Energieomzettingen in organismen

Energieomzettingen in organismen
1 / 17
next
Slide 1: Slide
NatuurwetenschappenSecundair onderwijs

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Energieomzettingen in organismen

Slide 1 - Slide

Benoem de delen van de bloemplant

Slide 2 - Slide

wortel
blad
stengel
bloem
zorgen voor de voortplanting
vervoer van water en mineralen in de plant
verdampen van water
opnemen van water en mineralen uit de bodem
vervoer van water en mineralen in de plant

Slide 3 - Drag question

Deze afbeelding legt de fotosynthese uit. Wat zie je allemaal? Kies uit de woorden bovenaan.
1
2
3
4
5
6
7
8

Slide 4 - Slide

Welke stof neemt de plant op uit de lucht?
A
zuurstofgas
B
koolstofdioxide
C
zon
D
water

Slide 5 - Quiz

Welke stoffen neemt de plant uit de bodem op?
A
zand en modder
B
zuurstof
C
water en mineralen
D
glucose

Slide 6 - Quiz

Welke stof wordt er tijdens de fotosynthese aangemaakt in het blad?
A
zuurstof
B
water
C
lucht
D
glucose

Slide 7 - Quiz

Van welke energiebron wordt er gebruik gemaakt tijdens de fotosynthese?
A
wind
B
zon
C
water
D
aardgas

Slide 8 - Quiz

Hoe noem je de energievorm die gebruik maakt van zon/licht?
A
stralingsenergie
B
thermische energie
C
kinetische energie
D
chemische energie?

Slide 9 - Quiz

Welke energieomzetting vindt er plaats tijdens de fotosynthese?
Van stralingsenergie (zon) naar ..... energie (glucose)
A
thermische energie
B
poteniële energie
C
chemische energie
D
kinetische energie

Slide 10 - Quiz

Via welk deel van het blad wordt koolstofdioxide opgenomen en zuurstofgas afgegeven?
A
bladmondje
B
huidmondje
C
plantencel
D
bladgroenkorrels

Slide 11 - Quiz

In welk deel van het blad gebeurt de fotosynthese?
A
huidmondjes
B
stengel
C
nerven
D
bladgroenkorrels

Slide 12 - Quiz

Opdracht 4
Ontdek waar dieren hun energie vandaan halen

Slide 13 - Slide

Wat eet dit dier?
vlees
planten

Slide 14 - Poll

Wat eet dit dier?
vlees
planten

Slide 15 - Poll

Wat eet dit dier?
vlees
planten

Slide 16 - Poll

We kunnen dieren dus indelen volgens het soort voedsel dat ze eten.
Welke 2 groepen kunnen we maken?

Slide 17 - Open question