8 Het werk van de brandweer

Het werk van de brandweer
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BrandweerVeiligheid+1BasisschoolGroep 7,8

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

Het werk van de brandweer. Het spreekt tot de verbeelding. Maar wist je dat je allemaal een beetje brandweerman-vrouw bent? Ontdek in deze les de brandweer in jezelf.

Instructions

Voorbereiding:
Deze docentenhandleiding geeft een uitgebreide toelichting op de lesstof en lesideeën. Handig om van te voren door te nemen.

Items in this lesson

Het werk van de brandweer

Slide 1 - Slide

Het werk van de brandweer


Na deze les...
- Weet jij veel over de taken van de brandweer
- Weet je wat te doen bij gevaarlijke stoffen
- Weet je waar je rook- en co-melders moet ophangen en waarom
- Ben je goed voorbereid op incidenten

Slide 2 - Slide

Deel met de leerlingen de leerdoelen van deze les.

Als je gebruik maakt van devices in de klas, activeer de knop "devices." 
Er verschijnt een code. De leerlingen kunnen vanaf hun tablet de QR code
scannen of via lessonup.app de getoonde code en hun voornaam invoeren.
Als iedereen in de les zit gaan we verder naar de volgende slide.
Waar denk je aan als je het hebt over het werk van de brandweer?

Slide 3 - Open question

Vraag:
Waar denk je aan als je het hebt over het werk van de brandweer. 
Geef de leerlingen voldoende tijd om hun antwoorden te geven. Activeer de knop "Sluit invoer" als de tijd verstreken is.
Bespreek de antwoorden:
Voorkomen van brand en ongelukken:
Rookmelders
Blusdekens
Vluchten
Vluchtplan
112
Lesgeven op school
Controleren gebouwen
Adviseren bij de bouw
Adviseren bij evenementen
24/7 staat de brandweer paraat om te helpen als iedere seconde telt:
Blussen van branden: woningbrand, natuurbrand, autobrand, brand in een fabriek.
Ongelukken: auto's, instorting gebouwen, wateroverlast, stormschade, gevaarlijke stoffen.
Dieren en mensen in nood. Paard of koe of ree in de sloot. Kat in de boom, vogels verstrikt in netten. Mensen die vastzitten in de lift.

Slide 4 - Video

Bekijk de video van brandweer Nederland.

In deze video zag je onder andere dat jij zélf veel kunt doen voor je eigen veiligheid. Maar als het toch mis gaat, dan kun je altijd de opgeleide brandweermensen inschakelen.
Op welke vragen moet een centralist antwoord krijgen als je 112 belt?

Slide 5 - Open question

Vraag:
Stel je hebt brand in je huis. je bent snel naar buiten gegaan samen met je huisgenoten. Op een veilige plek bel je 112.

Als je 112 belt, krijg je de centralist van de meldkamer aan de telefoon. Op welke vragen wil de centralist antwoord hebben? 

Geef de leerlingen voldoende tijd om hun antwoorden te geven. Activeer de knop "Sluit invoer" als de tijd verstreken is.

Bespreek de gegeven antwoorden en besteed aandacht aan de 5 W's:
 • Wie ben je en van wie wil je hulp, brandweer, ambulance of politie
 • Waar is de plek waar de hulp naar toe moet gaan? Provincie, Plaats Adres, Huisnummer, of nummer hectometerplaatje langs autowegen, nummers op fietsknooppunt routes etc.
 • Wat is er gebeurd? Uitleg van het noodgeval.
 • Waarom is er spoed? Zijn er mensen of dieren in levensgevaar? Zijn er gewonden?
 • Wacht! De centralist kan meerdere vragen hebben. Hang de telefoon niet direct op maar blijf aan de lijn.
Heb je wel hulp nodig van de brandweer, maar geen spoed: 0900-0804.

Slide 6 - Video

Als je met spoed hulp nodig hebt van de brandweer, ambulance of politie dan bel je 112.
In deze video zien we hoe de melding van een incident op de meldkamer wordt verwerkt en hoe de 3 hulpdiensten vaak samen worden ingezet op een klus.

