H5 - T5: BS4 De nieren

Verbind de juiste namen bij de onderdelen van het leverlobje.
Tak van galgang
Tak van leverader
Tak van poortader
Tak van leverslagader
1 / 37
next
Slide 1: Drag question
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Verbind de juiste namen bij de onderdelen van het leverlobje.
Tak van galgang
Tak van leverader
Tak van poortader
Tak van leverslagader

Slide 1 - Drag question

Poep is bruin omdat...
A
al het eten door elkaar heen bruin is
B
de enzymen van de darm bruin zijn
C
de lever bruin gekleurde afvalstoffen afgeeft.

Slide 2 - Quiz

Elisa heeft een avondje flink gedronken. In de lever wordt ethanol afgebroken. In welk van de volgende bloedvaten zal haar ethanol-concentratie het laagst zijn.
De meting vindt ongeveer 1 uur na haar laatste alcoholische consumptie plaats
A
poortader
B
leverader
C
leverslagader

Slide 3 - Quiz

Juist of onjuist:

Bij een te hoge concentratie glucose in het bloed maakt de lever insuline aan
A
juist
B
onjuist

Slide 4 - Quiz

De lever zet ammoniak om in ureum. In de afbeelding zie je een gedeelte van een leverlobje.

In welk bloedvat tref je de hoogste concentratie ureum aan?

A
De leverader
B
De leverslagader
C
De poortader

Slide 5 - Quiz

Wat is geen functie van de lever?
A
rode bloedcellen afbreken
B
glucose opslaan
C
DNA afbreken
D
CO2 opslaan

Slide 6 - Quiz

De lever krijgt zijn zuurstof van..
A
de poortader
B
de leverslagader
C
de poortader en de lerverslagader

Slide 7 - Quiz

Uitscheiden

Slide 8 - Slide

Aansluiten op...
- de leverfuncties die vandaag belangrijk zijn:
> maakt schadelijk stoffen onschadelijk,
> afbraak overtollige stoffen (stofwisseling)
- de lever geeft (afval)stoffen af aan je bloed,
- afvalstoffen moeten door de nieren uitgescheden worden.

Slide 9 - Slide

Vandaag leer je:
- bouw van de nieren,
- functie van de nieren: filteren van je bloed, 
- twee processen spelen een rol:
> ultrafiltratie
> terugresorptie

Slide 10 - Slide

Nieren

Taak van de nieren:

 • Afvalstoffen verwijderen uit het bloed (uitscheiding)
 • Constant houden van de osmotische waarde van het bloed en interne milieu


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Bouw van de nier

Nier is opgebouwd uit vier duidelijk te onderscheiden onderdelen:

 • Nierkapsel
 • Nierschors 
 • Niermerg 
 • Nierbekken

Bijnier = hormoonklier die bovenop elke nier ligt

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Doorbloeding nieren

Per minuut stroomt er ruim 1 liter bloed door de nieren.

Hart -> aorta -> nierslagader -> kleinere nierslagadertjes -> Glomerulus -> haarvaten rond nierbuisjes  -> kleinere nieradertjes ->  nierader  ->

--> onderste holle --> Hart
Slide 15 - Slide

Nieren
 • In nierschors en niermerg liggen nefronen
 • Nefronen bestaan uit nierbuisjes
 • Nierbuisjes monden uit in verzamelbuisjes en die weer in nierbekken
 • Nierbuisje start met nierkapseltje (kapsel van Bowman), heeft twee gekronkelde delen en een lus (lis van Henle)
 • Haarvaten uit nierslagader: glomerulus
 • Diameter afvoerende arteriolen klein, zorgt voor hoge bloeddruk glomerulus
 • Veroorzaakt ultrafiltratie naar nierkapsel

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Vorming van urine

Lichaam van Malpighi

Door bloeddruk wordt deel van het bloed uit glomerulus in de holte van het kapsel van Bowman wordt geperst: Ultrafiltratie


Vocht in kapsel van Bowman: voorurine.

