5v

Geef een definitie van cultuur:
1 / 44
next
Slide 1: Open question
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Geef een definitie van cultuur:

Slide 1 - Open question

Vorige les:
  • Uitleggen wat een pluriforme samenleving is.
  • Uitleggen hoe Nederland is omgegaan met verschillen door bijvoorbeeld verschillende vormen van tolerantie.
  • Beargumenteren hoe de Nederlandse maatschappelijke samenhang op dit moment is met de begrippen polarisatie en sociale cohesie.Slide 2 - Slide

Cultuur:
Alle waarden, normen, en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving met elkaar hebben en als vanzelfsprekend beschouwen

Slide 3 - Slide

3 functies:
1. Persoonlijkheid

2. Gemeenschappelijk referentiekader

3. Gedragsregulerend

Slide 4 - Slide

Cultuur:
Dominante cultuur

Subcultuur

Tegencultuur
Slide 5 - Slide

Studio Sport-kijkers. Vooral een dominante, sub of tegencultuur?
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur

Slide 6 - Quiz

Immigranten uit Eritrea
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur

Slide 7 - Quiz

Zwarte Cross-gangers
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur

Slide 8 - Quiz

Jihadisten
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur

Slide 9 - Quiz

Nederlandssprekenden
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur

Slide 10 - Quiz

Welke mensen of plaatsen hebben op dit moment het meeste invloed op jou?

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Zelf oefenen:
Opdracht 8 pagina 119 WB (socialisatie begrippen)
Opdracht 12 pagina 121 WB (socialisatie en dimensies van Hofstede)
Check je antwoorden met het antwoordenboek in Magister.

Slide 14 - Slide

Als je tegen iemand aan botst in de gang, zeg je zonder erbij na te denken ‘sorry’.
A
Positieve sanctie
B
Negatieve sanctie
C
Internalisatie
D
Socialiserende instituties

Slide 15 - Quiz

Na 6 jaar hard werken ontvang je dan eindelijk je middelbareschooldiploma.
A
Internalisatie
B
Negatieve sanctie
C
Positieve sanctie
D
Informele sociale controle

Slide 16 - Quiz

Als je naar een sollicitatiegesprek gaat, zegt je moeder dat je nette kleren aan moet doen.
A
Negatieve sanctie
B
Informele sociale controle
C
Positieve sanctie
D
Formele sociale controle

Slide 17 - Quiz

De anderhalve meter?
Internalisatie?

De aanpak van Corona? - dimensies van Hofstede


Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Etnocentrisme

Xenofobie p. 160-161

Slide 20 - Slide

3. Immigratielanden vergeleken.

Denk je dat het makkelijk of moeilijk is voor nieuwkomers om zich in Nederland thuis te voelen?

Slide 21 - Slide

Om welke redenen komen mensen naar Nederland?

Slide 22 - Open question

Push-pull
Push: redenen om je land te verlaten
Pull: redenen om naar een land te komen. 

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Lezen voor de volgende keer:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/toen-de-oorlog-in-syrie-uitbrak-was-rami-bijna-cardioloog-ik-dacht-die-witte-jas-heb-ik-zo-weer-aan~b3dadb61/

Welk land wordt in hoofdstuk 3 genoemd waar het probleem uit het artikel ook speelt? 

Slide 26 - Slide

Om welke redenen komen mensen naar Nederland?

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Slide

Welke groepen migranten ken je?

Slide 29 - Open question

Oefenen:
Opdracht 8 'Nieuwkomers' pagina 129 WB
Opdracht 13 'Wel of niet welkom? ' pagina 132 WB

Slide 30 - Slide

Begincase pagina 178
Mag imam El-Moumni met een beroep op godsdienstvrijheid deze opvattingen over homoseksualiteit uitdragen in een preek?

Slide 31 - Slide

Het hof vond de opmerkingen niet opzettelijk beledigend, gezien de context van het interview en omdat El-Moumni wilde weergeven dat de homoseksuele daad door de meerderheid van de islamitische geleerden als zonde wordt beschouwd. Daarbij speelde mee dat de imam in een niet uitgezonden deel van het interview aangaf dat de islam verbiedt anderen lastig te vallen en dat de moslim respect moet geven aan iedereen.

Slide 32 - Slide

5. Migratie als verrijking en als verlies


Migratie betekent dat er voor nieuwkomers en ingezetenen iets verloren gaat, maar ook dat er iets gewonnen wordt. Noem voor beide groepen een voorbeeld van deze winst. 

Slide 33 - Slide

Migratie als verrijking en als verlies

Hoe ervaren nieuwkomers en ingezetenen de veranderingen die migratie met zich meebrengt?

Slide 34 - Slide

Patronen van integratie3 keuzes:
- Werkboek vragen 7,9,10 P. 138-139
- Bezoek een website van een politieke partij: wat zeggen zij over integratie?
- Bekijk het filmpje (link bij huiswerk) over integreren: welk voorbeeld maakte het meeste indruk op je?Slide 35 - Slide

Welke fasen in het integratieproces kun je onderscheiden?Vermijding en segregatie (4 motieven)
Conflict (3 oorzaken)
Aanvaarding en erkenning (2 benaderingen)

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Bronnen van burgerschap


Wat heb je eigenlijk nodig om in te burgeren?

Slide 38 - Slide

4 dimensies van burgerschap:
1. Vaardigheden: taalbeheersing
2. Kennis
3. Participatie: arbeid en integratie
4. Gelijkwaardigheid

Wat weet je zelf eigenlijk? Opdracht 9 pagina 144 WB.
Opdracht 10,12 handig mee te oefenen.

Slide 39 - Slide

Gelijkwaardigheid?
Lees het stuk over de juridische en normatieve uitleg van gelijkheid op pagina 194 LB.

Bekijk het volgende fragment: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzeGAvHFIu8 

Kun je a.d.h.v. het fragment voorbeelden geven van de juridische en normatieve uitleg?


Slide 40 - Slide

8. Europese dilemma's
Welke argumenten spelen een rol bij het debat over de toelating en opvang van vluchtelingen?

Slide 41 - Slide

4 soorten argumenten:
Morele kant
Belangenkant
Onmacht
Het recht

Slide 42 - Slide

Eén Europa?
de Swaan > identificatie in een uitdijende kring

Internationalisme
Protectionisme

Slide 43 - Slide

Tentamen: 
  • Essay pagina 150 WB + vragen pagina 151
  • https://b.socrative.com/login/student/: SCHOTER5V
  • Kennenkunnen > studiewijzer
  • WB bronnen opgaven > antwoordenboek in studiewijzer
  • Pagina 152 Juist/onjuist
  • www.themas.online > inloggen met Magister account

Slide 44 - Slide