Welke tips geeft de brandweercentralist aan de jongen die in de school in de rook zit?
Antwoord: Blijf laag bij de grond en ga op zoek naar de deur. Ga uit de ruimte en doe de deur achter je dicht.
> waarom: hete rook gaat omhoog. laag bij de grond heb je meer zicht, meer zuurstof en temperatuur lager.

Wat controleerde het ambulance personeel bij de jongen die is gered?
Antwoord: Ze keken in zijn mond/neus om te zien of hij rook had ingeademd. Voor controle ga je dan mee naar het ziekenhuis.

Slide 7 - Slide

Vertel:
Soms komen er meldingen binnen op de meldkamer waarbij binnen of buiten een gebouw gevaarlijke, giftige stoffen vrij komen. Bijvoorbeeld door brand of een ongeluk in een chemische fabriek. De brandweer meet hoe gevaarlijk het is om die lucht in te ademen en ruimt gevaarlijke stoffen op.

Bespreek:
Wat zou bij jou in de buurt vanwege gevaarlijke/chemische stoffen gevaarlijk kunnen zijn?

Antwoorden: 
Chemische fabriek, vervoer over de weg/spoor gevaarlijke stoffen, drugslab, wietkwekerij.
Maar ook in en om huis zijn gevaarlijke stoffen aanwezig: chloor, ammoniak, spiritus, deodorant, etc…….

Je bent in aanraking geweest met een chemische stof. Je kunt moeilijk ademhalen. Wat doe je?
A
Je gaat op het internet zoeken
B
Ik bel eerst de huisarts.
C
Je wast je handen en gaat er vanuit dat alles goed komt
D
Je gaat met kleding en al onder de douche gaan staan

Slide 8 - Quiz

Quiz
Je bent in aanraking geweest met een chemische stof. Je kunt moeilijk ademhalen. Wat doe je?

Zo werkt een quizvraag:
De leerlingen kunnen de quizvraag invullen terwijl de vraag wordt gesteld.
Als alle leerlingen het antwoord hebben gegeven kun je met de button 'volgende' de ingevulde antwoorden zien.
Druk je nog een keer op 'volgende' dan komt het juiste antwoord in beeld.

Antwoord:
Er zijn erg veel verschillende soorten chemische stoffen. Hoe je moet handelen is afhankelijk van de soort stof.

Is de meeste gevallen kun je gewoon met je huisarts contact opnemen. Maar als je het gevoel hebt dat je écht in (adem)nood bent, bel dan 112.

De centralist zal je allerlei vragen stellen om er achter te komen met wat voor soort stof je in aanraking bent gekomen.
En er voor zorgen dat je de juiste hulp krijgt.


Slide 9 - Slide

Als je de huisarts of  112 belt, voor een incident waarbij een gevaarlijke stof is betrokken, dan vraagt de huisarts/centralist of je kunt zien met wat voor stof je in aanraking bent gekomen. 

Op verpakkingen waarin gevaarlijke/chemische stoffen zitten staan symbolen. Deze symbolen geven aan wat het gevaar is. 

Met deze informatie kan de huisarts/centralist, achterhalen welke maatregelen genomen moeten worden om in een veilige situatie te komen.

We draaien de spinner. Weet jij welk symbool bij welk gevaar hoort?

 • De dode boom en vis: schadelijk voor milieu
 • De vlam: ontvlambaar
 • Het doodshoofd: giftig
 • Explosie: ontplofbaar
 • De reageerbuisjes: bijtend
 • Mens met witte ster: Schadelijk voor gezondheid

Waarom is rook gevaarlijk?

Slide 10 - Open question

Vraag:
Waarom is rook gevaarlijk?

Antwoorden kunnen zijn: 
 • In rook zitten giftige stoffen 
 • Je kunt erdoor stikken
 • Door de rook zie je veel minder
 • Je raak erdoor gedesoriënteerd, je weet niet meer waar je bent 
 • Rook is heet, dus je kunt je verbranden
Rookmelders
Koolmonoxidemelders (CO)

Slide 11 - Slide

Bespreek:
Rook is gevaarlijk. In de rook zit ook het gevaarlijke gas CO. Als je de rook en CO inademt komt dit terecht in je bloed. De CO neemt de plaats in van de zuurstof in je bloed. Hierdoor kun je niet meer helder nadenken. Je wordt duizelig, misselijk, verward.