Voorurine bevat:

water/glucose/aminozuren/opgeloste zouten/afvalstoffen

Voorurine bevat geen:

grote bloedeiwitten/bloedcellen/bloedplaatjes

Slide 18 - Slide

Terugresorptie
Terugresorptie vindt plaats in:
- Tubulus,
- Lus van Henle
- Verzamelbuis

Vergelijk BINAS 85C

Slide 19 - Slide

Vorming urine

In een niereenheid (nefron) wordt urine gevormd.


De ultrafiltratie in lichaampjes van Malpighi --> vorming van voorurine


Terugresorptie heropname bruikbare stoffen in het bloed: lis van Henle, verzamelbuis, tubulus
Slide 20 - Slide

Lus van Henle
Met name in lus van Henle vindt terugresorptie plaats.

In dalende deel vooral water (osmo waarde stijgt).
In stijgende deel vooral zouten (osmo waarde daalt)

Slide 21 - Slide

Vorming urine

De urine vorming hangt af van een aantal factoren:

 • De hoeveelheid opgenomen vocht.
 • De hoeveelheid opgenomen zouten.
 • De hoeveelheid vocht en zouten die je verliest door transpiratie.

Slide 22 - Slide

Urine

Elke dag produceer je  ±180 liter voorurineNa terugresorptie blijft er maar 1% voorurine over: 1,5 - 2L urine.


Ong. 178L water, 1,5kg keukenzout en 270gr glucose teruggeresorbeerd. 

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Urinewegen

Urine sijpelt vanuit de verzamelbuizen in de nierkelken.

Hier beginnen de urinewegen.

De volgende organen maken deel uit van de urinewegen:

 • Nierkelken
 • Nierbekken
 • Twee urineleiders
 • Urineblaas
 • Plasbuis

Slide 25 - Slide

Urineblaas (vesica urinae)


Slide 26 - Slide

hoe werkt ADH?

Slide 27 - Slide

1
2
3
4
Blaas
nieren
Urinebuis
Urineleider

Slide 28 - Drag question

Nierschors
Niermerg
Nierbekken
Nierader
Nierslagader

Slide 29 - Drag question

Vervoert de urine vanuit de nieren naar de (urine)blaas.
Slaat de urine tijdelijk op
Via deze buis verlaat urine het lichaam
Hier worden afvalstoffen uit het bloed gehaald.
Niermerg en nierschors
Urineleider
Urineblaas
Urinebuis

Slide 30 - Drag question

Je drinkt erg weinig. Wat gebeurt de ADH concentratie? En de terugresorptie van water?
A
ADH neemt toe, terugresorptie toe
B
ADH neemt af, terugresorptie toe
C
ADH neemt toe, terugresorptie af
D
ADH neemt af, terugresorptie af

Slide 31 - Quiz

De juiste volgorde van het uitscheidingsstelsel is...
A
Nieren - Blaas - Urineleider
B
Nieren - Urineleider - Blaas
C
Urineleider - Nieren - Blaas
D
Urineleider - Blaas - Nieren

Slide 32 - Quiz

In welk gedeelte van een nefron (niereenheid) wordt ervoor gezorgd dat een mens zo veel mogelijk water uit de voorurine terugresorbeerde, zodat hij slechts kleine hoeveelheden urine produceerde?
A
In de Lis van Henle
B
In het kapsel van Bowman
C
In het nierbuisje
D
In de glomerulus

Slide 33 - Quiz

De resorptie van glucose door het nierbuisje gebeurt via actief transport. Wat is waar?
A
Het kost vrijwel geen energie
B
Het gaat vanzelf, met de concentratie mee
C
Het kost energie in de vorm van ATP
D
Het kost energie in de vorm van warmte

Slide 34 - Quiz


A
Nierbekken
B
Nierschors
C
Niermerg

Slide 35 - Quiz


A
Nierbekken
B
Niermerg
C
Nierschors
D
Urineleider

Slide 36 - Quiz

maken
opdracht 27 t/m 32
timer
5:00

Slide 37 - Slide