leesvaardigheid herhaling

Doelen
Je (her)kent de definities eerder behandelde begrippen van leesvaardigheid en je kunt ze vinden in de tekst:
alinea, kernzin, onderwerp, hoofdgedachte, hoofd- en bijzaken
1 / 18
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Doelen
Je (her)kent de definities eerder behandelde begrippen van leesvaardigheid en je kunt ze vinden in de tekst:
alinea, kernzin, onderwerp, hoofdgedachte, hoofd- en bijzaken

Slide 1 - Slide

leesvaardigheid
Wat weet je nog?

Slide 2 - Mind map

Welke leesstrategieën ken je?

Slide 3 - Mind map

Uit welke drie onderdelen is een tekst opgebouwd (driedeling)?

Slide 4 - Open question

Weet je het verschil tussen een hoofdgedachte en het onderwerp van een tekst?
A
Ja
B
Nee

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Video

Een onderwerp omschrijf je altijd zo kort mogelijk.
A
Ja
B
Nee

Slide 7 - Quiz

Hoe omschrijf je de hoofdgedachte van een tekst?
A
Zo kort mogelijk
B
Je omschrijft de hoofdgedachte in één zin.

Slide 8 - Quiz

Oefening
1. Lees de tekst -->

2. Wat is het onderwerp?


3. Wat wordt er over het ond. gezegd?

4. Wat is de hoofdgedachte (ond. +
wat er over wordt gezegd samen)

Gevaren in huis
Dat ouders er iets aan kunnen doen en dat dat ongelukken voorkomt.
Ouders kunnen wat aan de gevaren doen en dat voorkomt ongelukken.

Slide 9 - Slide

Een tekst kan uit meerdere kernalinea's bestaan.
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quiz

Een deelonderwerp hoort bij de kern van een tekst.
A
Ja
B
Nee

Slide 11 - Quiz

Een kernzin bevat alleen maar bijzaken
A
waar
B
niet waar

Slide 12 - Quiz

Wat staat er vaak in een kernzin?
A
Minder belangrijke dingen
B
Een samenvatting
C
Een hoofdzaak
D
Een tussenkopje

Slide 13 - Quiz

Wat is de kernzin van alinea 1?
Antwoord
Op 5 juli zal Wild in the Streets gehouden worden.

Slide 14 - Slide

Hoofd- en bijzaken
Als je een tekst gaat samenvatten, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. De hoofdzaken zijn de belangrijkste zaken uit een tekst, de bijzaken zijn zaken die je kunt weglaten.

Slide 15 - Slide

Hoe vind je een hoofdzaak in een tekst?
A
Door voorbeelden op te schrijven.
B
Door de uitleg op te schrijven.
C
Door de grappige weetjes op te schrijven.
D
Door de titel, inleiding en deelonderwerpen te lezen.

Slide 16 - Quiz

Hoofdzaak
Bijzaak
Voorbeeld
Extra uitleg
Details
Kernzin
Deelonderwerpen
Inleiding
Grappige weetjes
Tekstdoel

Slide 17 - Drag question

Ik beheers de basisbegrippen van leesvaardigheid:
😒🙁😐🙂😃

Slide 18 - Poll