les 9 Wie ben ik, wat kan ik?

les 9 LOB 


Wie ben ik?
Wat kan ik?
1 / 10
next
Slide 1: Slide
MentorlesPraktijkonderwijsLeerjaar 4

This lesson contains 10 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

les 9 LOB 


Wie ben ik?
Wat kan ik?

Slide 1 - Slide

Programma

 • Huiswerk bespreken (hoe staat het ervoor met het interview)
 • Bespreken van de lesdoelen - leerdoelen
 • Bespreken eindopdracht blz. 43
 • Werkplan maken
 • Evalueren lesdoelen

Slide 2 - Slide

Huiswerk bespreken
Het interview: Interview iemand die een beroep heeft waar jij geïnteresseerd in bent. 
 1. Bedenk over welk beroep je meer wil weten.
 2. Wat wil te weten komen? Bedenk minimaal 10 vragen. Schrijf de vragen op.
 3. Bedenk wie je wil gaan interviewen (iemand die je meer over dit beroep kan vertellen).
 4. Neem het interview af, schrijf de antwoorden goed op (of neem het op).
 5. Maak een verslag van het interview. Zet in het verslag of je denkt dat het beroep bij je past of niet.
 6. Maak het verslag in WORD.

INLEVEREN OP 9 DECEMBER!!!!!

Slide 3 - Slide

les- en leerdoelen deze week
Leerdoelen: 
Aan het einde van de les wat een portret is. 

Lesdoelen: 
Aan het einde van de les weet je wat de eindopdracht is van periode 1: Wie ben ik en wat kan ik?


Slide 4 - Slide

Wat is een portret?

Slide 5 - Mind map

Portret
Slide 6 - Slide

Portret
Een portret = Een beeld van een persoon.
Dat kan een foto zijn of een schilderij. Of een tekening of een beschrijving. Het kan ook een combinatie zijn.
Eindopdracht periode 1: blz. 43

Slide 7 - Slide

De opdracht
Maak een portret van jezelf.
In het portret moet in ieder geval duidelijk worden: 
- Wie jij bent
- Wat jij doet
- Wat jij leuk vindt'
- Waar jij goed in bent
- Wat je belangrijk vindt

Slide 8 - Slide

Werkplan maken 
Maak eerst een werkplan om in stapjes aan de opdracht te kunnen werken. 

Werkplan = stappenplan in welke volgorde je aan de opdracht gaat werken, wat je precies gaat doen en wat je nodig hebt.


Slide 9 - Slide

les- en leerdoelen
Leerdoelen: 
Aan het einde van de les wat een portret is. 
Aan het einde van de les weet je hoe je een werkplan kunt maken. 

Lesdoelen: 
Aan het einde van de les weet je wat de eindopdracht is van periode 1: Wie ben ik en wat kan ik?


Slide 10 - Slide