2.3 / 2.4 socialisatoren en de functies van socialisatie

Socialisatoren en de functies van socialisatie
1 / 18
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Socialisatoren en de functies van socialisatie

Slide 1 - Slide

Waar gaat de les over?
1. Wat zijn socialisatoren?

2. Socialiserende instituties

3. Referentiekader, enculturatie en acculturatie

4. Functies van socialisatie

Slide 2 - Slide

Socialisatoren
> Socialisatie: bewust/onbewust cultuurkenmerken van een groep aangeleerd krijgen

> Imitatie: Kinderen imiteren vooral. Ze doen iemand na met wie ze binding hebben waardoor hun identificatie tot stand komt


Slide 3 - Slide

Wat zijn socialisatoren?

Socialisatoren zijn alle personen, organisaties en instellingen, die ervoor zorgen dat een individu zich de cultuur van een groep of samenleving eigen maakt

Slide 4 - Slide

Welke socialisatoren kan je zelf bedenken?

Slide 5 - Open question

Waar vindt socialisatie plaats?
Gezin;
School;
Werkplek;
Vriendgroep;
Media;
Overheid;
Geloofsrichting.

Slide 6 - Slide

Quote:
"Niets is heerlijker dan lekker praten met mensen die het met je eens zijn en op je lijken. Maar door al dat soort gepraat met "ons soort mensen", wordt "jouw eigen mening" niet erg op de proef gesteld, legt communicatiewetenschapper prof. dr. Noelle Aarts (WUR) uit. En die continue zelfbevestiging is niet goed voor jou en ook niet voor de maatschappij."

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Referentiekader
Cultuur is de bron van jouw sociale identiteit en zorgt daarmee voor een gemeenschappelijk referentiekader.

"Een uit collectieve ervaringen van een groep voortvloeiend geheel van waarden, normen, overtuigingen en vanzelfsprekendheden, op grond waarvan de leden van die groep oordelen en handelen"

Slide 9 - Slide

De bril waarmee je naar de werkelijkheid kijkt

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Enculturatie, acculturatie en internalisatie
Enculturatie = Je groeit op in een bepaalde groep die jou vormt. Je bent nog als een onbeschreven blad.

Acculturatie = Aanleren van een cultuur waar je oorspronkelijk niet toe behoort

Internalisatie = Het je eigen maken van een cultuur, zonder dat je voelt dat het je wordt opgelegd

Slide 12 - Slide

Functies van socialisatie
1 - Continuering van de cultuur
2 - De verandering van de cultuur
3 - Binding (sociale cohesie)
4 - Identiteitsontwikkeling
5 - Het reguleren van gedrag

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Het volkslied zingen is een voorbeeld van binding op:
A
Micro niveau
B
Meso niveau
C
Macro niveau

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Video

You'll never walk alone is een voorbeeld van sociale cohesie creëren op:
A
Micro niveau
B
Meso niveau
C
Macro niveau

Slide 18 - Quiz