Ontdek de VVE programma's

Ontdek de VVE programma's
1 / 13
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Ontdek de VVE programma's

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van deze les weet je wat VVE programma's zijn en waarom ze belangrijk zijn.

Slide 2 - Slide

Introduceer het leerdoel aan het begin van de les en herhaal het aan het einde om te controleren of de studenten de doelstelling hebben begrepen.
Wat weet je al over VVE programma's?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat zijn VVE programma's?
VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Het zijn programma's die gericht zijn op de ontwikkeling van jonge kinderen.

Slide 4 - Slide

Leg de basisbegrippen uit en geef een korte definitie van VVE programma's.
Waarom zijn VVE programma's belangrijk?
VVE programma's zijn belangrijk omdat ze kinderen helpen om zich te ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden.

Slide 5 - Slide

Leg uit waarom VVE programma's van belang zijn en geef voorbeelden van de voordelen.
VVE programma's in Nederland
In Nederland zijn er verschillende VVE programma's beschikbaar, zoals Uk & Puk, Piramide en Kaleidoscoop.

Slide 6 - Slide

Geef een overzicht van de beschikbare VVE programma's in Nederland en benoem de verschillen tussen de programma's.
Hoe werken VVE programma's?
VVE programma's werken met thema's en activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen.

Slide 7 - Slide

Leg uit hoe VVE programma's werken en geef voorbeelden van thema's en activiteiten die worden gebruikt.
Effectiviteit van VVE programma's
Er is onderzoek gedaan door Pre-COOL naar de effectiviteit van VVE programma's. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die deelnemen aan VVE programma's beter presteren op school. Het gaat om de helft tot driekwart die een inhaalslag hebben gemaakt.

Slide 8 - Slide

Geef een overzicht van het onderzoek naar de effectiviteit van VVE programma's en benadruk de positieve resultaten.
Samenwerking met ouders
Bij VVE programma's is samenwerking met ouders belangrijk. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en krijgen tips en adviezen.

Slide 9 - Slide

Leg uit waarom samenwerking met ouders belangrijk is en geef voorbeelden van hoe dit gedaan wordt.
Afsluiting
Je weet nu wat VVE programma's zijn, waarom ze belangrijk zijn en hoe ze werken.

Slide 10 - Slide

Rond de les af door het leerdoel te herhalen en de studenten te vragen of ze nog vragen hebben.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.