CO kan ook ontstaan als de CV ketel of de houtkachel niet goed zijn afgesteld of branden. CO zie je niet, ruik je niet, proef je niet en voel je niet.
Als een cv ketel niet goed is afgesteld kun je dat zien aan de waakvlam: De kleur van de vlam is niet mooi blauw, maar ook oranje van kleur.

CO (koolmonoxide)melders:
Je kan CO alleen ontdekken als je CO melders hebt opgehangen.

Rookmelders:
Rook kun je snel ontdekken met rookmelders. Zeker als je slaapt is dat belangrijk. Want in je slaap kan je niet ruiken. Dus je ruikt geen brandlucht.

Ventileren is super belangrijk om ervoor te zorgen dat er een gezond leefklimaat in de woning is. Zeker als je gebruik maakt van kaarsen, sfeerhaarden, bio ethanol branders en pelletkachels. Want deze ‘branders’ gebruiken veel zuurstof.

De CO melder en rookmelder kunnen, door jou te waarschuwen, je leven redden.

Waar moet je volgens de wet je rookmelders ophangen?
A
Op iedere verdieping, aan het plafond (bij voorkeur in de vluchtroute)
B
Antwoord A + in de slaapkamer
C
Antwoord A + antwoord B + in iedere ruimte waarin kans is op ontstaan van brand

Slide 12 - Quiz

De wet geeft altijd de minimale brandveiligheidseisen waaraan moet worden voldaan.

Het juiste antwoord is A.

Maar beter is het om méér rookmelders in huis op te hangen. 

Antwoord C is het meest veilig. Als je op deze plaatsen rookmelders hebt opgehangen, dan wordt je het snelst gewaarschuwd als er rook aanwezig is.

Branden ontstaan meestal niet in de vluchtroute maar juist in de andere ruimten.

Bespreek ook: 
Waarom bij voorkeur dan tóch rookmelders in de vluchtroute ophangen?
Antwoord: De vluchtroute is de route die je iedere dag loopt om vanuit iedere ruimte naar buiten te komen. Je bent dit gewend. Ook in noodsituaties zal je waarschijnlijk deze route willen nemen. Maar als daar gevaarlijke rook komt, dan moet je dat zo snel mogelijk weten.

Als je in je huis de deuren gesloten houdt, en er ontstaat in één van de ruimtes brand, dan kan de gevaarlijke rook zich niet zo makkelijk verspreiden.
De rookmelders helpen je wel de brand snel te ontdekken. Zodat je snel in veiligheid kunt komen.

De rookmelders zien er niet allemaal hetzelfde uit. 


voldoende
beter
best

Slide 13 - Slide

Bespreek:
Op verschillende plekken in huis kan brand kan ontstaan. Gelukkig waarschuwen rookmelders jou als het mis is. Je kunt dan snel in actie komen. 

Rookmelders voorkomen dus geen brand, maar ontdekken de brand zodat je snel in veiligheid kunt komen.

Maar hoe ontstaat brand?
Vuur kan ontstaan als de 3 elementen in de branddriehoek aanwezig zijn.

Zuurstof zit in de lucht. Brandstoffen zijn stoffen die bij een bepaalde temperatuur gaan branden. Dus als de temperatuur hoog genoeg is kan vuur ontstaan. Als dat vuur zich bevindt op een plek waar dat niet gewenst is, dan is het brand. Je hebt dus geen vuur nodig om brand te krijgen. Door wrijving kan de temperatuur ook oplopen waardoor er brand ontstaat.

In dit huis zie je enkele risico's in huis weergegeven. In de keuken de vlam in de pan, In de garage tijdens het klussen, in de badkamer bij de wasdroger, in de woonkamer, slaapkamer en op zolder bij elektrische apparaten of het opladen van apparaten, door stoken en spelen met vuur.

Wat kun je doen om een brand te doven? Eén van de drie zijden van de branddriehoek weghalen. Dus of de zuurstof weghalen, of de temperatuur naar beneden brengen, of de brandstof weghalen.

