8. Ondersteunen bij financiën en administratie

Ik bied zorg en ondersteuning op verschillende leefgebieden
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Ik bied zorg en ondersteuning op verschillende leefgebieden

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
- Terugblik: zelfzorg
- Theorie gedrag, communicatie, financiën en administratie
- Opdrachten kasboek, begroting en casusSlide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

  • Kan ik een cliënt begeleiden bij financiën en administratie.
  • Kan ik een kasboek en een begroting maken.
  • Ken ik de begrippen bugetbeheer, schuldhulpverlening, curatele, bewindvoering en mentorschap.
  • Ken ik de fasen van gedragsverandering.
  • Ken ik de basis hoe om te gaan met weerstand.

 

Slide 3 - Slide

Terugblik zelfzorg
Wat heb je geleerd?

Praktisch, beroepshouding, omgaan met ongemak...etc.

Zelfregie, zelfredzaamheid

Slide 4 - Slide

Waar denk je aan bij het ondersteunen bij financiën en administratie?

Slide 5 - Open question

Financiën en administratie

> Het gesprek, wat is nodig? 
> Kasboek
> Overzicht inkomsten en uitgaven
> Budgetplan
> Administratie bijhouden, archiveren
> Budgetbeheer, bewindvoering of curatele

Slide 6 - Slide

Kasboek: Tabel voor overzicht in inkomsten en uitgaven

Slide 7 - Slide

Overzicht inkomsten en uitgaven <> budgetplan

- Gedragsverandering
- Inkomsten omhoog
- Uitgaven omlaag

Administratie bijhouden

- Per organisatie                                
- Op alfabet
- Per budgetpost (wonen, verzekeren, vrije tijd etc.)

Slide 8 - Slide

> Budgetbeheer, vrijwillig; duur in overleg

Beheer van financiën.

> Schuldhulpverlening, vrijwillig; 3-5 jaar

Oplossen van de schuldenproblematiek (financieel)

Slide 9 - Slide

Opdrachten
> Individueel
> Maak de opdracht kasboek en de opdracht casus mw. Nkosi  (zie Teams). Uitwerking mag op papier of digitaal.


We bespreken de opdrachten klassikaal na. 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Hoe ga je om met weerstand?

Slide 12 - Open question

Actieve- en passieve weerstand
Direct of indirect, bezwaar wordt geuit of is waarneembaar in gedrag.

Wat doe je als PB'er?

Slide 13 - Slide

> Benoemen
> Erkennen
> Vragen stellen
> Vermijden
> Creëer draagvlak
> Meebewegen en kantelen

Pas op:
Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Vooruitblik
Huiswerk
Lees Thema 18 uit je boek Methodisch begeleiden en thema 13 uit je boek Communicatie en gedrag.

Volgende week
Leefgebied financiën en administratie en wonen en huishouden. 

Slide 17 - Slide