blok 5 ; Modernisme

futurisme
Expressionisme
Kubisme
constructivisme
1 / 19
next
Slide 1: Drag question
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

futurisme
Expressionisme
Kubisme
constructivisme

Slide 1 - Drag question

Slide 2 - Video

welke kunstenaar is geen moderne kunstenaar ?
A
Vincent van Gogh
B
Picasso
C
Paul Gauguin
D
Jacques-Louis David

Slide 3 - Quiz

welke kunstenaar is geen moderne kunstenaar ?
A
Vincent van Gogh
B
Picasso
C
Paul Gauguin
D
Jacques-Louis David

Slide 4 - Quiz

Modernisme 1900-1945
kunstenaarsgroepen
manifesten ( zelf opgelegde (niet-)regels)

Slide 5 - Slide

technologische vooruitgang
  • reizen sneller,
  • goedkoper foto's,
  • eerste en tweede wereldoorlog,
  • anti kunst,
  • propaganda

Slide 6 - Slide

Expressionisme 1905-1940
"uitschakeling van het bewuste in de kunst"
Kandinsky
abstracte schilderkunst

Uitdrukken van gevoel = de expressie !

Slide 7 - Slide

De fauvisten ( wilde dieren)
perpsectiefregels overboord
weinig dieptewerking, 
geen vloeiende overgangen licht/schaduw,
zwarte contourlijnen
veel primaire en secundaire kleuren

Slide 8 - Slide

Die Brucke 
combinatie van eigen ervaring van de werkelijkheid en de zichtbare werkelijkheid.
sombere kleuren
blokkerige kleurvlakken
inspiratie uit omringende leven

Slide 9 - Slide

Der Blaue Reiter
Onwerkelijk kleurgebruik
geometrische vormen
dynamiek
onderbewuste/ dingen die je niet kan zien

Slide 10 - Slide

Ernst Ludwig Kirchner
Markus Selg 

Slide 11 - Slide

dynamiek, veel primaire en secundaire kleuren en geometrische vormen zijn kenmerkend voor de :
A
Fauvisten
B
Der Blaue Reiter
C
Die brucke
D
Expressionisten

Slide 12 - Quiz

voor de volgende les: Anchichtkaart 
Zoek een afbeelding die volgens jou kenmerkend is voor deze periode, expressionisme. Maak hiervan een anchichtkaart (A5 formaat)
Schrijf achterop de 5 meest kenmerkende begrippen voor deze periode.

Slide 13 - Slide

Voor de volgende les: 
maak de vragen in je werkboek,
modernisme en expressionisme

Slide 14 - Slide

welke stroming behoort niet tot de expressionisten ?
A
de Fauvisten
B
Impressionisme
C
der Blaue Reiter
D
Die Brucke

Slide 15 - Quiz

next : Kubisme 1907-1914
onderscheid tussen voor en achtergrond verdwijnt..
onderzoek tussen vorm en ruimte op het platte vlak

Slide 16 - Slide

Next :Futurisme 1900-1916
snelheid en dynamiek
manifest
geluid en beweging
grote stad
technologische vernieuwingen

Slide 17 - Slide

Huiswerk opdracht: Zoek een afbeelding, kunstwerk, uit de tijd vanaf 1950, die past bij jouw anchichtkaart uit het expressionisme: Maak nu hier een nieuwe kaart van.
zet op de achterkant de overeenkomsten en de verschillende kenmerken.

Slide 18 - Slide

denk bij de anchichkaart- opdracht aan het voorbeeld dat gegeven is, bijv. werk van Ernst Ludwig Kirchner en daar tegen over als actueel kunstenaar, Markus Selg.

Slide 19 - Slide