Lesidee: Experiment:
Nodig: waxinelichtje, glazen potje met metalen deksel en een lange aansteker.
Stappen:
Zet het waxinelichtje op het metalen dekseltje
Steek het waxinelichtje aan
Als het kaarsje goed brand zet dan het glazen potje op de kop boven het brandende kaarsje.
Wat gebeurt er? Het kaarsje gaat uit
Waarom? Het vuur heeft geen zuurstof meer. Als je één van de zijdes van de driehoek weghaalt, gaat het vuur uit. Je kunt ook de temperatuur naar beneden brengen: blussen met water. Of de brandstof weghalen: gaskraan dichtdoen.

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Hoe koel blijf jij?

Slide 15 - Slide

Bespreek:
Je hebt gezien dat op verschillende plekken in huis brand kan ontstaan. Met goed werkende rookmelders wordt je gelukkig snel gewaarschuwd als het mis is. Je kunt dan snel in actie komen. 

Maar wat is de juiste actie?

In de volgende quiz kijken we hoe koel jij blijft in verschillende situaties.
Wat doe je meteen als je grote vlammen in huis ziet?
A
Zelf proberen te blussen
B
Zo snel mogelijk naar buiten gaan
C
112 bellen

Slide 16 - Quiz

Antwoord B: Een grote brand geeft veel rook en is erg heet. 

Stelregel: Brand groter dan een voetbal of er is veel rook? Dan niet zelf blussen. Breng iedereen in veiligheid en bel 112.Er komen vlammen uit een pan op het fornuis. Je moeder raakt in paniek. Wat moet ze nu doen?
A
Hard gillen en naar buiten rennen
B
Pannenlappen pakken en de pan snel onder de kraan zetten
C
De deksel op de pan doen, gas uitdraaien en afzuigkap uitzetten. Dan 112 bellen

Slide 17 - Quiz

Antwoord C.
Als je ziet dat er brand ontstaat in de pan kun je deze vaak nog zelf blussen. Laat de pan staan totdat die helemaal is afgekoeld. Gooi nooit water op brandend vet. Dan krijg je een enorme steekvlam.

Bel voor de zekerheid 112 als je denkt dat het vuur zich via de afzuigkap door het huis verspreidt.

Waarom adviseert de brandweer om deuren in huis dicht te houden?
A
Houdt inbrekers tegen
B
Houdt rook en vuur een paar minuten tegen
C
Helpt tegen de kou

Slide 18 - Quiz

Antwoord B. Met de deuren dicht zorg je ervoor dat er zo min mogelijk zuurstof beschikbaar is voor de brand. Die kan daardoor niet snel ontwikkelen en de rook kan zich moeilijker verspreiden.

Met de deuren dicht heb je misschien wel 10 minuten de tijd om veilig je huis te verlaten. Met de deuren open is dit maximaal 3 minuten.

Ook al zijn er rookmelders. Met de deuren dicht heb je langer tijd om veilig je huis te verlaten. Met de deuren open is die tijd aanzienlijk korter.


Je gooit een gebruikte lucifer in de prullenbak. ineens ontstaat er brand. wat doe je?
A
Je haalt een emmer water en probeert het brandje te blussen
B
Je rent meteen naar buiten en belt 112
C
Je gooit de prullenbak door het raam naar buiten

Slide 19 - Quiz

Antwoord A is het juiste antwoord. Als het brandje nog erg klein is en er is niet teveel rook, kun je dat zelf nog blussen.

Een blusdeken zou hier ook nog voor gebruikt kunnen worden.
 

Midden in de nacht komt er rook uit je hoverboard! Die had je aan de lader laten staan. Wat doe je?
A
Een emmer water over het beginnende brandje gooien
B
De stekker uit het stopcontact trekken, de kamer verlaten en de deur achter je dicht doen. 112 bellen
C
Het raam open zetten voor wat frisse lucht en de brandweer bellen

Slide 20 - Quiz

Antwoord B is het juiste antwoord. Je zou nu kunnen denken: het brandje is klein, ik kan er een emmer water over gooien.
Maar dat kun je niet doen bij apparaten die zijn aangesloten op de stroom of waar een accu/batterij in zit.

