4T H1 Lezen - 1.4 advertentie

1.4 Advertentie
1 / 19
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

1.4 Advertentie

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

(p. 57) IN DEZE PARAGRAAF LEER JE:
 • wat de functie van beeld in een advertentie is;
 • de doelgroep van een advertentie bepalen;
 • het tekstdoel van een advertentie bepalen;
 • het verschil tussen commerciële en ideële reclame.

Slide 3 - Slide

Een advertentie of reclame brengt een product of dienst onder de aandacht.
De meeste reclame bestaat uit een combinatie van tekst en beeld
Er zijn twee soorten reclame:

Slide 4 - Slide

Commerciële reclame probeert je over te halen om een product te kopen.
Ideële reclame probeert je gedrag, je opvattingen, je manier van denken te veranderen.

Slide 5 - Slide

Mogelijke functies van beeld in een advertentie zijn:
 • aandacht trekken;
 • informatie toevoegen;
 • de naam van een adverteerder toelichten;
 • de tekst verduidelijken.

Slide 6 - Slide

Doelgroep
De doelgroep is de groep mensen voor wie de reclame bedoeld is. De doelgroep kan algemeen zijn (alle lezers van een krant), maar hij kan ook specifieker zijn (bejaarden, mensen met een bepaalde hobby of interesse).

Slide 7 - Slide

Doelgroep
Wordt er in het examen gevraagd voor wie de advertentie bestemd is? Zoek dan naar stukjes informatie waaruit je dit kunt afleiden. 
Straattaal -> jongeren
'uw kleinkinderen' -> waarschijnlijk oudere mensen

Slide 8 - Slide

Tekstdoel advertentie
 • de lezer aansporen om iets te kopen of te doen;
 • de lezer amuseren;
 • de lezer informeren;
 • de lezer overtuigen;
 • de lezer een mening laten overnemen.

Vaak heeft een advertentie meer doelen.

Slide 9 - Slide

tekstdoel?

A. de lezer aansporen om iets  te kopen  
B. de lezer amuseren  
C. de lezer informeren  
D.  overtuigen  

Slide 10 - Slide

tekstdoel(en)?

A. de lezer aansporen om iets  te kopen  
B. de lezer amuseren  
C. de lezer informeren  
D.  overtuigen  

Slide 11 - Slide

Aan de slag
Maak opdracht 10, 11 en 12 (p. 61-62) 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Wat is de belangrijkste functie van de afbeeldingen in deze advertentie? De afbeeldingen
A
trekken de aandacht.
B
voegen nieuwe inhoudselementen aan de tekst toe.
C
zijn nodig om de tekst te kunnen begrijpen.

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

In de tekst onder de afbeeldingen en in de cirkel wordt gezegd dat het boek 'Aarde op 1' gratis is. Deze bewering in de advertentie is tegenstrijdig met de overige inhoud van de advertentie.  Leg uit wat de tegenstrijdigheid is.

Slide 16 - Open question

Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? De advertentie wil de lezer
A
aansporen een bedrag van minimaal € 39,95 aan het WNF te geven.
B
informeren dat Humberto Tan een boek met prachtige natuurfoto’s heeft gemaakt
C
meedelen dat het boek Aarde op 1 slechts in beperkte oplage is gedrukt.
D
overtuigen dat we zuinig op de indrukwekkende natuur moeten zijn.

Slide 17 - Quiz

Op welke doelgroep richt deze advertentie zich vooral?
A
op mensen die apen willen beschermen
B
op mensen die fan zijn van Humberto Tan
C
op mensen die gratis een boek willen ontvang
D
op mensen die het WNF willen steunen

Slide 18 - Quiz

Aan de slag
Maak opdracht 14 t/m  22 (p. 64 -68)

Slide 19 - Slide