GS in HAVO 4, introductie

Geschiedenis bovenbouw havo
1 / 23
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Geschiedenis bovenbouw havo

Slide 1 - Slide

Deze les:
- toelichten examenprogramma HAVO
- programma H4
- registreren Lessonup etc 
- Quiz
- Start: "Wat is geschiedenis?"

Slide 2 - Slide

Programma 4 en 5 havo
Boek en digitaal: Feniks, tijdvakken en historische contexten
CSE stof: - tijdvak 5 t/m 10  
                    - drie historische contexten: 
1. Het Britse Rijk 1585 - 1900,                                                                      
2. Duitsland in Europa 1918 - 1991
3. Nederland 1948 - 2008

HAVO 4: tijdvak 1 t/m 8 en HC: Het Britse Rijk
HAVO 5: tijdvak 9 en 10 en HC: Duitsland in Europa en Nederland

Slide 3 - Slide

Toetsing in HAVO 4
1. Tijdvak 1 en 2
2. Tijdvak 1, 2 en 3 (H)
3. Tijdvak 3 en 4
4. Tijdvak 4, 5 en 6 (H)
5. Tijdvak 5, 6 en 7
6. Tijdvak 5 t/m 8 en HC Britse Rijk (H)   

Slide 4 - Slide

Aanmelden op de methodesite
  1. Magister, leermiddelen, geschiedenis, daar zie je de site bij de methode, klik erop.
  2. klik op je naam (rechtsboven?)
  3.  inloggen: code 

Slide 5 - Slide

Registreren en aanmelden 
in LessonUp

  1. Ga naar www.lessonup.com
  2. Klik rechtsboven op 'Registreren'
  3. Klik op 'leerling'
  4. Voer je gegevens in of registreer je met je schoolmail (noteer je gebruikersnaam en wachtwoord). Doe dit onder je eigen naam, zonder emoticons e.d. 
  5. Je bent klaar om te beginnen!
  6. Voer de code van de klas in
  7.  Alle lessen worden gedeeld, je kunt ze dus altijd terugkijkenSlide 6 - Slide

Waarom heb je geschiedenis gekozen?

Slide 7 - Open question

Wat verwacht je van deze lessen?

Slide 8 - Open question

Welk 'stukje' uit de geschiedenis vind je echt boeiend?

Slide 9 - Open question

Welk 'stukje' uit de geschiedenis vind je echt niet boeiend?

Slide 10 - Open question

Quiz

Slide 11 - Slide

In welke eeuw begint de Nederlandse Opstand?
A
14e eeuw
B
15e eeuw
C
16e eeuw
D
17e eeuw

Slide 12 - Quiz

Wanneer werd Amerika ontdekt?
A
14e eeuw
B
15e eeuw
C
16e eeuw
D
17e eeuw

Slide 13 - Quiz

In welke eeuw was de tijd van burgers en stoommachines?
A
17e eeuw
B
18e eeuw
C
19e eeuw
D
20e eeuw

Slide 14 - Quiz

Zo min mogelijk overheidsbemoeienis
A
Liberalen
B
Katholieken
C
Protestanten
D
Socialisten

Slide 15 - Quiz

Welke Franse koning verloor in 1793 zijn hoofd onder de Guillotine?
A
Lodewijk XIV
B
Lodewijk XVI
C
Napoleon
D
Lodewijk Napoleon

Slide 16 - Quiz

Hoe noemen we de groep mensen die de slavernij wil afschaffen?
A
anti-slavernij
B
verlichting
C
nationalisten
D
abolitionisten

Slide 17 - Quiz

Sleep de gebeurtenissen in de juiste volgorde.
A
B
C
D
E
F
Beeldenstorm
Smeekschrift
Hagepreken
Uitbreken van de Opstand
Margaretha van Parma landvoogdes
Hertog van Alva komt

Slide 18 - Drag question

Wat is geschiedenis? blz 6 - 11
of online via magister naar de methodesite

Slide 19 - Slide

Een historicus stelt vragen.
We gaan oefenen met vragen stellen. Op de volgende dia zie je de leerdoelen (boek blz 11) van het stukje: Wat is geschiedenis?
Als je deze doelen omzet in vragen, kun je een goede samenvatting maken van de tekst.

Slide 20 - Slide

Maak vragen van de leerdoelen en beantwoord de vragen m.b.v. de tekst in je boek
1 Je kunt het verschil tussen het verleden en de geschiedenis uitleggen.
Wat is het verschil tussen het verleden en de geschiedenis
2 Je weet met welke zaken je rekening moet houden als je bronnen gebruikt.
Waar moet ik rekening....?
3 Je kent de namen en de jaartallen van de vijf historische periodes en de tien tijdvakken.
Welke vijf ...?
4 Je kunt met voorbeelden uitleggen wat wordt bedoeld met gebeurtenissen, ontwikkelingen, verschijnselen en kenmerkende aspecten.
Wat wordt er bedoeld met...?
5 Je begrijpt waarom geschiedenis relevant is voor jou en voor de samenleving waarvan je deel uitmaakt.     Waarom....?

Slide 21 - Slide

Aan de slag

Slide 22 - Slide

Beantwoord de vragen bij de leerdoelen en maak de opdrachten die je lastig vindt. 
Huiswerk

Slide 23 - Slide