Deze branden kun je niet zelf blussen. als een accu gaat branden komen er erg veel giftige stoffen vrij. Zelfs als je maar een klein beetje hiervan inademt kun je daar je leven lang last van houden.


Op schoolkamp kom je te dicht bij het kampvuur. Je jas staat in brand. Wat doe je?
A
Rennen!
B
Op de grond liggen en rollen.
C
Water zoeken en over je heen gooien

Slide 21 - Quiz

Antwoord B is het juiste antwoord.
Als je gaat rollen over de grond, dan komt er geen zuurstof meer bij en doven de vlammen. Hou je handen voor je gezicht om je gezicht te beschermen tegen de vlammen.

Ga dan met kleding en al onder een lauwwarme douche staan. Maximaal 10 minuten. Onder douche kun je voorzichtig je kleding uitdoen. 

Ben je erg verbrand? Heb je blaren? Waarschuw dan de huisarts of eventueel 112.

Goed voorbereid thuis!

Slide 22 - Slide

De brandweer bereid zich goed voor op allerlei incidenten door zoveel mogelijk verschillende situaties te oefenen.
Ze hebben allerlei afspraken met elkaar gemaakt en iedereen weet precies wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Ook bij jou thuis  kan het misgaan. Ben jij ook goed voorbereid? En jouw huisgenoten?

Wat zijn bij jou thuis de risico's? En welke afspraken hebben jullie met elkaar gemaakt?

Met deze checklist kun je je eigen huis controleren.  Download de checklist om thuis te bespreken en te controleren.

Neem de checklist ook eens mee naar je opa/oma, buurman/buurvrouw, oom/tante. 

Een paar vragen uit deze lijst gaan we alvast wat beter bekijken in de volgende sheet.


Ben jij goed voorbereid?
We laden onze telefoons en laptops op in een ruimte met een rookmelder
We hebben het vluchtplan geoefend
De huissleutels liggen op een vaste plek bij de deur
We hebben een vluchtplan afgesproken
Er hangen op iedere verdieping goed werkende rookmelders
Wij houden de deuren in huis altijd dicht.
Wij trekken de stekkers van de opladers uit het stopcontact als de accu vol is.

Slide 23 - Drag question

Kleine checklist

Loop in gedachten je eigen huis door. 
Ben jij goed voorbereid?
Sleep de dingen die jij thuis goed hebt geregeld en afgesproken naar het vak met de smiley.

Heb je nog geen actie genomen? 
Dan weet je precies wat je nog kunt doen om jezelf samen met je ouders en broertjes en zusjes goed voor te bereiden.
Goed voorbereid op school!

Slide 24 - Slide

Ook op school kan het misgaan. Is de school goed voorbereid?
Heeft de school ook een vluchtplan?

Hebben jullie op school dit vluchtplan ook geoefend?

Download het werkblad 'Vluchtplan op school' en maak deze opdracht in groepjes.

In deze les hebben we het gehad over:

- Taken van de brandweer
- Wat te doen bij gevaarlijke stoffen
- Gevaar van rook en CO
- Belang van melders
- Goed voorbereid zijn 

Slide 25 - Slide

In deze les...
 • Hebben we kennis gemaakt met de verschillende taken van de brandweer.
 • Hebben we de betekenis van enkele gevaarsetiketten geleerd.
 • Hebben we geleerd wat de gevaren zijn van rook en CO en waarom en op welke plek we de melders op hangen.
 • Weten we hoe we onszelf zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op incidenten.
Wat vond je van deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

Voor thuis:
Je thuis goed voorbereiden:? Dat kan op verschillende manieren:
- Oefen je vluchtplan met behulp van blinddoek. Ben je binnen 3 minuten veilig buiten? 
Of virtueel:
- Doe de game ‘vet veilig’ scenario brand en scenario ongeval. (https://game.vet-veilig.nl/)  Of
- Speel de Vr Experience, scenario Vluchten, CO en gaswolk, Kids experience in 3D of 2D (https://www.brandweer.nl/zaanstreek-waterland-brandweer-vr-experience/) 
- Op papier:  Maak de opdrachten van werkblad 8