9. Financien en administratie, wonen en huishouden aangepast

Ik bied zorg en ondersteuning op verschillende leefgebieden
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Ik bied zorg en ondersteuning op verschillende leefgebieden

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
- Terugblik: financiën en administratie, voortgang opdrachten.
- Theorie gedrag, communicatie, wonen en huishouden.
- Opdracht financiën en administratie afmaken, opdracht wonen en huishoudenSlide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

  • Kan ik een cliënt begeleiden bij financiën en administratie.
  • Kan ik een cliënt begeleiden bij het wonen en huishouden.
  • Ken ik de basis hoe om te gaan met weerstand.

 

Slide 3 - Slide

Financiën en administratie

> Het gesprek, wat is nodig? 
> Kasboek
> Overzicht inkomsten en uitgaven
> Budgetplan
> Administratie bijhouden, archiveren
> Budgetbeheer, bewindvoering of curatele

Slide 4 - Slide

Wat zijn signalen van weerstand?

Slide 5 - Open question

Actieve- en passieve weerstand
Direct of indirect, bezwaar wordt geuit of is waarneembaar in gedrag.

Wat doe je bij mensen met LVB of moeilijk verstaanbaar gedrag?


Slide 6 - Slide

Opdracht
Sjors is in gesprek met zijn begeleider Ying. Ying vindt dat Sjors zijn gedrag moet veranderen. Hij probeert Sjors hiervan te overtuigen. Sjort vindt de manier waarop Ying dit aanpakt vervelend. Hij merkt aan zichzelf dat hij weerstand voelt. Sjors zegt tegen Ying: Ying, ik vind het erg onprettig dat je mij probeert te overtuigen. Ik heb het gevoel dat je niet goed naar mij luistert. Dit zorgt ervoor dat ik helemaal niet meer gemotiveerd ben...'

1. Is dit een vorm van actieve of passieve weerstand? Hoe zie je dat?

2. Wat zou je doen in deze situatie? Beargumenteer je antwoord met behulp van de theorie uit je boek Communicatie en gedrag, Thema 13.1 Weerstand

Slide 7 - Slide

> Benoemen
> Erkennen
> Vragen stellen
> Vermijden
> Creëer draagvlak
> Meebewegen en kantelen

Pas op:
Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Casus
Joop is 46 en is via de woningbouw verplicht tot een begeleidingstraject. Hij betaalt al maanden zijn huur niet en de woningbouw geeft hem een laatste kans. Hulp bij zijn financiën en de huur weer gaan betalen of het huis uit. Joop is verslaafd aan alcohol en wiet en geeft hier liever zijn geld aan uit. Hij heeft vuilniszakken vol met ongeopende post. Hij denkt zo'n € 20.000,00 schuld te hebben. Hij wil eigenlijk helemaal geen begeleiding en zegt zijn afspraken vaak af. 

Wat doe jij als PB'er? 
Denk aan omgaan met weerstand en de fasen van gedragsverandering

Is budgetbeheer, schuldhulpverlening of bewindvoering een optie?

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Waar denk je aan bij ondersteuning bij wonen en huishouden?

Slide 13 - Open question

Wonen en huishouden
> Uitvoering huishoudelijke werkzaamheden
> Structuur, planning en overzicht
> Regelzaken

Cliëntgericht: wat zijn de wensen en mogelijkheden?

Begeleiden of overnemen?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

Opdrachten
> Maak opdracht kasboek en casus mw. Nkosi af (zie Teams) 
    Uitwerking mag op papier of digitaal

> Maak opdracht casus dak- en thuislozen in 2-tallen 
(zie Teams)

We bespreken alle opdrachten klassikaal na. 

Slide 16 - Slide

Vooruitblik
Huiswerk
Lees Thema 17 uit je boek Methodisch begeleiden en thema 15 uit je boek Communicatie en gedrag.

Volgende week
Verder met gedrag en communicatie. Leefgebied wonen en huishouden. 

Slide 17 - Slide