Les 6 BPV training leerjaar 1 -S20

 BPV training S20A 
Cohort 2020-2021
Docent: Iris 
Lesweek 6: 15 maart 2021

1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with text slides.

Items in this lesson

 BPV training S20A 
Cohort 2020-2021
Docent: Iris 
Lesweek 6: 15 maart 2021

Slide 1 - Slide

Programma voor vandaag: 
 • Welkom, AWR

 • B1-K1-W3  ''Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden ''
 • Opdracht 1a 'Onderzoek naar huishouden en wonen'
 • Opdracht 1b 'Ondersteunen van een cliënt' 
 • Opdracht 1c 'Verslag'
 • Opdracht 2: Aanleren en/of verbeteren van vaardigheden 
 • Opdracht 3: Ondersteunen bij financiën/voorraadbeheer 

 • Afsluiting

Slide 2 - Slide

B1-K1-W3 – Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
In je werk bied je vraaggerichte ondersteuning aan één of meerdere cliënten bij wonen en huishouden en activeer je waar nodig. Stimuleer de cliënt in zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid en ondersteun hem bij het uitvoeren van nieuwe taken rondom wonen en huishouden. Overleg met de cliënt en naastbetrokkenen welke werkzaamheden de cliënt zelf doet en welke ondersteuning door anderen wordt gedaan. 

Op de volgende dia's nemen we de opdracht stap voor stap door. 
Voor de beoordeling van school is de minimale inhoud:

- Opdracht 1AB + 3 - gedragsobservatie 
- Opdracht 1C- verslag - product 

Slide 3 - Slide

1A: Onderzoek naar huishouden en wonen 
Onderzoek, binnen jouw BPV-organisatie, bij welke huishoudelijke taken ondersteuning geboden kan worden. Zoek uit op welke manier bepaald wordt welke ondersteuning op het gebied van huishouden en wonen geboden wordt aan de cliënt. Zoek uit welke protocollen, richtlijnen en voorschriften op het gebied van wonen en huishouden gebruikt worden. Bespreek het resultaat met een groepsgenoot of collega. 


Hebben jullie al een idee?? 

Slide 4 - Slide

1B: Ondersteunen van een cliënt 
 • Vergelijk de uitkomsten van het onderzoek met jouw taakomschrijving. Bij welke taken op het gebied van wonen en huishouden ondersteun je de cliënt? 
 • Kies in overleg met je begeleider een cliënt. 
 • Bied de gevraagde ondersteuning. 
 • Gebruik hiervoor de juiste materialen en middelen. 
 • Evalueer de geboden ondersteuning met je begeleider en indien mogelijk met de cliënt. 

Slide 5 - Slide

1C: Verslag (productbeoordeling)
 • Schrijf een verslag waarin je aangeeft op welke manier je wonen en huishouden zoveel mogelijk door de cliënt en/ of naastbetrokkenen laat doen. 
 • Neem in je verslag op hoe je de cliënt stimuleert en activeert bij het uitvoeren van werkzaamheden. Houd hierbij rekening met de afspraken in het ondersteuningsplan en de protocollen. richtlijnen en voorschriften van de organisatie. 


LET OP! DIT IS HET ''PRODUCTBEOORDELING VERSLAG' en dit onderdeel kijkt school na. 
Kijk goed naar de feedbackformulieren van de opdracht. 

Slide 6 - Slide

Opdracht 2: aanleren en/of verbeteren van vaardigheden 
Oefen het ondersteunen van één of meerdere cliënten bij het wonen en huishouden. 
 • Lees het ondersteuningsplan. Stel vast welke doelen bij wonen en huishouden geformuleerd zijn. 
 • Volg vervolgens een e-learning over zelfredzaamheid (check digibib.consortium B1-K1-W3) 
 • Bespreek samen met de cliënt en en naastbetrokkene o.a. de taken, mate ondersteuning etc. 
 • Ondersteun de cliënt bij het aanleveren of verbeteren van huishoudelijke vaardigheid. 
  - Motiveer de cliënt met de uitdaging aangaan 
  - Wees zorgvuldig met materialen en middelen 
  - Houd je aan voorgeschreven procedures en voorschriften. 

Slide 7 - Slide

Opdracht 3: Ondersteunen bij financiën en voorraadbeheer 
Ondersteun een cliënt bij financiën en voorraadbeheer. Denk hierbij aan het kopen van toiletspullen. zelfstandig of onder begeleiding boodschappen doen.
- Kies een cliënt die je gaat ondersteunen. 
Neem het ondersteuningsplan en de doelen door. 
- Bespreek samen met de cliënt/naastbetrokkene wat hij/zij zelf kan uitvoeren en waar er ondersteuning nodig is. Wat vind de client moeilijk? 
--> Laat zien hoe je de cliënt motiveert. Denk aan de woorden zelfredzaamheid, zelfregie. 

Hebben jullie al ideeën? 

Slide 8 - Slide

Opdracht 3: Ondersteunen bij financiën en voorraadbeheer 
Om deze opdracht uit te voeren zul je bij sommige stage-instellingen wat creatiever moeten denken. Bestudeer de opdracht goed, kijk naar de criteria en bespreek de opdracht ook met je begeleider. 
Kom je er dan nog niet uit bespreek dit dan tijdens deze les. 
Denk niet te groot. 
Voorraadbeheer kan ook zijn: samen een boodschappenlijstje maken met een cliënt 

Slide 9 - Slide

B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden - wat lever je in? 
Wat lever je in bij de docent: 
1. Planningsformulier - die ook besproken is met stage (handtekening stage)
 (LET OP dit is één week voor de deadline van de opdracht!) 
2. Verslag Let op hiervoor zal je opdracht 1C (van digibib) moeten maken !!! 
3. Feedbackformulieren met feedback en handtekeningen. 


Slide 10 - Slide

Product en proces evaluatie 
Doel: Ik kan uitleggen hoe je BPV oefenopdracht B1-K1-W2 moet maken 

Proces: Ik vond de uitleg van de docent duidelijk Slide 11 - Slide

Afsluiting - Huiswerk 
- Voor de volgende les heb je allemaal opdracht B1-K1-W3 doorgenomen. Je hebt voor jezelf vragen genoteerd. Ik behandel deze vragen aan het begin van de les. 
- Voor de volgende les heb je allemaal digitaal de eerste stage-uren ingevuld en je uren-afteken lijst bij je! 

Let op 12 april starten de wekelijkse deadlines! Plan je opdrachten goed in!  


- Mis je de les? zorg altijd dat je de les terugkijkt! 
De lessen heb je nodig om je BPV opdrachten goed te kunnen maken.                                                                           Tot volgende week! 

Slide 12 - Slide