Verzekering-5 les 1 21-22

Verzekering Periode 5
1 / 41
next
Slide 1: Slide
EconomieVocational Education

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Verzekering Periode 5

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Periode 5
               Lessen
 1. 7 sept
 2. 14 sept
 3. 21 sept
 4. 28 sept
 5. 12 okt
 6. 19 okt
 7. 26 okt

Slide 3 - Slide
Hoofdstuk
indeling
Les 1
Les 2
Les 3
Les 4/5
   Les 6/(7)

Slide 4 - SlideOpgaven verdeling per hoofdstuk

Slide 5 - Slide

Wat wordt er van JOU verwacht
 • Lees het hoofdstuk vooraf 1 keer door

 • Doe mee met de les 

 • Maak je eigen aantekeningen/samenvatting v/h hoofdstuk

 • Maak de gegeven (huiswerk) opdrachten

 • Leer RUIM van te voren

Slide 6 - Slide

Wat ga je leren?
 1. Wat zijn verzekeringen?
 2. Het risico en de premie

 3. Onzeker voorval 

 4. Herverzekeren
 5. Verzekeringsmaatschappij

 6. Tussenpersonen  

Slide 7 - Slide

Waar denk je aan
bij verzekeren?

Slide 8 - Mind map

Slide 9 - Video

Waarom verzekeren?
Iedereen loopt het risico dat hem iets naars overkomt.


Het risico zelf kan niet worden verzekerd, maar wel de (financiële) gevolgen.

Slide 10 - Slide

Assurantie of verzekering 

Een overeenkomst, bij welke de verzekerde belooft premie te betalen aan de verzekeraar, 
die op zijn beurt belooft om de verzekerde schadeloos te stellen bij verlies, schade of gemis van verwachte voordelen die door een onzeker voorval zijn ontstaan.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Particuliere verzekering
 • Niet verplicht
 • Zelf bepalen welke financiële risico.

 1. Schadeverzekeringen
 2. Sommenverzekeringen

Slide 13 - Slide

Sociale verzekering
 • Verplicht

 1. Werknemersverzekeringen
 2. Volksverzekeringen

Slide 14 - Slide

Particuliere verzekering is verplicht
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quiz

Volksverzekering hoort bij:
A
Zakelijke verzekering
B
Sociale verzekering
C
Particuliere verzekering

Slide 16 - Quiz

Premie
Het bedrag dat de verzekerde moet betalen om verzekerd te zijn.
De premie is afhankelijk van:
 1. De verzekerde waarde;
 2. De kans op schade;
 3. De kosten van de verzekeringsmaatschappij;
 4. De winst die de verzekeringsmaatschappij wil maken.

Slide 17 - Slide

Onzeker voorval
Je krijgt schade ALLEEN vergoed als die het gevolg is van een onzeker voorval
Dat is een gebeurtenis waarvan je niet weet wanneer en of die ooit zal plaatsvinden. 

voorbeeld: Een auto-ongeluk

Slide 18 - Slide

Dubbel verzekeren
VERBODEN!


Geld alleen voor schadeverzekering

mag WEL met een sommenverzekering

Slide 19 - Slide

Herverzekeren
de verzekeringsmaatschappij verzekert het risico bij een
herverzekeringsmaatschappij

dit kan op 2 manieren:

Slide 20 - Slide

 1. De maatschappij verzekert een deel van het risico bij een herverzekeringsmaatschappij en draagt het overige deel van het risico zelf. 
40%
60%
% v/h risico voor de verzekering zelf
% v/h risico wordt bij een herverzekeringsmaatschappij verzekerd
1. De maatschappij verzekert een deel van het risico bij een herverzekeringsmaatschappij en draagt het overige deel van het risico zelf
100%

Slide 21 - Slide

 1. De maatschappij verzekert een deel van het risico bij een herverzekeringsmaatschappij en draagt het overige deel van het risico zelf. 
50%
50%
% v/h risico voor   herverzekeringsmaatschappij B
% v/h risico voor herverzekeringsmaatschappij 
A
2. De maatschappij verzekert bij twee herverzekeringsmaatschappijen
100%

Slide 22 - Slide

Verzekeringsmaatschappij

Een gewoon bedrijf.

Particuliere verzekeringsmaatschappij.

Streven naar winst

Tussenpersonen

Helpt u bij het vinden van een verzekering die bij u past. 

Beantwoordt vragen en geeft advies.

Beloning is provisie

Slide 23 - Slide

Polis

Polis is het schriftelijk bewijs van de verzekerings-overeenkomst.

TIP:
Lees de KLEINE lettertjes!
 

Slide 24 - Slide

Wat staat in een polis?
 1. Wie is verzekerd
 2. Wat is verzekerd
 3. Tegen welke risico ben je verzekerd
 4. Voor welk bedrag ben je verzekerd
 5. Hoeveel premie
 6. Duur van de verzekering
 7. Opzeggingstermijn 

Slide 25 - Slide

Wie is verzekerd?
Wat is verzekerd?
Tegen welke risico?
Voor welke bedrag?
Hoeveel premie moet je betalen?
Hoe lang duurt de verzekering

Slide 26 - Drag question

Het schriftelijke bewijs van een verzekering.
A
polis
B
overdrachtsinkomen
C
financiering

Slide 27 - Quiz

Wie maakt de polis?
A
de verzekeraar
B
de verzekerde

Slide 28 - Quiz

Slide 29 - Slide

Schadeverzekeringen
 • Brandverzekering
 • Motorrijtuigverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Telefoonverzekeringen
 • Reisverzekeringen
Zelf beslissen of je een verzekering afsluit

Slide 30 - Slide

Sommenverzekering
Keert bij het bereiken van een bepaalde periode OF zeker/onzeker ongeval een bepaald afgesproken bedrag uit (= de verzekerde som):


 • Levensverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Zelf beslissen of je een verzekering afsluit

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Wat is een sommenverzekering?
A
Een sommenverzekering keert de daadwerkelijk geleden schade uit.
B
Een sommenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit.

Slide 33 - Quiz

Overlijdensrisicoverzekering
A
schadeverzekering
B
sommenverzekering

Slide 34 - Quiz

Volksverzekeringen

 • AOV --> Algemene Ouderdoms Verzekering (pensioen)
 • AWW --> Algemene Weduwe en Wezen verzekering
 • AZV --> Algemene Ziektekosten Verzekering
VERPLICHT!

Slide 35 - Slide

ARUBA: 1 januari 2012
Verplichte aanvullende bedrijfspensioenregeling

Pensioen op Aruba bestaat nu uit:


AOW
(SVB pensioen)
Aanvullend Pensioen
(Verzekeringsmaatschappij)
+
Boete voor het niet nakomen is Afl.250.000,-!

Slide 36 - Slide

Werknemersverzekeringen
In Nederland / NIET op Aruba:

 • WW --> Werkeloosheids Wet
 • WAO --> Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Beiden worden uitgevoerd door de UWV in Nederland
(Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen)
VERPLICHT!

Slide 37 - Slide

Je weet nu.....
 • Wat verzekeringen zijn
 • Particuliere verzekeringen --> Schaden en Sommen verzekering
 • Sociale verzekeringen --> Volks en Werknemersverzekering
 • Wat een premie is
 • Wat een onzeker voorval is
 • Wat dubbel verzekeren inhoudt
 • Wat herverzekeren inhoudt
 • Wat een polis is en wat er in staat

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Video

Huiswerk

Vragen Hoofdstuk 1 :  1.1 t/m 1.8


Slide 40 - Slide

Tot volgende week!

Slide 41 - Slide