz

Welke werkwoorden zijn onregelmatig?
A
to live
B
to think
C
to worry
D
to watch

Slide 13 - Quiz

Onregelmatige ww die je moet kennen

Lijst blz. 84 in je boek. 

Slide 14 - Slide

Onregelmatige formule
(alleen bij een + zin, want je gebruikt het hele werkwoord bij - en ? zinnen)
(+) Onderwerp, onregelmatige vorm, plaatsbepaling, tijdsbepaling.

Slide 15 - Slide

voorbeeldzinnen
She walked the dog in the park last night
She didn't walk in the park last night.
Did she walk in the park last night?

Slide 16 - Slide

Onregelmatige voorbeelden
I wrote a letter yesterday
My mother met the Queen a year ago.
I didn't bring my books home before quarantine. 


Slide 17 - Slide

I
took
a chocolate bar out of the drawer
before my parents came home

Slide 18 - Drag question

Mary
liked
her barbie dolls
when she was young

Slide 19 - Drag question

you and your parents
did
go
on a holiday
last year?

Slide 20 - Drag question

Did
you
see
your friends
Yesterday?

Slide 21 - Drag question

I
didn't
see
my friends
Yesterday

Slide 22 - Drag question

I
didn't
see
my friends
Yesterday

Slide 23 - Drag question

Schrijf een zin over wat je gisteren hebt gedaan in het Engels.

Slide 24 - Open question

Slide 25 - Link

Slide 26 - Video

To do:
- maak aantekeningen in je schrift
- oefen de Past Simple met opdracht 6 en 7.
- Bekijk de video voor meer uitleg
- stel de volgende les vragen!

Slide 27 - Slide